Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fu Shan Hai Fu Shan Hai gick under den 31 maj 2003 På 12 dagar togs:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fu Shan Hai Fu Shan Hai gick under den 31 maj 2003 På 12 dagar togs:"— Presentationens avskrift:

1 Fu Shan Hai Fu Shan Hai gick under den 31 maj 2003 På 12 dagar togs:
3 900 ton olja/sand, 375 m3 olja/vatten upp och 36,3 km kust sanerades. ”Gdynia” ton ”Fu Shan Hai” ton sjönk på ett djup av 65 meter efter ca 8 timmar bulkfartyg med ton pottaska 1 680 ton tjockolja, 110 ton dieselolja och 35 ton smörjolja ombord Project part-financed by the European Union

2 Österlens kust Stor variation i kusttyp – breda sandstränder till klipp och sten och grus. Tillgängligheten är begränsad för en större saneringsorganisation. Många faktorer att ta hänsyn till saneringsteknik, avfallshantering, miljö, djur, natura 2000, årstid, ekonomi, återställningstid för området, resurser Project part-financed by the European Union

3 Variation berikar dagen
Bearbetad sträcka per dag Km Dag Femte dagen sanerades hela den kontaminerade kuststräckan. I och med att oljan sjönk och förflyttades helt oberäkneligt sanerades vissa sträckor flera gånger. Det som ena dagen var klart och rent kunde två dagar vara oljebemängt igen. Under Fu Shan Hai hade vi att ta hänsyn till solbränna, kyla, kuling osv. Vindhastighet och vindriktning Project part-financed by the European Union

4 Erfarenheter Dimensionering av insats Radiotäckning Väderprognoser
Ansvar Massmedia Experter Frivilliga Project part-financed by the European Union

5 Oljeplan för Sydöstra Skåne
Juridiska läget Taktisk grundinriktning Organisation och resurser Information och massmedia Lednings- och stabsarbete Förebygga och sanera Klargöra det juridiska läget Besluta om den taktiska grundinriktningen Organisation och resurser på plats (från beslut till inställelse kan det ta upp till ett dygn) Hantera ett stort informations- och massmedialt behov Ha ett etablerat lednings- och stabsarbetet på plats redan från början Ha en väl anpassad skadeplatsorganisation som tar hand om både förebyggande och skadeavhjälpande på liv, egendom, miljö och djur Project part-financed by the European Union

6 Agerande över tiden Initialt Därefter Prognos Ansvar och bemyndigande
Stab och dokumentation Organisation och resurser Information Massmedia Därefter Ekonomi Experter och Miljö/Djur Frivilliga Avfallshantering och saneringsteknik Samarbetspartners på det lokala planet Avveckling Project part-financed by the European Union

7 Dokumentation Referensvärden på Mark Vatten Strandvegetation Djurliv
Turism Infrastruktur Foto och film på Nedfarter Tillfartsvägar Strand/kust Föreb. åtgärder Tomtgränser Under insats Ta ett tidigt oljeprov på utsläpp (olika risker beroende på oljan). Även en viktig åtgärd för det fortsatta arbetet med skuldfrågan (anmälan görs till polisen) och för bedömning av miljökonsekvenserna på utsläppet. Dokumentera vald saneringsteknik både före, under och efter insatsen. Alla rapporterade skador ska dokumenteras och utredas. Kontakta både KBV och IVL inför provtagning. I takt med att olyckan växer kommer behovet att bli större av kompetent personal som bemannar loggen (samband/administration, se vidare under kapitel ”Stab” i Oljeplanen).. Följande punkter ska dokumenteras i loggen: Beslut (både beslut om åtgärd och beslut om att inte vidta åtgärd) Underlag och referensmaterial Ansvarsfördelning Kronologi (dagbok) och mötesprotokoll Lägeskarta Project part-financed by the European Union

8 Kommunens kostnader Arbets- och Fastighetsmarknad
Fisket och övriga företag Infrastruktur Kommunal verksamhet Oljepåslaget Sekundär kontaminering Livskvalitet och turism Olyckor Efterspel till oljan Slitage på fordon och utrustning Project part-financed by the European Union

9 Experter Djur IT Logistik Massmedia Miljö Sanering 2003-08-27
Project part-financed by the European Union

10 Faktorer för framgång Samverkansgrupp Massmedia Avfallshantering
Frivilliga Nödhamn/skyddsplats Försvarsmakten Frivillig organisation Project part-financed by the European Union

11 Organisation Project part-financed by the European Union

12 Organisation Kommun Näringsliv Räddningstjänst Frivillig organisation
Polis Försvarsmakten Sjukvård Internationella kontakter Statliga myndigheter Övriga intressenter Förutsättningar för samverkansgruppen Ansvarsförhållandena och respektive organisations befogenheter förändras inte i.o.m. att samverkansgruppen träffas. Bemanning görs efter respektive olycka/händelses karaktär och behov. Deltagande kan göras på plats, via telefon- eller videokonferens Kallande är berörd organisation som ser ett behov av synkroniserat samarbete. Samverkansgruppen är ett komplement till respektive organisations egen ledning. Aktiviteter för samverkansgruppen Gemensam lägesorientering Gemensam planering av åtgärder Gemensam riskbild Informationsutbyte Samordning av genomförande Samordning av information till allmänheten Project part-financed by the European Union

13 Arbetet Project part-financed by the European Union

14 Oljeplan för Sydöstra Skåne
Ett lyckat resultat Project part-financed by the European Union


Ladda ner ppt "Fu Shan Hai Fu Shan Hai gick under den 31 maj 2003 På 12 dagar togs:"

Liknande presentationer


Google-annonser