Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetare Tillsynsvägledning LSO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetare Tillsynsvägledning LSO"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetare Tillsynsvägledning LSO
LENA TELLVIK arbetar som chef för Tillsynsenheten. Tidigare har Lena arbetat på SRV sedan 1995, inledningsvis med bland annat Sevesolagstiftningen och därefter med verksamhetsansvar inom tillsynsområdet samt som projektledare för projektet framtidens risker och säkerhetsarbete. Dessförinnan arbetade Lena kommunalt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Lena är naturvetare med inriktning på miljö- och hälsoskyddsfrågor. FRIDA BILLSTRÖM arbetar som handläggare med tillsynsvägledning till länsstyrelserna och kommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor. Frida har tidigare arbetat på länsstyrelsen i Värmlands län med tillsyn och räddningstjänstfrågor samt med övning och utbildning inom området krishantering. MAGNUS OLOFSSON arbetar med ersättning till kommuner för större räddningsinsatser och sanering av olja och andra skadliga ämnen. Därutöver arbetar Magnus med frågor om statlig räddningstjänst och med Haverikommissionens utredningar. Har tidigare arbetat på SRV med stöd till kommunerna angående handlingsprogram i lagen om skydd mot olyckor. Magnus har innan han började på SRV arbetat på andra statliga myndigheter som Migrationsverket och Försäkringskassan. ELEONOR STORM arbetar som handläggare med tillsynsvägledning till länsstyrelserna enligt lagen om skydd mot olyckor samt med tillsyn och kontroll av alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm AB. Eleonor har tidigare arbetat på SRV och Räddningstjänsten Storgöteborg med förebyggande brandskyddsfrågor. Eleonor är brandingenjör. HANS PETTERSON arbetar med tillsynsvägledning avseende länsstyrelsens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor samt med registret för farlig verksamhet enligt LSO. Statlig räddningstjänst ingår också till viss del i uppgifterna. Hans har tidigare arbetat vid länsstyrelsen med beredskapsfrågor och säkerhet.

2 Medarbetare, forts. Rättsenheten Enheten för lärande
KARIN SJÖBERG arbetar med frågor som berör allmän juridik, förvaltningsrätt, tillsynsfrågor inom LSO och LBE samt miljörätt Karin är jurist med ett förflutet, bland annat från länsstyrelsen i Örebro län MIKAEL MALMQVIST är systemvetare och arbetar främst med produktion av statistik över den kommunala räddningstjänstens insatser. Arbetet innefattar bland annat datainsamling från landets alla räddningstjänster, kvalitetsgranskning av underlaget och framställning av diverse statistikpresentationer. Mikael är utbildad systemvetare vid Karlstads universitet och kommer närmast från Tieto (f.d. TietoEnator). Tillsynsenheten, LSO KAROLINE SJÖLANDER är processansvarig för informationsförsörjning statistik och analys samt är projektledare för informationssystemet IDA. Hon har erfarenhet av utvecklingsprojekt gentemot kommuner med fokus på metoder och verktyg som stöd för att följa upp trygghet och säkerhet. Hon är en van föreläsare och workshopledare. Karoline är utbildad pedagog som vidareutbildat sig med fokus på organisationsteori, ledarskap och verksamhetsutveckling. Hon har tidigare arbetat som lärare samt på Räddningsverket med olika utvecklingsprojekt gentemot kommuner inom området Skydd mot olyckor. CHARLOTTE LARSGÅRDEN arbetar med tillsyn över länsstyrelsens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor och med ersättningsfrågor till kommunerna för räddningstjänst och viss sanering. Charlotte har tidigare arbetat på SRV med forskningssamordning. Charlotte är statsvetare.


Ladda ner ppt "Medarbetare Tillsynsvägledning LSO"

Liknande presentationer


Google-annonser