Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Avtal 2013 AgV området. Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O • Avtalsperiod – längd beroende på innehåll • Oenighetsutrymme i nivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Avtal 2013 AgV området. Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O • Avtalsperiod – längd beroende på innehåll • Oenighetsutrymme i nivå."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Avtal 2013 AgV området

2 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O • Avtalsperiod – längd beroende på innehåll • Oenighetsutrymme i nivå med märket, insamlingsmodell • Uppräkning balkongtillägg AgVResultat • Tillsvidareavtal • Sifferlöst 1 oktober 2013 – 30 september 2016 År 1: 2,0% - krontal 420 (21 000) År 2: 2,3% - krontal 465 (20 217) År 3: 2,5% - krontal 545 (21 800) Balkongtillägg ökas med ramvärde

3 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O • Avtalet ska ge förutsättningar för både individuell löneutveckling och reallöneskydd • Kollektiv förhandling som huvudmodell AgV Resultat • Lönesättande samtal som huvudmodell Muntligt Definition ’ringa’ 100-200 Behåller vår modell

4 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O Resultat • Stärka inflytandet över vilka som omfattas av viss förhandlingsordning • Återkommande dialog definieras • Individuella utvecklingsplaner Ja – Avtalet ger möjlighet till centralt stöd Ja – Förstärkt text i kommentaren Delvis – förstärkt text i kommentaren

5 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR / S, P, O Resultat • Förbättrat stöd vid lokal oenighet • Reglera lokal/lokal nivå Ja - Både i avtalet och kommentaren Ja - Både i avtalet och kommentaren Förtydligat vad differentiering innebär (ändamålsenlig). I kommentarerna

6 Förhandlingsresultat, VA/AVA Avtal 2013 ORF /S,P,O Resultat • Visstidsanställningar över totalt tre år inom femårsperiod, omvandlas till tillsvidareanställning • Centrala riktlinjer för lokala flextidsavtal • Semesterersättning ökas 0,05 % • Deltidssjuka medlemmar ska inte få semesterskuld Delvis – Central uppföljning av förekomsten av ’visstid’ Ja – Arbete ska inledas med att ta fram skrift Nej Ja, Översyn ska göras

7 Förhandlingsresultat VA,AVA Avtal 2013 AgV Resultat • Enskilda ök om intresse finns Inget intresse inom OFR

8 Gemensam inriktning i förhandlingarna om nytt omställningsavtal • Fler ska omfattas, visstid från 2 års anställning • Differentierade paket • Funktionell arbetsgivare • Samma kostnadsram • Rätten att själv utlösa pensionsersättning avvecklas • Övergångsregler • Klart 15/5 2014 OFR har kopplat resultatet av förhandlingarna till förstärkt rätt till delpension.

9 Förhandlingsresultat Översyn av PA • Bra och långsiktiga pensionsbestämmelser • Omfatta de födda – 87 och senare • Gemensamma underlag • Beakta statens särskilda förutsättningar • Inriktning mot avgiftsbestämt • Beakta pensionernas värde • Om PA 03 sägs upp gäller inte inriktning • Förhandlingarna klara årsskiftet 14/15

10 Förhandlingsresultat, Partsrådet Avtal 2013 OFR/S, P, O AgV • Kvalitetssäkrad arbetsmiljöutbildning • Fortsatt arbete; Ständig förändring Hot och våld Lokal lönebildning (Besta vägen) Lokal samverkan Resultat • Nuvarande avgift ska tillsvidare upphöra Rabatt avgift 0.055 under avtalsperioden Ja

11 Att bevaka inför de lokala förhandlingarna • Väl hävdat löneläge • Tempo • Nya paragrafen 4 a om stöd av centrala parter • Definition av ’ringa’ och särskilda åtgärder • Medlemskommunikation • Omhänderta 0.055

12 Skillnader mellan de centrala avtalen Seko - 6.8 - 3 år -Traditionell förhandling - Föräldraledighet planeras med huvudsemester ST - 6.8 - 3 år -Medlemmar påverkar förhandlingsmodell -Föräldraledighet planeras två månader i förväg (enligt lag) Saco-S - Sifferlöst - Tillsvidare -Lönesättande samtal -Föräldraledighet planeras med huvudsemester

13 Fortsatt centralt arbete • Pensionsavtal • Trygghetsavtal • Översyn PSA • Deltidssjuka och semester VA • LOK • VASA • Översyn AVA • Följa upp visstidsanställningar • Översyn samarbetsavtalet • Skrift om flextidsavtal Partsrådet • Stöd till lokal lönebildning • Stöd till lokal samverkan • Ständig förändring o utveckling • Arbetsmiljö • Hot och Våld • Arbetsmiljöutbildningar

14 Rekryterande implementering • Centrala implementeringskonferenser • UH 21-22/10 • Länsstyrelser 15-16/10 • Kulturen 22/10 • Förhandlingar en nivå 17/10 • Centro gruppen 25/10 • Regionala avtalskonferenser • Regionala avtalskonferenser - strategi plus

15


Ladda ner ppt "Resultat Avtal 2013 AgV området. Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O • Avtalsperiod – längd beroende på innehåll • Oenighetsutrymme i nivå."

Liknande presentationer


Google-annonser