Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med dig! Vi delar våra kunders engagemang för samhällsutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med dig! Vi delar våra kunders engagemang för samhällsutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Med dig! Vi delar våra kunders engagemang för samhällsutveckling
Vad ledde detta till då? Om synergier och resultat i den nya programperioden Interregforum - Stockholm, 23 oktober 2013

2 Nytt fokus på resultat Det räcker inte med fromma förhoppningar och glada tillrop Skall vi spendera 18 mdr (i Sverige) så bör vi kunna säga vad det är vi vill ändra på Kommissionen har varit tydlig i och med EU 2020 och i sitt fokus på resultat Nu ligger bollen hos oss – nationellt och regionalt Är vi beredda att leverera?

3 Det här krävs för att kunna svara upp mot ett tydligare resultatfokus!
En idé om vart vi ska! En tydlig ide om vad vi vill ändra på! Mål för insatsen Resurs Aktivitet Utfall Utgångs-läge En uppfattning om var vi står idag! Det här krävs för att kunna svara upp mot ett tydligare resultatfokus!

4 Synergier Gränsregionala mervärden ETS programmen EU 2020-målen
Nationella programmen Synergier Synergier mellan programmen kan skapas på två sätt: Genom att man arbetar mot samma övergripande mål, men med metoder som nyttjar starka gränsregionala mervärden Genom att realisera gränsregionala mervärden sker en påverkan på samma övergripande mål som återfinns i nationella programmen

5 1 Resultat skapade genom metoder med starka gränsregionala mervärden
Genom gränsöverskridande samverkan drar vi nytta av ökad kritisk massa, bryter vi ned gränshinder eller utnyttjar systematiska skillnader Mål för insatsen Resurs Aktivitet Utfall Utgångs-läge 1 Resultat skapade genom metoder med starka gränsregionala mervärden Vi kommer närmare EU 2020 genom att samarbeta gränsöverskridande

6 2 Resultat i form av gränsregionala mervärden
Påverkan på EU2020 antas komma i nästa led Målet är att realisera gränsregionala mervärden Mål för insatsen Resurs Aktivitet Utfall Utgångs-läge 2 Resultat i form av gränsregionala mervärden

7 Vad krävs då av programmen?
En idé om vad man vill förändra? – var man är och vart man ska! En idé om hur detta knyter an till det gränsregionala arbetet – som metod eller som delmål Realistiskt formulerade mål för den önskade förändringen Mått som beskriver både utgångsläget och det man vill nå Aktiviteter som kan skapa ett utfall som kan påverka det man vill förändra Mål och mått för aktiviteter, utfall och förändring En plan för att utvärdera effekter (vilken skillnad programmen gör)

8 Vi fixar det! Viktigast av allt – en vilja och beredskap att investera i kunskap och resurser för att kunna tala om vad detta ledde till


Ladda ner ppt "Med dig! Vi delar våra kunders engagemang för samhällsutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser