Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport? 24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport? 24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport?
24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport Co-ordinator

2 EUSBSR - Östersjöstrategin
Den första EU makroregionala strategin, antagen i oktober 2009; Återspeglar Östersjöregionens behov och huvudprioriteringar; Antagen av de 8 medlemsstaterna; Reviderad handlingsplan antagen i februari 2013; Stödjer EU 2020-strategin för ”Growth and jobs”. Inga egna fonder

3 EUSBSR – makroregionens kännetecken
Långa transportavstånd och stundtals svåra väderförhållanden Starkt beroende av utrikeshandel och internationellt utbyte Rikt med råmaterial, särskilt i de nordligaste delarna Världsrenomerade företag inom en stor variation av branscher Konkurrenskraftig ekonomisk, teknisk och vetenskaplig kapacitet Mer än 80 miljoner människor inom ett stort område men förhållandevis små urbana regioner Därtill utgör Östersjön ett sårbart ekosystem

4 EUSBSR PA Transport – mål
Ökat makroregionalt samarbete genom gemensam planering och implementering av infrastruktur Förbättrande av regionens externa länkar Smartare transportlösningar

5 EUSBSR PA Transport – handlingsplan och flaggskepp
Samarbete inom nationell transportpolitik och investeringar i infrastruktur Planenligt fullbordande av viktiga infrastrukturprojekt i regionen Förbättra förbindelserna med Ryssland och andra grannstater Samarbete med Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics Främja effektiva och hållbara transportlösningar för passagerare och gods för Östersjöregionen Utveckling av ett nätverk av gröna korridorer Easy Way programmet Utveckla Östersjöns roll i regionens transportsystem Baltic Motorways of the Seas

6 Hur kan de nya programmen stödja Östersjöstrategin?
Primärt: Genom att stödja mål och åtgärder i Östersjöstrategin Vidare: Förbättra regional mobilitet genom att ansluta sekondära och tertiära noder till TEN-T-infrastrukturen Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och stödja hållbar urban mobilitet

7 Hur kan de nya programmen stödja Östersjöstrategin?
Genom att prioritera projekt… … som bidrar till: harmonisering av nationella processer för transportplanering utvecklade modeller och verktyg för flernivåstyrning mekanismer för inpassning av resultat i relevanta processer samarbete med andra parallella makroregionala processer fortsättning av framgångsrika projekt … som karakteriseras av: leverans av ökat transnationellt värde implementering rimlig/trolig i nära framtid resultat indikeras övertygande

8 Priority Area Transport Coordinator
EUSBSR Priority Area Transport Tack! Thomas Erlandson Priority Area Transport Coordinator


Ladda ner ppt "Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport? 24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport."

Liknande presentationer


Google-annonser