Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB."— Presentationens avskrift:

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB

2 Kort om MSB 1 januari 2009 Generaldirektör Helena Lindberg Stockholm, Karlstad, Sandö och Revinge Strategisk ledning, 5 avdelningar, ca 800 anställda Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)

3 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull Prop 2007/08:92. Ett sammanhållet stöd. Stärkt krisledningsförmåga. Stärkt operativ förmåga. Utvecklat samarbete inom EU och internationellt. Förbättrad styrning och uppföljning av krisberedskapen. Förtydligad ansvarsprincip Tre myndigheter läggs ner – MSB bildas

4 Uppdrag Samhällsskydd och beredskap = Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Före, under och efter en olycka eller en kris. Från vardagens olyckor till stora katastrofer.

5 Inriktning Utveckla och stödja samhällets beredskap. Minska konsekvenserna av en allvarlig olycka eller kris. Verka för samordning över sektorsgränser och ansvarsområden. MSB tar inte över andra aktörers ansvar.

6 Driva på Stödja Följa upp ”Vi hjälper andra att ta det ansvar de faktiskt har”

7 Regeringens förtydligande av ansvarsprincipen ”I ansvarsprincipen, som innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer, ingår även att initiera och bedriva samverkan. Förmågan att samverka över sektorsgränserna bör förbättras.” (Prop: 2007/08:92)

8 MSB:s värdegrund MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället.

9 MSB på en övergripande nivå Samhällsskydd och beredskap FörebyggaFörberedaHanteraLära

10 Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist Avdelningen för verksamhetsstöd Karlstad Service- och säkerhetsenheten Karlstad Rättsenheten Karlstad Ekonomienheten Karlstad Personalenheten Karlstad Kommunikationsenheten Karlstad IT-enheten Karlstad och Stockholm Avdelningen för risk- och sårbarhets- reducerande arbete Karlstad Enheten för planerings- och analysstöd Karlstad Enheten för den enskildes säkerhet Karlstad och Stockholm Enheten för brand- skydd och brandfarlig vara Karlstad Enheten för farliga ämnen Karlstad Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Karlstad Enheten för informationssäkerhet Stockholm Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Karlstad Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Karlstad Enheten för lednings- system och beslutsstöd Karlstad Utbildningsenheten Karlstad Övningsenheten Stockholm Rakel Stockholm och Sandö Affärsstyrning Infrastruktur Kundstöd Revinge Sandö Avdelningen för samordning och insats Stockholm Enheten för samordning Stockholm Enheten för omvärld och beredskap Karlstad och Stockholm Enheten för insatser Karlstad Enheten för insatspersonal Karlstad Enheten för materiel och stödresurser Kristinehamn och Karlstad Avdelningen för utvärdering och lärande Stockholm Enheten för strategisk analys Stockholm Enheten för inriktning och planering Stockholm Enheten för inriktning av forskning Stockholm Tillsynsenheten Karlstad Enheten för lärande av olyckor och kriser Karlstad Revinge Utbildnings- och utvecklingsenhet 1 Utbildnings- och utvecklingsenhet 2 Utbildnings- och utvecklingsenhet 3 Utbildningsstödenhet Internatenheten Teknik- och övningsenheten Sandö Utbildnings- och utvecklingsenhet Utbildningsenhet SMO Utbildningsenhet övrig utbildning Utbildningsstödsenhet Internatenheten Teknik- och övningsenheten Internrevisionen Överdirektör Generaldirektör

11 Helena Lindberg Generaldirektör Nils Svartz Överdirektör Björn Myrberg Ekonomi- och planeringsdirektör Svante Werger Kommunikationsdirektör Louise Bodegård HR-direktör Key Hedström Chefsjurist Cecilia Nyström Chef för Avdelningen för risk- och sårbarhets- reducerande arbete Ivar Rönnbäck Chef för Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Anneli Bergholm Söder Chef för Avdelningen för insats och samordning Pertti Nordman Chef för Avdelningen för utvärdering och lärande Ulrica Johansson Chef för Avdelningen för verksamhetsstöd

12 www.msbmyndigheten.se Sammanfattningsvis MSB verkar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar.


Ladda ner ppt "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB."

Liknande presentationer


Google-annonser