Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industrifacket Metall sid 1 Fem nya kollektivavtal En preliminär överenskommelse om nya kollektivavtal med löneökningar för åren 2007–2009 har träffats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industrifacket Metall sid 1 Fem nya kollektivavtal En preliminär överenskommelse om nya kollektivavtal med löneökningar för åren 2007–2009 har träffats."— Presentationens avskrift:

1 Industrifacket Metall sid 1 Fem nya kollektivavtal En preliminär överenskommelse om nya kollektivavtal med löneökningar för åren 2007–2009 har träffats på IF Metalls fem avtalsområden: teknikavtalet IF Metall allokemisk industri kemiska fabriker gemensamma Metallavtalet stål- och metall. Avtalsperioden är tre år och det sammanlagda avtalsvärde är 10,2 procent.

2 Industrifacket Metall sid 2 Förhandlingarna Efter hårt arbete lyckades IF Metall mota bort arbetsgivarnas krav om så kallade öppningsklausuler och en del långtgående krav på flexibilitet vad det gäller arbetstiden. Vid avtalens uppgörelse hade förhandlingsdelegationerna inom respektive avtalsområde att ta ställning till antingen bättre villkor för medlemmarna inom en rad viktiga områden eller en kortare avtalsperiod. I det fallet valde delegationerna bättre villkor.

3 Industrifacket Metall sid 3 Fortsatt reallöneökning Löneökningarna är på sammantaget 9,6 procent. Fördelningen varierar mellan de olika avtalsområdena. Löneökningarna innebär att IF Metalls medlemmar även i fortsättningen får reallöneökningar. Sedan industriavtalets tillkomst 1997 har en del av löneutrymmet använts till att förkorta arbetstiden samtidigt som reallönerna har stigit med 2 procent om året. Genom att fortsätta på den inslagna vägen med ansvarsfulla löneökningar får medlemmarna mer pengar i plånboken.

4 Industrifacket Metall sid 4 Fortsatt reallöneökning Kostnadsramar 1998 2001 2004 2007 - 2000- 2003- 2006- 2009 Lön 6,9% 8,5% 7,3% 10,2% + arbetstid (7,1) 1 (8,1) 1 (7,5) 2 + pension Period 35 mån 38 mån 36 mån 36 mån 1) Räknat på 36 månader 2) Inklusive omställningsavtalet för LO-grupperna

5 Industrifacket Metall sid 5 Höjning av lägsta löner IF Metalls satsning på att höja lönerna för de lägst avlönade lyckades. Avståndet mellan lägsta lön och snittlön minskar under avtalsperioden. Själva fördelningen varierar mellan de olika avtalsområdena Genom avtalen garanteras lägst avlönade bättre levnadsvillkor och effekterna av de förändringar som skett under senare tid på arbetsmarknaden lindras.

6 Industrifacket Metall sid 6 Förbättrad avtalspension Totalt avsätts 0,6 procent till förbättrad avtalspension under avtalsperioden. Avtalspensionen innebär att avsättningen under en femårsperiod höjs från 3,5 procent av lönesumman till 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar därutöver till 30 procent. De orättvisa villkor som tidigare fanns mellan arbetare och tjänstemän försvinner.

7 Industrifacket Metall sid 7 Avtalsperiodens längd Överenskommelsen gäller för 36 månader, från och med den 1 april 2007 till och med den 31 mars 2010. Sista avtalsåret kan sägas upp av någon av parterna. Det ska ske senast den 30 september 2008.

8 Industrifacket Metall sid 8 Stål- och metall Löneökningar Löneökningar sker i form av lönepotter på sammantaget 9,6 procent under avtalsperioden. Första avtalsåret ger potten 780 kronor andra avtalsåret 620 kronor tredje avtalsåret 700 kronor. Första avtalsåret är tretton månader andra avtalsåret blir elva månader tredje tolv månader.

9 Industrifacket Metall sid 9 Stål- och metall Garantilöner Avtalets garantilöner, för dem som fyllt 18 år, höjs med sammanlagt 1 862 kronor under avtalsperioden. första avtalsåret 700 kronor per månad andra avtalsåret 700 kronor per månad tredje avtalsåret 462 kronor per månad.

10 Industrifacket Metall sid 10 Stål- och metall Övriga ersättningar Ersättning för arbete på övertid och liknande höjs med följande procentsatser under avtalsperioden: Första avtalsåret 3,4 procent andra avtalsåret 3,1 procent tredje avtalsåret 3,1 procent

11 Industrifacket Metall sid 11 Stål- och metall Föräldralön Avtalets rätt till föräldralön ökar till fyra månader som kan tas ut innan barnet är 18 månader. Föräldralönen är 10 procent av månadslönen, som utfyllnad till föräldrapenning. Arbetstid Arbetstidsreglerna har kompletterats med EU:s arbetstidsdirektiv. Kompensation för borttagande av annandag pingst som helgdag regleras i avtalet genom att avsättningen till arbetstidsbanken årligen höjs med två timmar och 18 minuter.

12 Industrifacket Metall sid 12 Stål- och metall Facklig introduktion Facklig organisation har rätt till facklig introduktion för nyanställda på arbetsplatsen.

13 Industrifacket Metall sid 13 Stål- och metall Anställning Arbetsgivarens rätt att fritt visstidsanställa begränsas till tolv månader. Den fackliga organisationen ska dock delges. Vikariat kan omfatta en längre period än tolv månader under förutsättning att perioden är sammanhängande. Kortaste anställningstid är en månad. För att bryta en visstidsanställning krävs saklig grund. Villkoren är en klar förbättring i jämförelse med de kommande förändringarna i lagen om anställningsskydd.

14 Industrifacket Metall sid 14 Stål- och metall Arbetsolycka Full kompensation ska utgå under sjuklöneperioden om frånvaron är förorsakad av arbetsolycksfall. Omställning En anställd som blir uppsagd på grund av arbetsbrist bör beredas möjlighet till utbildning på betald arbetstid inom ramen för TSL. Detta under förutsättning att det kan ske utan hinder för verksamheten,

15 Industrifacket Metall sid 15 Stål- och metall Läkarintyg vid sjukdom Innan arbetsgivaren beslutar om läkarintyg från tidigare än åttonde sjukdagen eller anvisar läkare ska arbetsgivaren samråda med det lokala facket och redovisa skälen samt syftet för läkarintygskravet och anvisningen. Industriövergripande arbetsgrupper Parterna är överens om att ansluta sig till tre industriövergripande arbetsgrupper inom ramen för industriavtalet. Arbetsgrupperna ska arbeta med det lokala arbetet med industriell utveckling, omställning och integration.


Ladda ner ppt "Industrifacket Metall sid 1 Fem nya kollektivavtal En preliminär överenskommelse om nya kollektivavtal med löneökningar för åren 2007–2009 har träffats."

Liknande presentationer


Google-annonser