Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation, Tillväxtverkets nätverk för EU:s Östersjöstrategi, 17 sept. 2013 Sofia Wennerstrand EU-kansliet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation, Tillväxtverkets nätverk för EU:s Östersjöstrategi, 17 sept. 2013 Sofia Wennerstrand EU-kansliet."— Presentationens avskrift:

1 Presentation, Tillväxtverkets nätverk för EU:s Östersjöstrategi, 17 sept. 2013
Sofia Wennerstrand EU-kansliet

2 Skrivelse till riksdagen
Regeringens skrivelser till riksdagen: har en redogörande karaktär innehåller inte förslag till riksdagsbeslut Tidigare skrivelse 2010: ”Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen” (2010/10:159) Ny skrivelse överlämnas till riksdagen 22 oktober. Tar sin utgångspunkt i det svenska genomförandet.

3 ”Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen”.
Skrivelsens fokus: Vad har hänt sedan förra skrivelsen? Resultat och projektexempel. Regeringsuppdrag, nationellt nätverk. Vad är nytt? Konsekvenser av översynen. De nya målen, tydlighet kring roller och ansvar. Regeringens avsikter framöver. Bedömning av hur målen ska uppnås. Avsikter för områden där Sverige har ledningsansvar.

4 Förhandlingar om rådsslutsatser
Litauiska ordförandeskapet leder förhandlingar om rådsslutsatser Antas vid GAC (Allmänna rådet) 22 oktober Utgångspunkt: Kommissionens rapport om makroregionala strategier och dess mervärde (COM (2013) 468), presenterades 27 juni

5 Forts. förhandling om rådsslutsatser
Fokus: slutsatser om befintliga makroregionala strategier och rekommendationer för kommande Stort intresse bland EU:s medlemsstater för den makroregionala samarbetsformen EU:s nästa makroregionala strategi blir för Adriatiska-Joniska havsområdet (2014). Även intresse för en framtida strategi för Alpområdet och en för Atlantområdet.

6 Regeringens hemsida: www.regeringen.se/ostersjostrategin
Strategins officiella hemsida: Photo Yanan Li/ Stockholms stad


Ladda ner ppt "Presentation, Tillväxtverkets nätverk för EU:s Östersjöstrategi, 17 sept. 2013 Sofia Wennerstrand EU-kansliet."

Liknande presentationer


Google-annonser