Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karriärväg LTH FRÅN DOKTORSEXAMEN TILL UNIVERSITETSLEKTOR TILLSVIDARE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karriärväg LTH FRÅN DOKTORSEXAMEN TILL UNIVERSITETSLEKTOR TILLSVIDARE."— Presentationens avskrift:

1 Karriärväg LTH FRÅN DOKTORSEXAMEN TILL UNIVERSITETSLEKTOR TILLSVIDARE

2 Frågeställningar? Hur får vi de bästa unga forskarna att välja LTH? Hur utvecklar vi dem på bästa sätt?

3 Attraktiv arbetsgivare •God arbetsgivarpolitik = attraktiv arbetsgivare •Tydlig karriärväg för unga forskare •Lätt att kommunicera – både internt och externt •Strukturerad kompetensutvecklingsprocess •Knyta ”de bästa” till oss •Konkurrensfördel gentemot näringsliv och andra lärosäten •Gynna jämställdhet •Minska antalet tidsbegränsade anställningar – LU-mål

4 Näringsliv, postdoc vid annat lärosäte m.m. Två meriteringsanställningar vid LTH Meriteringsperiod max 4 år innan tillsvidareanställning som universitetslektor Bitr lektor 4 – ( 6 år) Lektor tillsv. Professor Postdok- tor 2 år 2 år LAS 1 2 3 4 år Spår 1 Spår 2

5 Huvudspår för LTH •Spår 1 huvudspår för unga forskare vid LTH, dvs biträdande universitetslektor •Spår 2 kan också användas •De två spåren ska inte ”staplas” på varandra •Max 4 års total meriteringsperiod

6 Biträdande universitetslektor behörighet Behörighetskrav: –Avlagd doktorsexamen, i första hand avlagd högst 7 år före sista ansökningsdag Bedömningsgrunder: –God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga –Både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.

7 Biträdande universitetslektor förutsättningar –Tidsbegränsad anställning under 4 år (max 6 år) –Rätt till prövning för befordran till anställning som universitetslektor –Anställning tillsvidare som universitetslektor om denne bedöms behörig och lämplig –Kraven för befordran ska anges i den ursprungliga kravprofilen –Bara ansöka om befordran vid ett tillfälle.

8 Postdoktor behörighet Behörighetskrav: –Avlagd doktorsexamen högst 3 år före sista ansökningsdag, om inte särskilda skäl föreligger Bedömningsgrunder: –God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga –Främst vetenskaplig/konstnärlig förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen.

9 Postdoktor förutsättningar –Tidsbegränsad anställning 2 år –Ev förlänga ytterligare 2 år med ALVA (allmän visstidsanställning)

10 Process för anställning av bitr UL Institutionen hanterar rekryteringsprocessen •Prefekt utser beredningsgrupp (dekan delegerat) •Beredningsgruppen hanterar hela rekryteringsprocessen •Prefekt skriver yttrande med förslag och motivering till vem som ska anställas •Dekan fattar beslut om anställning av bitr UL

11 Biträdande universitetslektor kravprofil •Viktigt att arbeta fram en väl genomtänkt kravprofil (som för alla anställningar) •Förutom behörighetkraven – lägga till andra relevanta krav för anställningen •Kravprofilen ska också innehålla kraven för befordran till anställning som UL •Mallar och instruktioner kommer att tas fram •Stöd från personalsamordaren

12 Att beakta i rekryteringsprocessen •Kraven för befordran ska anges i kravprofilen •Sakkunnigprövning kan ske antingen vid rekrytering eller vid befordran •Processen ska dokumenteras av beredningsgruppen •En studeranderepresentant ska ingå i beredningsgruppen •Jävsfrågan ska beaktas

13 Process för befordran av bitr UL Karriärnämnden hanterar befordringsprocessen •Ansökan om befordran ska lämnas senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid •Beslut om befordran eller avslag ska fattas senast 3 månader efter ansökan •Bedömningen ska göras utifrån de krav för befordran som angetts i kravprofilen för anställningen •Om inte sakkunnigprövning gjorts vid rekryteringstillfället bör det göras inför befordran •Ansökan om befordran kan bara göras 1 gång/anställd

14 Behörighetskrav för befordran till anställning som UL Generella behörighetskrav: •Vetenskaplig/konstnärlig skicklighet •Pedagogisk skicklighet •Minst 5 veckors genomgången högskolepedagogisk utbildning

15 Övriga krav för befordran till UL Förslag på andra krav: •Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet •Förmåga att aktivt, självständigt och framgångrikt söka extern finansiering •Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten •Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika nivåer •Personlig lämplighet (t ex uppvisad god samarbetsförmåga)

16 Kompetensutvecklingsplan En individuell kompetensutvecklingsplan fastställs i dialog mellan den anställde och chefen i samband med anställningen •baserad på de krav för befordran som anges i kravprofilen •avstämning minst 1 gång/år •individen ansvarig för sin kompetensutvecklingsplan •avstämning efter senast 3 år angående verksamhetens framtida behov •Mall för kompetensutvecklingsplan är framtagen

17 Uppföljning – meriteringsperiod Bitr Lektor 4 år Prövning till lektor enl kravspec i karriärnämnd Kompetensutvecklingsplan •Vetenskaplig meritering •Pedagogisk meritering •Ledarskap och adm uppdrag •Samverkan, innovation, entrepr.skap •ETP och docent info •Avstämning inför framtiden •Ev ansökan om befordran •Fortsatt karriärarplanering Finns behov av lektor tillsvidare? Postdok- tor 2 år 2 år LAS Spår 1 Spår 2 1 2 3 4 (5-6) ÅR Söka ledig lektorsan- ställning Lektor tillsv. +

18 Universitetsadjunkt •LTH ska i första hand anställa lärare som avlagt doktorsexamen •Anställa adjunkter om det finns särskilda skäl, t ex speciell yrkeskoppling/expertis •Tillsvidareanställd adjunkt bör ges möjlighet att forskarstudera inom sin anställning

19 Forskare •Anställda som forskar och undervisar bör ha en läraranställning •Tillsvidareanställning som forskare bör undvikas •Tillsvidareanställd forskare bör ges möjlighet till kompetenstutveckling för omvandling till anställning som lärare, t ex universitetslektor

20 Befordran •LTH har en positiv syn på att anställda prövas för befordran •Alla tillsvidareanställda lärare får söka och prövas till en högre anställning •Institutionen ska yttra sig om strategiska överväganden, den anställdes bidrag till verksamhetens utveckling och den anställdes lämplighet

21 MBL-förhandling Personalstrategiska beslut vid LTH ska MBL- förhandlas 2013-11-12 •Meriteringsanställningens användande •Komptensutvecklingsplan •Adjunkter •Forskare •Befordran


Ladda ner ppt "Karriärväg LTH FRÅN DOKTORSEXAMEN TILL UNIVERSITETSLEKTOR TILLSVIDARE."

Liknande presentationer


Google-annonser