Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rosersberg Systematiskt säkerhetsarbete VT 2007 Föreläsning Leif Svanström Sektorsperspektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rosersberg Systematiskt säkerhetsarbete VT 2007 Föreläsning Leif Svanström Sektorsperspektivet."— Presentationens avskrift:

1 Rosersberg Systematiskt säkerhetsarbete VT 2007 Föreläsning Leif Svanström Sektorsperspektivet

2 2 Säkerhetsfrämjande arbete (Safety promotion) är den process som tillämpas på lokal, nationell och internationell nivå av individer, samhällen, regeringar och andra, inklusive företag och “frivillig”- organisationer, för att utveckla och bevara säkerhet. WHO Sept 1998

3 3 Denna process inkluderar alla överenskomna ansträngningar för att modifiera strukturer, miljöer (fysisk, social, teknologisk, politisk, ekonomisk och organisatorisk), såväl som attityder och beteenden som har med säkerhet att göra. WHO Sept 1998

4 4 Sektorsperspektivet på Säkerhetsfrämjande arbete

5 5 Säkerhetsfrämj. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell

6 6 Sektorsperspektivet på Säkerhetsfrämjande arbete

7 7 “ En säker och trygg skola” i ”en säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av lärare, elever, teknisk personal och föräldrar som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet i sin skola. En representant från den lokala skolförvaltningen bör vara ordförande för gruppen med rektor som vice ordförande. 2.En policy för ”En säker och trygg skola” som antagits av skolförvaltningen och kommunfullmäktige utifrån perspektivet ”en säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla skolåldrar, miljöer och situationer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva) 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för säkra skolor på de kommunala, nationella och internationella planen

8 8 Indicators for Safe Schools(2) These indicators have been developed by the International Safe Communities movement with the objective to make the World a better and safer place to live, work and play in. Please read more about us on www.phs.ki.se/csp and give us your opinions to improve our work to moa.sundstrom@smd.sll.se or leif.svanstrom@phs.ki.se Specifically for Safe Schools issues contact: www.peacefulresources.org/InternationalSafe Schools.html and maxvosskuhler@peacefulresources.org or eschmidt@edc.org, co-chairs of the International Safe Schools Committee.

9 9 “ En säker och trygg arbetsplats” i ”En säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av arbetsledare, anställda, teknisk personal och skyddsombud som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet på sin arbetsplats. En representant för ledningen bör vara ordförande med en facklig representant som vice ordförande. 2.En policy för ”En säker och trygg arbetsplats” som utvecklats av ovan beskriven grupp och antagits av ledningen och fackföreningar i ”En säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva). 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar. 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för säkra arbetsplatser på de kommunala, nationella och internationella planen.

10 10 ”Säker transport” i ”En säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av ansvarig tjänsteman, anställda, teknisk personal, frivillig organisationer och räddningstjänsten som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet i transportsammanhang. En representant från kommunen bör vara ordförande för gruppen med en representant för frivilligorganisationer som vice ordförande. 2.En policy för ”Säker transport” som utvecklats av ovan beskriven grupp och som antagits av trafiknämnden eller liknande i ”En säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldersgrupper, motorburna såväl som oskyddade trafikanter i alla transportmiljöer och situationer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva). 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar. 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för ”Säker transport” på de kommunala, nationella och internationella planen.

11 11 ”Säkert hem” i ”En säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av ansvarig tjänsteman, frivillig organisationer, tekniskt personal och räddningstjänsten som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet i hem. En representant från kommunstyrelsen bör vara ordförande för gruppen med en representant för en frivillig organisation som vice ordförande. 2.En policy för ”Säkert hem” som utvecklats av ovan beskriven gupp och som antagits av en frivilligorganisation i ”En säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldersgrupper i alla situationer och miljöer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva). 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar. 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för ”Säkert hem” på de kommunala, nationella och internationella planen.

12 12 ”Säker och trygg offentlig plats” i ”En säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av ansvarig tjänsteman, frivilligorganisationer, tekniskt personal och räddningstjänsten som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet på offentliga platser. En representant från kommunstyrelsen bör vara ordförande för gruppen med en representant för en frivillig organisation som vice ordförande. 2.En policy för ”Säker och trygg offentlig plats” som utvecklats av ovan beskriven gupp och som antagits av en frivilligorganisation i ”En säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldersgrupper i alla situationer och miljöer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva). 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar. 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för ”Säker och trygg offentlig plats” på de kommunala, nationella och internationella planen.

13 13 “ Säkra vattendrag” i ”En säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av ansvarig tjänsteman, användare, frivilligorganisationer, teknisk personal och räddningstjänsten som tar ansvar för att främja vattensäkerheten i alla vattenmiljöer. En representant från lokala kommunen bör vara ordförande för gruppen med en representant för frivilligorganisationer som vice ordförande. 2.En policy för ” Säkra vattendrag ” som utvecklats av ovan beskriven gupp och som antagits av kommunfullmäktige i ”En säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva). 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar. 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för ” Säkra vattendrag ” på de kommunala, nationella och internationella planen.

14 14 ”Säker sport” i ”En säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av ledare, klubbmedlemmar, tekniskt kunnig personal och räddningstjänsten som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet i sportsammanhang. En representant från en idrottsklubb eller kommunen bör vara ordförande för gruppen med en representant för klubbmedlemmar som vice ordförande. 2.En policy för ”Säker sport” som utvecklats av ovan beskriven gupp och som antagits av kommunens eller idrottsklubbens styrelse i ”En säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldersgrupper i alla sportsammanhang, situationer och miljöer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva). 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar. 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för ”Säker sport” på de kommunala, nationella och internationella planen.

15 15 Åldersperspektivet på Säkerhetsfrämjande arbete

16 16 ”Trygga barn” i en ”Säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av föreståndare, barn, föräldrar och en representant från deras frivilligorganisationer, teknisk personal och räddningstjänst som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet för barn. En representant från kommunen bör vara ordförande med en representant från en frivilligorganisation som vice ordförande; 2.En policy för ”Trygga barn” som utvecklats av ovan beskriven grupp i en ”Säker och trygg kommun”; 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer; 4.Program som inriktas på högrisk-grupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper; 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva); 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policys, program och processer samt effekten av förändringar; 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för ”Trygga barn” på de kommunala, nationella och internationella planen.

17 17 ”Säkra äldre” i ”En säker och trygg kommun” kännetecknas av: 1.Ett nätverk som bygger på partnerskap och samarbete och som styrs av en grupp bestående av ansvarig tjänsteman, äldre och representanter från deras frivilligorganisationer, tekniskt personal och räddningstjänsten som tar ansvar för att främja säkerhet och trygghet för äldre. En representant från kommunstyrelsen bör vara ordförande för gruppen med en representant för en frivillig organisation som vice ordförande. 2.En policy för ” Säkra äldre ” som utvecklats av ovan beskriven grupp i ”En säker och trygg kommun”. 3.Långvariga och uthålliga verksamhetsprogram som omfattar båda könen och alla åldersgrupper i alla situationer och miljöer. 4.Program som inriktas på högriskgrupper och -miljöer och program som befrämjar säkerhet och trygghet för utsatta grupper. 5.Program som dokumenterar förekomsten av och orsaker till skador – såväl oavsiktliga (olyckor) som avsiktliga (både mot andra och sig själva). 6.Utvärderingsverktyg för att bedöma policy, program och processer samt effekten av förändringar. 7.Fortlöpande deltagande i nätverk för ” Säkra äldre ” på de kommunala, nationella och internationella planen.

18 18 Säkerhetsfr. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell TVÄRSEKTORIELLT INTERNATONELLT SAMARBETE

19 19 Säkerhetsfr. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell NATIONELLT TVÄRSEKTORIELLT SAMARBETE

20 20 Säkerhetsfr. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell ORGANISATION FÖR SAMARBETE MELLAN GRUPPER - TVÄRSEKTORIELLT

21 21 Säkerhetsfr. Sektor Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Internationell Nationell Lokalsamhälle Organisation Grupp Individuell Community Safety Promotion Säkerhetsfrämjande arbete på lokalsamhällesnivå

22 22 Lokalt säkerhetsfrämmande arbete (Community Safety Promotion) = En säker och trygg kommun (A Safe Community)

23 23 Definition Ett lokalsamhälle: En grupp människor med gemensamma intressen, antingen genom geografisk samhörighet eller genom ett gemensamt mål.

24 24 En säker och trygg kommun - hur skall man genomföra arbetet i praktiken?

25 25


Ladda ner ppt "Rosersberg Systematiskt säkerhetsarbete VT 2007 Föreläsning Leif Svanström Sektorsperspektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser