Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan."— Presentationens avskrift:

1 DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan

2 Bakgrund -Costa Concordia ”lessons learned”. -Diskussion initierades därefter mellan Kustbevakningens och Försvarsmaktens dykare, liknande problematik finns på hemmaplan. -Kontakt med samverkanspartners, mycket positiv respons och intresse! -Ansökan MSB; målsättning - databas, övningar, insatsrutiner, gemensamma dykjournaler/rapport.

3 Visionen • Inom 3 år skall vi ha bred och förankrad nationell förmåga och samverkan för att handha situationer liknande Costa Concordia krisen. • Hur ska detta ske? Genom beredskap, förmåga och samverkan! • Beredskap; att sättas in var det än krävs. • Beredskap; att vara redo genom tydlig lednings samt mobiliseringsplan • Förmåga - att hantera de situationer som beredskapen kräver. • Samverkan - genom tydlig utveckling, övning och samutnyttjande.

4 DykSMART:s fyra delar; • Utveckling av en databas där kompetenser inom dykeri, resurser och mobilisering ska finnas tillgänglig för t ex JRCC/SOS. • Utveckling av gemensamma insatsrutiner och mobiliseringsrutiner vid tillbud. • Gemensamma utbildnings och övningsinsatser • En framtida internationell dimension, med fokus på länderna runt Östersjön.

5 Databasen • Inventering av befintliga dykresurser samt kartläggning av var de befinner sig i landet. • Inventering av material samt kartläggning av var de finns i landet. • Kartläggning av nationella glapp och brister i kompetens samt resurser. • Utveckling av en gemensam nationell resursdatabas samt insortering av resurserna. • Utveckling av gemensamma digitala dykjournaler. • Utveckling av gemensamma insatsrutiner vid tillbud.

6 G emensamma insatsrutiner • Utveckling av metoder samt regelverk för dykning i svåra miljöer. • Utveckling av insatsledning vid uppdrag. • Utveckling av mobiliseringsstrategier samt ledningsprinciper vid insatser i krissituationer.

7 Utbildnings och övningsinsatser; • Genomföra årliga utbildningar och övningar i samverkan • Utveckla en övningsplats riktad mot nationella resurser inom dykeri, internationella samverkanspartners, samt näringsliv.

8 Internationell dimension; • Att söka kontakt för utveckling med likartade pågående projekt på europeisk nivå • Att uppsöka dykare i motsvarande myndigheter och organisationer i länderna omkring Östersjön, för en utveckling av ett internationellt projekt i ett gemensamt hav.

9 Samverkanspartners -MSB -Sjöfartsverket -Räddningstjänsten SÖ Blekinge -Storstockholms Brandförsvar -Sjöpolisen -Blekinge Tekniska Högskola -Räddningstjänsten Storgöteborg -Baltic Maritime Science Park -US Coast Guard

10 Kontaktuppgifter Jonas Westerberg (Projektledare) Telefon; 073 654 63 07 Mail; jonas@dykmagasinet.sejonas@dykmagasinet.se Johan Genestig (Kustbevakningen) Telefon; 073 448 34 33 Mail; johan.genestig@kustbevakningen.sejohan.genestig@kustbevakningen.se Jerry Lindén (Försvarsmakten) Telefon; 070 618 90 06 Mail; jerry.linden@mil.sejerry.linden@mil.se

11 Tack! ”Ser vi förbi alla hinder så lyfter vi”


Ladda ner ppt "DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser