Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branschrådet 2014-05-28 1 SERAC Single European Railway Committee Bakgrund / kommitténs grund och roll Nätverk och arbetsgrupper Vad har hänt ? möten,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branschrådet 2014-05-28 1 SERAC Single European Railway Committee Bakgrund / kommitténs grund och roll Nätverk och arbetsgrupper Vad har hänt ? möten,"— Presentationens avskrift:

1 Branschrådet 2014-05-28 1 SERAC Single European Railway Committee Bakgrund / kommitténs grund och roll Nätverk och arbetsgrupper Vad har hänt ? möten, behandlade frågor Vad är på gång? Ingar Werkström

2 Bakgrund /rättslig grund för SERAC SERA-direktivet (direktiv 2012/34) inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde  ska vara infört senast den 16 juni 2015  kommitténs rättsliga grund: artikel 62 i direktivet EU-förordning 182/2011 regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförande- befogenheter 2 Branschrådet 2014-05-28

3 3 Kommitténs roll Forum för frågor om marknadsreglering Medlemsstaterna (SERAC) får information, diskuterar och röstar om förslagen till genomförandeakter. KOM ska/får anta sexton genomförandeakter och har befogenhet att anta fyra delegerade akter 3-4 möten per år

4 Branschrådet 2014-05-28 4 SERAC 5-6 februari 2014 3 genomförandeakter för röstning planerat ikraftträdande 20 dgr efter EUT-publicering 1. Licens för järnvägsföretag (artikel 17.5) 2. Krav på sökande av infrastrukturkapacitet (artikel 41.3) 3. Test av ekonomiskt jämvikt och huvudsakliga syftet med trafiken (artikel 11.4 och 10.4) – ny persontrafiktjänst Många MS hade synpunkter på mandat, innehåll och ikraftträdande samt beredningen. Omröstningen sköts upp till nästa möte + WG mars.

5 Licens KOMs mandat: mall för licens (tillstånd), förfarande för ansökan om det behövs för att säkra en sund/effektiv konkurrens. KOM:s förslag: max. avgift 5000 euro och tidpunkt för uttag, säkerhetsintyg ej krav för licens, företag med säkerhetsintyg ska anses uppfylla krav på ledningskompetens för säker/pålitlig operativ kontroll kontroll av nettokapital möjligt för bedömning av eko. förmåga SE:s synpunkter: ej mandat att reglera avgift och nettokapital, säkerhetsintyg ersätter inte bedömning av ledningens kompetens. Andra MS: Flera MS har samma invändningar som SE. 5 Branschrådet 2014-05-28

6 6 Sökande av kapacitet KOMs mandat: kriterier för säkerställande av IF:s intäkter och nyttjande av infrastrukturen, får endast avse eko. garanti och förmåga att ansöka. KOMs förslag: Ekonomisk garanti: def. när uttag får ske, nivå i förh. till banavgifter Kreditutlåtande: av vem, i vilka fall och för vilken period? IM ska bistå sökande: minst 2 chanser att komplettera ansökan SE:s synpunkter: oklarheter om eko. garanti och kreditutlåtande – vad, när, av vem, varför? Dock något tydligare i KOMs senaste version oklart om rätt syfte uppnås ang ”förmåga att söka kapacitet”. Andra MS: synpunkter på alla beskrivna förslag av KOM.

7 Branschrådet 2014-05-28 7 Ny persontrafiktjänst – trafikens huvud- sakliga syfte och ekonomisk jämvikt KOMs mandat: förfarande och kriterier för fastställande av trafikens huvudsakliga syfte – internationell persontrafik? bedöma eventuella ekonomiska följder för befintliga avtal om allmän trafik Bakgrund: öppnandet av internationell persontrafik. SE:s viktigaste synpunkter: Ska test av huvudsakligt syfte och ekonomisk jämvikt kunna begäras även på marknad som är helt öppen?

8 Branschrådet 2014-05-28 8 Övriga frågor SERAC 5-6 februari Ramavtal för infrastrukturkapacitet (artikel 42.8)) genomförandeakt för presentation /diskussion Bulleravgifter: presentation av KOM WG (NDTAC) och pågående delstudie TAC ERTMS: differentiering av avgifter (ETCS) hearing mitten av maj, konsekvensutredning nov 2014 Information: ENRRB, RFC WG, RMMS WG m.m.

9 Branschrådet 2014-05-28 9 Kommande möten/frågor SERAC 10-11 juli Röstning: licens, sökande och ny persontrafiktjänst Senaste versioner från april. Mycket av det som SE invänt mot står fortfarande kvar. KOMs förslag om ikraftträdande  licens och sökande 16 juni 2015 (JNB anpassas till nästa tågplaneprocess därefter)  ny persontrafiktjänst: ikraft 20 dgr efter EUT-publ.


Ladda ner ppt "Branschrådet 2014-05-28 1 SERAC Single European Railway Committee Bakgrund / kommitténs grund och roll Nätverk och arbetsgrupper Vad har hänt ? möten,"

Liknande presentationer


Google-annonser