Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport? 24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport? 24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport? 24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport Co-ordinator

2  Den första EU makroregionala strategin, antagen i oktober 2009;  Återspeglar Östersjöregionens behov och huvudprioriteringar;  Antagen av de 8 medlemsstaterna;  Reviderad handlingsplan antagen i februari 2013;  Stödjer EU 2020-strategin för ”Growth and jobs”.  Inga egna fonder EUSBSR - Östersjöstrategin

3 EUSBSR – makroregionens kännetecken  Långa transportavstånd och stundtals svåra väderförhållanden  Starkt beroende av utrikeshandel och internationellt utbyte  Rikt med råmaterial, särskilt i de nordligaste delarna  Världsrenomerade företag inom en stor variation av branscher  Konkurrenskraftig ekonomisk, teknisk och vetenskaplig kapacitet  Mer än 80 miljoner människor inom ett stort område men förhållandevis små urbana regioner  Därtill utgör Östersjön ett sårbart ekosystem

4  Ökat makroregionalt samarbete genom gemensam planering och implementering av infrastruktur  Förbättrande av regionens externa länkar  Smartare transportlösningar EUSBSR PA Transport – mål

5  Samarbete inom nationell transportpolitik och investeringar i infrastruktur – Planenligt fullbordande av viktiga infrastrukturprojekt i regionen  Förbättra förbindelserna med Ryssland och andra grannstater – Samarbete med Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics  Främja effektiva och hållbara transportlösningar för passagerare och gods för Östersjöregionen – Utveckling av ett nätverk av gröna korridorer – Easy Way programmet  Utveckla Östersjöns roll i regionens transportsystem – Baltic Motorways of the Seas EUSBSR PA Transport – handlingsplan och flaggskepp

6 Hur kan de nya programmen stödja Östersjöstrategin? Primärt:  Genom att stödja mål och åtgärder i Östersjöstrategin Vidare:  Förbättra regional mobilitet genom att ansluta sekondära och tertiära noder till TEN-T-infrastrukturen  Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och stödja hållbar urban mobilitet

7 Hur kan de nya programmen stödja Östersjöstrategin? … som bidrar till:  harmonisering av nationella processer för transportplanering  utvecklade modeller och verktyg för flernivåstyrning  mekanismer för inpassning av resultat i relevanta processer  samarbete med andra parallella makroregionala processer  fortsättning av framgångsrika projekt … som karakteriseras av:  leverans av ökat transnationellt värde  implementering rimlig/trolig i nära framtid  resultat indikeras övertygande Genom att prioritera projekt…

8 EUSBSR Priority Area Transport Tack! Thomas Erlandson Priority Area Transport Coordinator thomas.erlandson@gov.se


Ladda ner ppt "Hur kan vi använda EU-programmen för att bäst stödja Östersjöstrategins prioritetsområde Transport? 24 April 2013, Stockholm Thomas Erlandson, PA 11 Transport."

Liknande presentationer


Google-annonser