Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009 Mårten Edberg Infrastrukturstrateg Mo I Rana 5 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009 Mårten Edberg Infrastrukturstrateg Mo I Rana 5 november."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009 Mårten Edberg Infrastrukturstrateg Mo I Rana 5 november 2009 (och lite till…)

2 www.regionvasterbotten.se Länstransportplan 2010-2021 Utgångpunkter Målbilder •Rese-, transport och kommunikationsmöjligheterna är väl utvecklade inom landsdelen, med de omgivande länen, med EU som helhet och världen i övrigt. •Lösningarna utformas för att ge bästa utfall för tillgänglighet, långsiktig konkurrenskraft, jämställdhet, trygghet, klimat, hälsa och landskap. •Utvecklande av ett väl fungerande samspel mellan regional utvecklingsplanering, fysisk samhällsplanering och transportplanering.

3 www.regionvasterbotten.se Planens utgångpunkter, forts Vilar på ”tre ben” •Förstärka de systemeffekter som uppstår av Botniabanans förverkligande. (297 mkr i 125 %-variant) •Satsning på trafiksäkerhetsåtgärder på vägar som samtidigt bidrar till regionförstoring. (442 mkr i 125 %-variant) •Hållbart resande i närmiljön – gång- och cykelvägar och satsningar på kollektivtrafikåtgärder förutom dem som är kopplade till Botniabanan. ( 140 mkr i 125 %-variant)

4 www.regionvasterbotten.se Planens utgångpunkter, forts •Relativt stor avsättning till potter, vilket medger flexibilitet under planens genomförande. Planen bedöms sammantaget vara positiv både för miljön, regionförstoring och tillväxt och borde därför vara attraktiv för regeringen vid beslut om definitiva ramar.

5 www.regionvasterbotten.se Prioriterade objekt

6 www.regionvasterbotten.se Lättkombiterminal i Stensele (50 mkr totalt, 44 mkr i plan) NLC Lappland ????

7 www.regionvasterbotten.se Umeå hamn Uträtning av E12, förlängning & elektrifiering av järnvägen till yttre hamnomr. Samfinansiering mellan flera parter – Vägverk, Banverk, kommun och EU:s struktur- fond Mål 2 (139 mkr totalt, 20 mkr i länsplan)

8 www.regionvasterbotten.se Planens prioriterade objekt

9 www.regionvasterbotten.se Planens prioritering som potter

10 www.regionvasterbotten.se Annat av särskilt intresse

11 www.regionvasterbotten.se

12 Strategiskt läge i norra Skandinavien

13 www.regionvasterbotten.se NLC:s strategiska läge Umeå interregional nod med räckvidd

14 www.regionvasterbotten.se NLC PARK NLC TERMINAL SERVICEOMRÅDE

15 www.regionvasterbotten.se TransBaltic •Mycket stort Interreg-projekt 2009- 2012 (ca 60 mkr) •Hållbara godstrans- porter och inter- modalitet i fokus •Regioner och nationer i samverkan •Region Västerbotten WP-koordinator •Stig Hjerppe projektledare

16 www.regionvasterbotten.se NORA-projektet Möte i Umeå med svenskt och finskt näringsliv 26 januari 2010.

17 www.regionvasterbotten.se Många fönster är öppna….. Kvarken: Projekt Kvarken Shortcut. Mittskandia: Projekt Mittskandia Kommunikationer och sammanhållning. NECL: Öppnat för att gå via Umeå-Vasa (Trondheim-Östersund-Övik.) Barents: Sverige tar över ordförandeskapet. Viktigt engagera sig i BEATA. NORA-projektet: Container via Mosjöen till Island och Nordöstra Amerika. Östersjöstrategin: Ska fyllas med innehåll. Nordlig Dimension: Har just dragit igång – inspel från vår region? Regionalt EU-samarbete i Sverige, Finland och Norge: NSPA-studie (inspel mot Östersjöstrategin. Botniska korridoren: Regionalt samarbete i Sverige och Finland – växlas nu upp Med nationell aktivitet. Inspel mot TEN-T revidering. Gröna korridorer och Nationell godstransportstrategi: Inspel, inspel, inspel… CPMR: TEN-T revideringen… Länsplan och Nationell plan: Förverkliga samverkansprojekt i Umeå hamn. … och säkert mycket mer. Utmaningen är att hänga på innan fönstren stängs….

18 www.regionvasterbotten.se Om man vill läsa mer… Länsplanen och bilagorna kan laddas ner på www.regionvasterbotten.se Tack för uppmärksamheten! Mårten Edberg marten.edberg@regionvasterbotten +46 90 165745 +46 70 2168625


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009 Mårten Edberg Infrastrukturstrateg Mo I Rana 5 november."

Liknande presentationer


Google-annonser