Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-08-22© Räddningstjänsten Norrtälje Kommun EnSaCo Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-08-22© Räddningstjänsten Norrtälje Kommun EnSaCo Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response."— Presentationens avskrift:

1 2014-08-22© Räddningstjänsten Norrtälje Kommun EnSaCo Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response

2 2014-08-22© Räddningstjänsten Norrtälje Kommun 2 Varför ●En anledning till att projektet drogs igång är den ökade risken för oljeutsläpp i Östersjön. ●Ett övergripande syfte med EnSaCo är att samarbeta gränsöverskridande och på så sätt minimera risken för en miljökatastrof till följd av ett oljeutsläpp.

3 Varför ●Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen hos alla experter och att öka det gränsöverskridande samarbetet inom strandbekämpningen genom att utbyta erfarenheter och öva. ●Projektet påbörjas 2009 och avslutas under 2012. Involverade länder är Finland, Estland och Sverige och projektet kommer att koordineras av Haagia- Helia universitetet i Helsingfors. Sveriges del koordineras av MSB.

4 Hur ●Seminarier ●5 seminarier som syftar till att sätta ramarna för utvecklingsarbetet ●Seminarierna innehåller en till tre delar: ●”learning arenas” – experter föreläser och diskussioner äger rum ●”exercises” ●”international workshops” – arbetsmöten där internationella diskussioner äger rum

5 När ●Uppstartsmöte 19 Januari i Stockholm för de svenska deltagarna, MSB samordnar ●Seminarium 1: Finland Jan-April 2010 ●Seminarium 2: Estland Maj-Aug 2010 ●Seminarium 3: Estland Sep-Dec 2010 ●Seminarium 4: Sverige Jan-April 2011 Övning ●Seminarium 5: Finland Sep-Dec 2011

6 Vad ●WP 2.1 Utveckling av ett ramverk för ett konkret gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter som arbetar med kustnära oljebekämpning ●Identifiera skillnader i lagstiftning ●Bedöma möjligheter och svårigheter med den nationella lagstiftningen ●WP 2.2 Kvantifiering och analys av tekniska och ”mänskliga” bekämpningsresurser som passar för det gränsöverskridande samarbetet ●utrustningskapacitet ●bedöma möjligheter att dela utrustning ●bedöma logistiska möjligheter ●manualer

7 Vad ●WP 2.3 Förbereda överenskommelser/avtal som gäller gränsöverskridande användning av resurser för kustnära oljebekämpning ●WP 3.1 Integrera frivilligorganisationer i det kustnära oljebekämpningsarbetet ●WP 3.2 Integrera ”oiled wildlife response” i beredskapsplanering ●WP 4.1 Utveckling av en praktisk övningsmodell för samarbete mellan myndigheter ●metodutveckling

8 Vad ●WP 4.2 Utveckla befintlig kartläggning av känslighet för att passa operativ oljeutsläppsbekämpning ●Miljöatlas ur ett användarperspektiv ●WP 4.3 Utveckla ett forum för mellersta Östersjön (Central Baltic Sea). Forumet ska riktas mot beslutsfattarnivå/ledningsnivå och ska innefatta en modell för undervisning av hur samarbete i oljeberedskapen skall gå till. ●Utveckling av ett samarbetsforum som har möten en gång per år, som identifierar problem, som samarbetar med andra myndigheter och som även samarbetar med Helcom.


Ladda ner ppt "2014-08-22© Räddningstjänsten Norrtälje Kommun EnSaCo Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response."

Liknande presentationer


Google-annonser