Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Legitimation för lärare och förskollärare - Förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Legitimation för lärare och förskollärare - Förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Legitimation för lärare och förskollärare - Förskolan

2 Beslut i Riksdagen Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Regeringens proposition 2012/13:187 Vissa skolfrågor Promemorian ( ) Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. Promemorian ( ) Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 8 Motioner

3 Beslut i Riksdag forts Innebär ändringar i Skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av Skollagen. Ikraftträdande - I huvudsak - I några fall

4 Legitimationskrav för lärare och förskollärare
Krav på Legitimation med rätt behörighet: 1. för att få anställas utan tidsbegränsning samt få ansvara för undervisning och sätta betyg. 2. för dem som anställts eller senare för att få ansvara för undervisning samt sätta betyg. Legitimationskrav ”alla”(dock inte särskolan), dvs även de som fått sin nuvarande tillsvidareanställning innan

5 Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen
Anställning i de fall förskolläraren/läraren saknar legitimation alternativt, har legitimation men helt eller delvis saknar behörighet i de ämnen och/eller de årskurser/skolform som arbetsuppgifterna avser: Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen (OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken) Befattningsbenämning: - Lärare obehörig/Förskollärare obehörig

6 Beslut angående undervisning av ej legitimerad person
Om det saknas person med legitimation med rätt behörighet krävs beslut om att person utan rätt legitimation ska bedriva undervisning under längre tid än sex månader, dock beslut för högst ett år i sänder.

7 Förutsättningar för att meddelas legitimation 2 kap
Förutsättningar för att meddelas legitimation 2 kap. 16 § första stycket Skollagen Behörighetsgivande examen, med tillfredsställande resultat genomförd introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak svarar mot examen och i övrigt vara lämplig att bedriva undervisning.

8 Introduktionsperiod Förskollärare och lärare som tagit ut sin examen eller senare ska: - genomföra introduktionsperiod motsvarande 1 år på heltid och anställas med legitimationsgrundande anställning. (OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken)

9 Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet – särskilda behörighetskrav för undervisning Leg. Lärare eller förskollärare. Senaste 15 åren, före såväl den 1 juli 2015 som tidpunkten för ansökan, bedrivit undervisning sammanlagt minst 8 (född eller tidigare 4) läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare. Ges behörighet att bedriva undervisning trots att utbildningen inte ger behörighet till det.

10 Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet forts
Förskolläraren/läraren ansöker om den utökade behörigheten. Inget krav på introduktionsperiod. Yttrande eller intyg från rektor eller förskolechef. visa att uppfyller kraven för behörighet (tjänstgöringen) och är lämplig att bedriva sådan undervisning. Skolverket prövar. Behörigheten förs in på legitimationen.

11 Tidigare behörighet ska gälla
Lärare eller förskollrare som har kompletterat sin utbildning, utöver vad som ingår i examen, kan få behörighet i ett eller flera ämnen under vissa förutsättningar, även om de inte uppfyller dagens krav på behörighet. Gäller om: - Examen tagits ut före och - högskolestudierna (kompletteringen) har fullgjorts före

12 Avgift för omprövning av legitimation
Regeringen uttrycker i propositionen att man anser att omprövningar av legitimation som är en konsekvens av ändrade regler inte ska avgiftsfinansieras.

13 Vid anställning from 2013-12-01
Krav på legitimation med rätt behörighet för att anställas tillsvidare. Om legitimation med rätt behörighet saknas ska anställning ske med Legitimationsgrundande anställning (Introduktionsperiod) Tidsbegränsad anställning enl Skollagen (saknar legitimation eller har legitimation men saknar helt eller delvis rätt behörighet) Vikariat eller AVA används inte vid tidsbegränsad anställning av dem som saknar legitimation.


Ladda ner ppt "Legitimation för lärare och förskollärare - Förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser