Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ledde detta till då? Om synergier och resultat i den nya programperioden Interregforum - Stockholm, 23 oktober 2013 Med dig! Vi delar våra kunders.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ledde detta till då? Om synergier och resultat i den nya programperioden Interregforum - Stockholm, 23 oktober 2013 Med dig! Vi delar våra kunders."— Presentationens avskrift:

1 Vad ledde detta till då? Om synergier och resultat i den nya programperioden Interregforum - Stockholm, 23 oktober 2013 Med dig! Vi delar våra kunders engagemang för samhällsutveckling

2 Det räcker inte med fromma förhoppningar och glada tillrop Skall vi spendera 18 mdr (i Sverige) så bör vi kunna säga vad det är vi vill ändra på Kommissionen har varit tydlig i och med EU 2020 och i sitt fokus på resultat Nu ligger bollen hos oss – nationellt och regionalt Är vi beredda att leverera? Nytt fokus på resultat

3 Det här krävs för att kunna svara upp mot ett tydligare resultatfokus! ResursAktivitet Utgångs- läge Mål för insatsen Utfall En tydlig ide om vad vi vill ändra på! En uppfattning om var vi står idag! En idé om vart vi ska!

4 Synergier Synergier mellan programmen kan skapas på två sätt: 1)Genom att man arbetar mot samma övergripande mål, men med metoder som nyttjar starka gränsregionala mervärden 2)Genom att realisera gränsregionala mervärden sker en påverkan på samma övergripande mål som återfinns i nationella programmen Nationella programmen EU 2020- målen ETS programmen Gränsregionala mervärden

5 1 Resultat skapade genom metoder med starka gränsregionala mervärden ResursAktivitet Utgångs- läge Mål för insatsen Utfall Genom gränsöverskridande samverkan drar vi nytta av ökad kritisk massa, bryter vi ned gränshinder eller utnyttjar systematiska skillnader Vi kommer närmare EU 2020 genom att samarbeta gränsöverskridande

6 2 Resultat i form av gränsregionala mervärden ResursAktivitet Utgångs- läge Mål för insatsen Utfall Målet är att realisera gränsregionala mervärden Påverkan på EU2020 antas komma i nästa led

7 Vad krävs då av programmen? • En idé om vad man vill förändra? – var man är och vart man ska! • En idé om hur detta knyter an till det gränsregionala arbetet – som metod eller som delmål • Realistiskt formulerade mål för den önskade förändringen • Mått som beskriver både utgångsläget och det man vill nå • Aktiviteter som kan skapa ett utfall som kan påverka det man vill förändra • Mål och mått för aktiviteter, utfall och förändring • En plan för att utvärdera effekter (vilken skillnad programmen gör)

8 Viktigast av allt – en vilja och beredskap att investera i kunskap och resurser för att kunna tala om vad detta ledde till Vi fixar det!


Ladda ner ppt "Vad ledde detta till då? Om synergier och resultat i den nya programperioden Interregforum - Stockholm, 23 oktober 2013 Med dig! Vi delar våra kunders."

Liknande presentationer


Google-annonser