Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response"— Presentationens avskrift:

1 Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response
EnSaCo Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response © Räddningstjänsten Norrtälje Kommun

2 Varför En anledning till att projektet drogs igång är den ökade risken för oljeutsläpp i Östersjön. Ett övergripande syfte med EnSaCo är att samarbeta gränsöverskridande och på så sätt minimera risken för en miljökatastrof till följd av ett oljeutsläpp. © Räddningstjänsten Norrtälje Kommun

3 Varför Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen hos alla experter och att öka det gränsöverskridande samarbetet inom strandbekämpningen genom att utbyta erfarenheter och öva. Projektet påbörjas 2009 och avslutas under Involverade länder är Finland, Estland och Sverige och projektet kommer att koordineras av Haagia-Helia universitetet i Helsingfors. Sveriges del koordineras av MSB.

4 Hur Seminarier 5 seminarier som syftar till att sätta ramarna för utvecklingsarbetet Seminarierna innehåller en till tre delar: ”learning arenas” – experter föreläser och diskussioner äger rum ”exercises” ”international workshops” – arbetsmöten där internationella diskussioner äger rum

5 När Uppstartsmöte 19 Januari i Stockholm för de svenska deltagarna, MSB samordnar Seminarium 1: Finland Jan-April 2010 Seminarium 2: Estland Maj-Aug 2010 Seminarium 3: Estland Sep-Dec 2010 Seminarium 4: Sverige Jan-April 2011 Övning Seminarium 5: Finland Sep-Dec 2011

6 Vad WP 2.1 Utveckling av ett ramverk för ett konkret gränsöverskridande samarbete mellan myndigheter som arbetar med kustnära oljebekämpning Identifiera skillnader i lagstiftning Bedöma möjligheter och svårigheter med den nationella lagstiftningen WP 2.2 Kvantifiering och analys av tekniska och ”mänskliga” bekämpningsresurser som passar för det gränsöverskridande samarbetet utrustningskapacitet bedöma möjligheter att dela utrustning bedöma logistiska möjligheter manualer

7 Vad WP 2.3 Förbereda överenskommelser/avtal som gäller gränsöverskridande användning av resurser för kustnära oljebekämpning WP 3.1 Integrera frivilligorganisationer i det kustnära oljebekämpningsarbetet WP 3.2 Integrera ”oiled wildlife response” i beredskapsplanering WP 4.1 Utveckling av en praktisk övningsmodell för samarbete mellan myndigheter metodutveckling

8 Vad WP 4.2 Utveckla befintlig kartläggning av känslighet för att passa operativ oljeutsläppsbekämpning Miljöatlas ur ett användarperspektiv WP 4.3 Utveckla ett forum för mellersta Östersjön (Central Baltic Sea). Forumet ska riktas mot beslutsfattarnivå/ledningsnivå och ska innefatta en modell för undervisning av hur samarbete i oljeberedskapen skall gå till. Utveckling av ett samarbetsforum som har möten en gång per år, som identifierar problem, som samarbetar med andra myndigheter och som även samarbetar med Helcom.


Ladda ner ppt "Environmental and Safety Management Cooperation in Oil Spill Response"

Liknande presentationer


Google-annonser