Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionblekinge.se Flernivåstyrning för samordnad framåtblick - Interregprojektet BSR TransGovernance Mathias Roos – Strateg Region Blekinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionblekinge.se Flernivåstyrning för samordnad framåtblick - Interregprojektet BSR TransGovernance Mathias Roos – Strateg Region Blekinge."— Presentationens avskrift:

1 www.regionblekinge.se Flernivåstyrning för samordnad framåtblick - Interregprojektet BSR TransGovernance Mathias Roos – Strateg Region Blekinge

2 Bakgrund och problematik • Behov av ökad tillgänglighet i hela Östersjöområdet (Östersjöstrategin mm.) • Behov av harmoniserad transnationell utveckling genom bättre samordning • Flera forum inom makroregionen (Nordic Dimension Partnership for Transport and Logistics, Vasab, Baltic Transport Outlook m.fl.)  Parallella scenarier, analyser och visionsarbeten

3 Bakgrund och problematik (forts.) Utmaningar för samordning • Få eller inga mekanismer för att ge avtryck i nationella planer (t.ex. regionala eller privata aktörer) • Oklara eller obefintliga policyramar för dynamiska utvecklingsområden (Öresund, Helsingfors-Tallinn mfl.) • Brist på mekanismer att integrera exempelvis interregionala strategiska arbeten i politiska samt/eller administrativa strukturer • Olika metodik för framåtblickar

4 Skiften mellan privat och offentlig sektor Privata entreprenörer 1850- Statlig konsolidering 1930-60 Offentlig/privat 1980-

5 EU-nivå Nationell nivå Regional och lokal nivå Samordning och kunskap – potential för strategisk planering

6 Föreslagna hjälpmedel • Pålitligt och konsekvent beslutsstöd Spridd trafikflödesdata samt olika metoder och modeller som tillämpas för nätverk i enskilda länder erbjuder inget stöd för idén om ett hållbart multimodalt transportssystem i Östersjöregionen. Koordineringsgruppen (transportministerierna) för prioritetsområde Transport i Östersjöstrategin undersöker nu hur man kan förverkliga ett användbart beslutsstöd.

7 Föreslagna hjälpmedel (forts.) • Ett gemensamt beslutsstöd måste erbjuda möjligheten att: – analysera baserat på pålitlig data – gemensamt upptäcka relevanta trender och tendenser, både inom och utanför Östersjöområdet, som kan påverka transportmönster – ”översätta” bearbetad fakta och siffror till politiska budskap och rekommendationer till åtgärder

8 Indentifierade problem • En strategi eller handlingsplan är framtagen som ett policydokument som inte är tänkt att fungera som något annat än ett dokument baserat på konsensus • Arbetet är baserat på kompromisser • Scenarier och visioner innehåller ofta flera konflikter mellan prioriteringar och mål

9 Tidiga rekommendationer • Perfekt implementering är så gott som omöjlig • Klargöra syftet från start • Prata implementering tidigt i projektet • Berörda och viktiga aktörer måste vara med från ett mycket tidigt skede

10 En modell för perfekt implementering (Hogward and Gunn 1984) • Inga yttre omständigheter (politiska eller ekonomiska) • Tillräckligt med tid och resurser • De nödvädiga resurserna finns tillgängliga • Det politiska beslutet förblir konsekvent (mål och finansiering) • Självständigt från andra aktörer • Möjliggörande uppgifter anges i logisk ordning • Perfekt koordinering och kommunikation mellan involverade aktörer • Beslutsfattare vill ha och har perfekt kontroll över processen

11 Tack! Mathias Roos – Strateg mathias.roos@regionblekinge.se 0455-305053 www.transgovernance.eu


Ladda ner ppt "Www.regionblekinge.se Flernivåstyrning för samordnad framåtblick - Interregprojektet BSR TransGovernance Mathias Roos – Strateg Region Blekinge."

Liknande presentationer


Google-annonser