Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det svenska ekosystemet för forskningsinformation Workshop kring vidareutveckling av SwePub, Stockholm 12 september 2013 Torulf Lind It-strateg, Vetenskapsrådet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det svenska ekosystemet för forskningsinformation Workshop kring vidareutveckling av SwePub, Stockholm 12 september 2013 Torulf Lind It-strateg, Vetenskapsrådet."— Presentationens avskrift:

1 Det svenska ekosystemet för forskningsinformation Workshop kring vidareutveckling av SwePub, Stockholm 12 september 2013 Torulf Lind It-strateg, Vetenskapsrådet torulf.lind@vr.se torulf.lind@vr.se

2 Några milstolpar • 2002 Gemensamt initiativ mellan lärosäten och finansiärer lanserar en nationell forskningsportal innehållandes främst forskningsnyheter; forskning.se. Bred målgrupp (även utanför forskarsamhället) • 2007 Gemensamt initiativ mellan lärosäten lanserar Sweden ScienceNet, en nationell projektdatabas baserad på Converis. • Nov 2009 Kungliga Biblioteket lanserar SwePub, en nationell publikationsdatabas. • Maj 2010 Samarbete mellan Vetenskapsrådet, Formas och Forte (fd FAS) påbörjar bygget med en gemensamt ansökningssystem; Prisma • Feb 2012 Utbildningsdepartementet ger Vetenskapsrådet i uppdrag att ta över förvaltningen av Sweden ScienceNet. Förvaltningsobjektet byter namn till SweCRIS • Dec 2012 Utbildningsdepartementet ger Kungliga Biblioteket i uppdrag att, i samverkan med Vetenskapsrådet, vidareutveckla SwePub

3 Digitalt ekosystem En grupp av it-system som styrs och interagerar enligt principer liknande de i ett biologiskt ekosystem • Självorganiserande enheter – Decentraliserad styrning av funktioner – ”Pull” snarare än ”push” för gemensamma initiativ – • Gemensamma ”evolutionära” principer – Datastandarder – Integrationsprinciper Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen_Cycle.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen_Cycle.svg

4 Foskningsprocessen

5 Lösiningsarkitektur Informations- arkitektur Portal Process Aktörer Det svenska ekosystemet för forskningsinformation - målbild Nationella tjänster Federerade tjänster Lokala tjänster Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Projekt (lokala) Övriga lärosäten Projekt (lokala) Övriga lärosäten Projekt (EKO m.fl.) Projekt (EKO m.fl.) Nyheter (lokalt) Universitet Nyheter (lokalt) Universitet Ansökningar (Prisma) Ansökningar (Prisma) Beredning (lokalt) Andra finansiärer Beredning (lokalt) Andra finansiärer Projekt (lokalt) Andra univ. Projekt (lokalt) Andra univ. Publikationer (EKO m.fl.) Publikationer (EKO m.fl.) Publikationer (lokalt) Andra univ. Publikationer (lokalt) Andra univ. Publikationer (DIVA) UU+ Publikationer (DIVA) UU+ Projekt (TBD) Projekt (TBD) Beredning (Prisma) VR Forte Formas Beredning (Prisma) VR Forte Formas Fosknings- idé Finansiering Forsknings- projekt Forsknings- resultat Omvärlds- bevakning Forskningsetik Etik (Codex) VR/UU Etik (Codex) VR/UU Nyheter (forskning.se) forskning.se Nyheter (forskning.se) forskning.se Publikationer (SwePub) KB Publikationer (SwePub) KB Utlysningar Länkportal forskning.se Utlysningar Länkportal forskning.se R&D Org.register VR R&D Org.register VR Forskare CV database VR Forskare CV database VR Projekt (SweCRIS) VR Projekt (SweCRIS) VR forskning.se (research.se) Journalistserv (Expertsvar) forskning.se Journalistserv (Expertsvar) forskning.se ORCIDOECD + SCB CERIF DOI MODS ORCID CERIF

6 Prisma - prototyp

7 Dataexporter Datakällor Prisma-portalen Vetenskapsrådet Prisma - systemöversikt Forskare Mina sidor • Person- uppgifter • CV • Publikationer Mina sidor • Person- uppgifter • CV • Publikationer Ansökn./Rapp. • Ansökan • Vetenskaplig och ekonomisk åter- rapportering Ansökn./Rapp. • Ansökan • Vetenskaplig och ekonomisk åter- rapportering Granskning • Omfattande peer-review- funktionalitet Granskning • Omfattande peer-review- funktionalitet Organisation • Admin intern organisation • Signering • Bidragsöversikt Organisation • Admin intern organisation • Signering • Bidragsöversikt Administratör (Lärosäte) Utlysning • Form designer • Utlysning • Beredning • Rapportering Utlysning • Form designer • Utlysning • Beredning • Rapportering Ekonomi • Budget • Rapportering Ekonomi • Budget • Rapportering AdministratörController SwePub ORCID PubMed [BibTex] Forte Utlysning • Form designer • Utlysning • Beredning • Rapportering Utlysning • Form designer • Utlysning • Beredning • Rapportering Ekonomi • Budget • Rapportering Ekonomi • Budget • Rapportering AdministratörController Formas Utlysning • Form designer • Utlysning • Beredning • Rapportering Utlysning • Form designer • Utlysning • Beredning • Rapportering Ekonomi • Budget • Rapportering Ekonomi • Budget • Rapportering AdministratörController SweCRIS Enterprise service bus Lokala db:s

8 SwePub i ekosystemet • Mindre dubbelarbete Forskaren kan importera artiklar från SwePub till Prisma • Forskningen synliggörs Publikationer blir synliga och sökbara på forskning.se • Bättre analyser Nationella bibliometriska analyser och andra typer av analyser

9 Tack! Torulf Lind It-strateg, Vetenskapsrådet +46 (0)765 26 72 97 torulf.lind@vr.se torulf.lind@vr.se


Ladda ner ppt "Det svenska ekosystemet för forskningsinformation Workshop kring vidareutveckling av SwePub, Stockholm 12 september 2013 Torulf Lind It-strateg, Vetenskapsrådet."

Liknande presentationer


Google-annonser