Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,"— Presentationens avskrift:

1 Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist Avdelningen för verksamhetsstöd Karlstad Service- och säkerhetsenheten Karlstad Rättsenheten Karlstad Ekonomienheten Karlstad Personalenheten Karlstad Kommunikationsenheten Karlstad IT-enheten Karlstad och Stockholm Avdelningen för risk- och sårbarhets- reducerande arbete Karlstad Enheten för planerings- och analysstöd Karlstad Enheten för den enskildes säkerhet Karlstad och Stockholm Enheten för brand- skydd och brandfarlig vara Karlstad Enheten för farliga ämnen Karlstad Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Karlstad Enheten för informationssäkerhet Stockholm Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Karlstad Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Karlstad Enheten för lednings- system och beslutsstöd Karlstad Utbildningsenheten Karlstad Övningsenheten Stockholm Rakel Stockholm och Sandö Affärsstyrning Infrastruktur Kundstöd Revinge Sandö Avdelningen för samordning och insats Stockholm Enheten för samordning Stockholm Enheten för omvärld och beredskap Karlstad och Stockholm Enheten för insatser Karlstad Enheten för insatspersonal Karlstad Enheten för materiel och stödresurser Kristinehamn och Karlstad Avdelningen för utvärdering och lärande Stockholm Enheten för strategisk analys Stockholm Enheten för inriktning och planering Stockholm Enheten för inriktning av forskning Stockholm Tillsynsenheten Karlstad Enheten för lärande av olyckor och kriser Karlstad Revinge Utbildnings- och utvecklingsenhet 1 Utbildnings- och utvecklingsenhet 2 Utbildnings- och utvecklingsenhet 3 Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten Sandö Utbildning- och utvecklingsenhet Utbildningsenhet SMO Utbildningsenhet övrig utbildning Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten Internrevisionen Överdirektör Generaldirektör

2 Behovsinriktad forskning för samhällsberedskap och skydd 30 Mars SOTI Docent Svante Ödman Forskningssamordnare, KBM

3 Avdelningen för utvärdering & lärande •Strategisk analys •Inriktning & planering •Inriktning av forskning •Tillsyn •Lärande av olyckor & kriser

4 MSB:s uppgift för framtida forskning •Inrikta, beställa och kvalitetssäkra samt förmedla behovsmotiverad forskning inom samhällsskydd och beredskap av hög kvalitet till olika typer av användare. •Tillämpad forskning ska prioriteras. •En viktig uppgift för myndigheten är att förmedla resultaten av aktuell forskning inom verksamhetsområdet till berörda användare.

5 Svenska säkerhetsforskningsprogrammet •Regeringsuppdrag till att genomföra ett nationellt program för säkerhetsforskning (Fö2006/2104/CIV) – Högt industriellt deltagande – Ge möjlighet att nå framgång inom EU:s säkerhetsforskning – Behovsmotiverad forskning och utveckling – KBM skall lämna en utvärdering och förslag till fortsättning 1 mars 2009

6 • verka för samordning av beredskapen för att hantera oavsiktliga och avsiktliga CBRN- händelser i landet, bl.a. genom att stödja övnings- och utbildningsverksamhet samt forskning och metodutveckling inom området, • stödja utvecklingen av samlade hotbilder, arbetet med kris- och riskkommunikation, materiel och tekniska stödfunktioner, samarbetet mellan operativ personal och expertstöd samt samarbetet mellan civila och militära aktörer, • stödja andra myndigheters arbete i EU och internationella organisationer och • stödja andra myndigheters arbete avseende frågor om transport av farligt gods. MSB ska hålla samman frågor avseende CBRN- ämnen genom att

7 Den svenska regeringen undertecknade den 13 april 2007 ett avtal om forsknings- och utvecklingsfrågor inom det civila säkerhetsområdet med den amerikanska regeringen.

8 DHS SEMA- Explosives Projects: •Stand off spectroscopic detection of particles and vapor from explosives •Stand off detection THz- imaging explosives •Threat characterization •Multimodal race detection CIP •Information exchange •Work shop 19 -22 april •Course25 april CBRN •Forensics CBRN Maritime Domain awareness (MDA) •Anomaly detection, small vessel detection

9 ESRIF’s intermediate report at a glance - Specifically ESRIF addresses: •mid-term and long-term security perspectives (up to 20 years), •European, national and regional perspectives, •bringing the demand and supply sides together to focus on requirements for research, •societal and technological aspects of security research, •the promotion of innovation to lay the foundation for a European Security Market that exploits economies of scale at European level, •guidance for all stakeholders who prepare security-relevant research programs in Europe.


Ladda ner ppt "Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,"

Liknande presentationer


Google-annonser