Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om att anställning upphör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om att anställning upphör"— Presentationens avskrift:

1 Information om att anställning upphör
2014

2

3 Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta 15 § LAS
Tidsbegränsad enl. LAS 5 §, (vikariat, Alva, säsong, eft 67) skall informeras senast en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Vid LU lämnas besked enligt ovan även till anställd som haft anställning med tidsbegränsningsgrund i kollektivavtal (postdoktor) eller förordning t ex doktorandanställning upphoerande/tidsbegraensade-anstaellningar

4 Företrädesrätt LAS 25 § Anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren Tillräckliga kvalifikationer (förtjänst och skicklighet vid anställning inom staten väger tyngre än företrädesrätt till återanställning) Att anställningen upphörde pga arbetsbrist Företrädesrätten gäller i 9 månader från anställningens slut Rutiner för företrädesberättigade finns vid LU!

5 Omfattas av trygghetsavtalet
är tillsvidareanställda och uppsagda på grund av arbetsbrist och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst ett år är tidsbegränsat anställda och som har haft en eller flera anställningar under sammanlagt minst tre år under de senaste fyra åren

6 Rättigheter enligt Trygghetsavtalet
Förlängd uppsägningstid Tjänstledighet med lön under uppsägningstiden Inkomsttrygghetstillägg och löneutfyllnad Avgångsersättning (utfyllnad av a-kassa) Pensionsersättning. Särskild pensionsersättning Efterskydd. Företagshälsovård.

7 LÖNER

8 LÖNER i 2013 års nivå – från 1 okt 2013
2, 5 % schablonhöjning avrundas uppåt och nedåt Doktorandhöjning 700 kr utbetalas i marslönen Alla andra med anställning 1 oktober 2013 utbet. aprillönen Nyanställda i 2012 års nivå efter 1 oktober. Förfrågning om ny lön i 2013 års nivå kommer till prefekter inom kort. Utbetalas ev i majlönen.

9 LÖNER 2014 års nivå 2,9 % Underlag (listor) skickas i maj till prefekter Prefekter lämnar in förslag mitten augusti Genomgång med prefekter slutet augusti Förhandlingar i september Utbetalning i november? Uppdragstillägg?


Ladda ner ppt "Information om att anställning upphör"

Liknande presentationer


Google-annonser