Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våra utlysningar 2013 5 383 ansökningar kom in 1 032 ansökningar beviljades 19,4 procents beviljandegrad 3,7 miljarder kronor fördelades Fakta stora utlysningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våra utlysningar 2013 5 383 ansökningar kom in 1 032 ansökningar beviljades 19,4 procents beviljandegrad 3,7 miljarder kronor fördelades Fakta stora utlysningen."— Presentationens avskrift:

1 Våra utlysningar 2013 5 383 ansökningar kom in 1 032 ansökningar beviljades 19,4 procents beviljandegrad 3,7 miljarder kronor fördelades Fakta stora utlysningen 2012

2 Inga frågor är dumma frågor… Hur söker man forskningsbidrag hos oss? Forskaren går in på vr.se och läser utlysningstexten för det bidrag hon vill söka. Själva ansökan görs sedan elektroniskt i vårt ansökningssystem,VR-Direct. Vad står det egentligen i utlysningstexterna? Här beskrivs t ex syftet med bidraget, vem som kan söka det och för hur lång tid man kan få pengar. Här står också vilka uppgifter vi vill ha in för att kunna bedöma ansökan, t ex budget, hur beskrivningen av projektet ska se ut, CV. Olika villkor gäller för olika bidrag. Vad är stora utlysningen? De flesta av våra bidrag, t ex projektbidragen, utlyses samtidigt i det vi kallar ”stora utlysningen”. Öppnar i februari med sista ansökningsdagar i mars/april.

3 Detta ingår i stora utlysningen 2013 12 Projektbidrag •5 projektbidrag (alla ämnesområden, dvs MH, NT, HS, U och KFOU) •För unga forskare (MH och NT) •Riktade projektbidrag : •Utvärderingar av utbildningsreform (U) •Statistik i empiriska vetenskaper (alla ämnesområden. Beslutas av NT) •Alternativa metoder inom djurförsök enligt 3 R-principen (MH) •Kunskapsluckor i hälso- och sjukvården (MH) •Förutsättningar för tillväxt (HS) 4 bidrag till forskningsinfrastrukturer (alla ämnesområden) •Infrastruktur - dyrbar vetenskaplig utrustning •Infrastruktur - planeringsbidrag •Infrastruktur - driftsbidrag •Infrastruktur - stora databaser 2 rambidrag •Rambidrag inom kultur- och kulturarvsområdet (HS) •Rambidrag inom SIMSAM (Alla) 2 andra typer av bidrag •Industridoktorandprojekt (NT) •Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH) = Totalt 20 utlysningar som publiceras i slutet av vecka 7 1 Forskarskola •Forskarskola inom SIMSAM (Alla)

4 Särskilda satsningar •Områden som Vetenskapsrådet har ett uttalat ansvar för att stödja eller som bedöms kräva särskild uppmärksamhet. •Den sökande anger i sin ansökan om projektet är relevant för området (genom att bifoga en relevansbilaga). Projektbidrag (MH) + Projektbidrag för unga forskare (MH) •Psykiatri •Vårdforskning Projektbidrag (HS) •Civila samhället Projektbidrag (NT) •Energiriktad grundforskning Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH) •Psykiatri •Infektion och antibiotika •Åldrande och hälsa Inom dessa utlysningar finns i år extra medel för olika områden.

5 När öppnar/stänger stora utlysningen Utlysningstexterna publiceras på vr.se i slutet av denna vecka (v 7). Engelska texterna ev. några dagar senare Sista ansökningsdagar: 26 mars HS, U, Infra samt KFoU. 4 april MH 11 april NT 17 april •Rambidrag inom SIMSAM (alla områden) •Forskarskola inom SIMSAM (alla områden)

6 Datapubliceringsplan tas inte in år •Beslut av ledningsrådet den 29/1 •VR har fått regeringens uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat och data. •Arbetet har precis påbörjats och kommer att ske i samarbete med många andra aktörer. •I och med detta utökade uppdrag kring öppen tillgång till forskningsdata tar vi ett helhetsgrepp på frågan och väljer att inte begära in datapubliceringsplaner för projektansökningar i år i väntan på gemensamma nationella riktlinjer.

7 Andra kommande utlysningar under året

8 Utvecklingsforskning Två program som stödjer svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer •Projektbidrag U-forsk –Tagit över bidraget från Sida fr o m 2013 –Ca 45 miljoner kronor/år –Forskare kan söka U-forsk och samtidigt söka projektbidrag med samma projektidé •Swedish Research Links –Utlysts av VR tidigare, fr o m i år disponerar vi även medlen Kommitté för utvecklingsforskning Andra kommande utlysningar under 2013 Datum Utlysningarna öppnar: 6 mars Sista ansökan: 24 april

9 Forskarskola för lärare/förskollärare •Uppdrag som föreslagits i proppen •Pengarna har kommit, men ej uppdraget •Utlysning inom kort Andra kommande utlysningar under 2013

10 Övriga bidrag 4 gästprofessurer Carl Wilhelm Scheeles gästprofessur (MH), Kerstin Hesselgrens gästprofessur (HS), Olof Palmes gästprofessur (HS) och Tage Erlanders gästprofessur (NT) •Utlysning 11 mars-6 maj Internationell postdok •Årets andra utlysning 28 juni-27 augusti Bidrag för svensk-kinesiskt forskningssamarbete •Utlysning under våren, sista ansökningsdag ev före sommaren. Polarutlysning •Detaljer ej klara Andra kommande utlysningar under 2013

11 Uppdrag i proppen – kommer att resultera i nya bidrag 2013 •Internationell rekrytering av framstående forskare •Stöd till de mest framstående forskare •Rekrytering av framstående yngre forskare Andra kommande utlysningar under 2013


Ladda ner ppt "Våra utlysningar 2013 5 383 ansökningar kom in 1 032 ansökningar beviljades 19,4 procents beviljandegrad 3,7 miljarder kronor fördelades Fakta stora utlysningen."

Liknande presentationer


Google-annonser