Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transnationellt samarbete i Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin – Hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Tillgänglighet 12.45-15.00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transnationellt samarbete i Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin – Hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Tillgänglighet 12.45-15.00."— Presentationens avskrift:

1 Transnationellt samarbete i Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin – Hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Tillgänglighet

2 Dagens frågeställningar
Vad vill nationella myndigheter att vi ska samarbeta kring i vårt närområde de kommande åren? Vilka områden och projekt prioriteras på regional nivå? Vilka mervärden kan samarbete ge?

3 Dagens mål Diskutera och identifiera insatser som skulle ge störst mervärde att samarbeta kring i de tre geografierna Genom diskussionerna försöka identifiera de områden där Sverige bör arbeta transnationellt de närmsta sju åren

4 Dagens schema Inledande inspel fram till 13.45
Thomas Erlandsson, Näringsdepartementet Susanne Ingo, Trafikverket Magnus Sundström, Sjöfartsverket Mårten Edberg, Region Västerbotten Fabian Ilgner, Regionförbundet Örebro Gruppdiskussion Sammanfattning från grupperna

5 En modell för perfekt implementering (Hogward and Gunn 1984)
Inga yttre omständigheter (politiska eller ekonomiska) Tillräckligt med tid och resurser De nödvädiga resurserna finns tillgängliga Det politiska beslutet förblir konsekvent (mål och finansiering) Självständigt från andra aktörer Möjliggörande uppgifter anges i logisk ordning Perfekt koordinering och kommunikation mellan involverade aktörer Beslutsfattare vill ha och har perfekt kontroll över processen

6 Gruppdiskussion Tre till fem deltagare per grupp Tre frågeställningar
20 minuter per frågeställning

7 Gruppdiskussion Fråga 1:
Vilka omvärldsförändringar behöver vi möta inom området de kommande åren? Vad behöver vi fokusera på från svenskt håll?

8 Gruppdiskussion Fråga 2:
Vilka av dessa frågeställningar kan med fördel hanteras i ett transnationellt sammanhang? Varför? Skillnader mellan programområden?

9 Gruppdiskussion Fråga 3: Vilka aktörer, nivåer behöver vara med?
Vem har rådighet över frågorna?

10 Projektet Projektstart juni 2012, lett av Region Blekinge
23 partners, flera associerade organisationer Slutförs september 2014 Syfte: använda flernivåstyrning för att bättre samordna transportpolitik i Östersjöregionen och inkludera affärsperspektiv Bidrar till arbetet med Östersjöstrategin (prioritetsområde Transport + horisontella området Involve)

11 Gränsöverskridande integrationsområden med stora transportflöden
MAKRO MESO KORRIDOR MIKRO Östersjöregionen Gränsöverskridande integrationsområden med stora transportflöden Transnationella transportkorridorer: godstransporter mellan EU- och icke-EU-länder (öst-västliga flöden) Transnationella transportkorridorer: korridorer som utvecklingsområden Östersjön och Medelhavet (nord-sydligt) Placering av intermodala terminaler

12 Exempelinsats – Östersjöregionen (makro) Bakgrund och problematik
Behov av ökad tillgänglighet i hela Östersjöområdet (Östersjöstrategin mm.) Behov av harmoniserad transnationell utveckling genom bättre samordning Flera forum inom makroregionen (Nordic Dimension Partnership for Transport and Logistics, Vasab, Baltic Transport Outlook m.fl.) Parallella strategier, scenarier, analyser och visionsarbeten

13 Bakgrund och problematik (forts.)
Utmaningar för samordning Få eller inga mekanismer för att ge avtryck i nationella planer (t.ex. regionala eller privata aktörer) Oklara eller obefintliga policyramar för dynamiska utvecklingsområden (Öresund, Helsingfors-Tallinn mfl.) Brist på mekanismer att integrera exempelvis interregionala strategiska arbeten i politiska samt/eller administrativa strukturer Olika metodik Ovana att hantera transportkorridorer tillsammans med marknadsaktörer


Ladda ner ppt "Transnationellt samarbete i Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin – Hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Tillgänglighet 12.45-15.00."

Liknande presentationer


Google-annonser