Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertörns brandförsvarsförbund © RCSL Räddningscentralen Stockholms län Leif Jonsson Chef räddningscentralen Patrik Söderqvist Projektledare Kommunal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertörns brandförsvarsförbund © RCSL Räddningscentralen Stockholms län Leif Jonsson Chef räddningscentralen Patrik Söderqvist Projektledare Kommunal."— Presentationens avskrift:

1 Södertörns brandförsvarsförbund © RCSL Räddningscentralen Stockholms län Leif Jonsson Chef räddningscentralen Patrik Söderqvist Projektledare Kommunal Säkerhet

2 Södertörns brandförsvarsförbund © Räddningscentralen Stockholms Län Larm och ledningscentral för Brandkåren Attunda och Södertörns brandförsvarsförbund Larm och ledning för 16 kommuner 10500 räddningsärenden 850000 invånare Räddningstjänst och kommunalsäkerhet i symbios Certifierad larmcentral enligt SSF 136:4 samt ISO 9001

3 Södertörns brandförsvarsförbund © Första insatsperson FIP  Deltider  Värn  Väktare i 5 kommuner  Hemtjänst i en kommun Första kommunala FIP projektet startade i Södertälje kommun 2009

4 Södertörns brandförsvarsförbund © Problembild •Larmhanteringstid SOS-Alarm •Larmhanteringstid Räddningscentralen •Responstid räddningsstyrka 90 sek eller 5 minuter •Utryckningstid, mål 8 minuter i genomsnitt Information vad som hänt Dåliga underlag för beslut Vilotid = våra resurser finns på stationen

5 Södertörns brandförsvarsförbund © Varför FIP •Tidens betydelse vid bränder,olyckor och hjärtstopp •Forskning finns !, snabb åtgärd minskar skador •Alla tillgängliga kommunala krafter behövs för att minska skador och olyckor! •Det kan vara vaktmästaren, trafikvakter, väktare, hemtjänst med flera….

6 Södertörns brandförsvarsförbund © FÖRSTA INSATSPERSON Hur integrerar vi FIP i kommunala verksamheter ?

7 Södertörns brandförsvarsförbund © Utbildning - FIP •Vi utbildar kommunväktare i brandkunskap, släckmetoder och lägesrapportering •Hjärt & lungräddning samt Defibrillator •Vi utrustar väktarbilar med räddningstjänstens radiosystem. •Allt för att öka chanserna att stoppa och förebygga bränder och stora kostnader för kommunen och göra dess invånare tryggare.

8 Södertörns brandförsvarsförbund © Introduktion •”Alla Bränder går att släcka med ett glas vatten.” •Vid en olycka är tiden till att första hjälp anländer och börjar bryta skadeutveckling av stor vikt. •Ju tidigare vi får information om en olyckas utbredning och hot desto effektivare insats kan vi göra. •Det är här som ni kommer in i bilden.

9 Södertörns brandförsvarsförbund ©

10 Grundläggande brandkunskap SYREVÄRME BRÄNSLE

11 Södertörns brandförsvarsförbund © Rumsbranden. •http://youtu.be/1ikxgl8uTG0http://youtu.be/1ikxgl8uTG0

12 Södertörns brandförsvarsförbund © Bränslekontrollerad

13 Södertörns brandförsvarsförbund © Ventilationskontrollerad

14 Södertörns brandförsvarsförbund © Brandskydd i en byggnad

15 Södertörns brandförsvarsförbund © Brandskydd i en byggnad

16 Södertörns brandförsvarsförbund © •Säker utrymning??? •Onödig brandbelastning??

17 Södertörns brandförsvarsförbund © Taktik •Er säkerhet kommer ALLTID först. •Bra information bakåt till våra styrkor är viktigare än att ni försöker släcka en brand och riskera egen hälsa. •Framkomstrapport = Vad ni ser från bilen. •Lägesrapport = Vad ni ser efter ett varv runt objektet och eventuellt tagit del av information från personer på plats.

18 Södertörns brandförsvarsförbund © Framkomstrapport •Framkomstrapporten kan innehålla: •Objekt? = Typ av byggnad. •Skada? = Rök från takfot. •Eventuellt också Hot? Finns det uppenbara risker?

19 Södertörns brandförsvarsförbund © Lägesrapport •Oftast syns inget från bilen. Ni går ut och samlar information till en lägesrapport som kan innehålla: •Objekt? = Typ av byggnad. •Skada? = Rök från takfot. •Hot. t ex, Folk kvar i byggnad, spridningsrisker.

20 Södertörns brandförsvarsförbund © FAN ! •Fordonsplacering.. –Tänk på er fordonsuppställning. •ANgreppsväg.. –Finns det bommar ni kan låsa upp åt oss? –Nycklar? –Alternativa angreppsvägar?

21 Södertörns brandförsvarsförbund © OSHFAN •Objekt –Typ av byggnad? •Skada –Vad har hänt? •Hot –Vad finns det för risker? Spridningsrisk? Personer kvar? •Fordonsplacering –Er fordonsplacering får ej hindra vår insats •ANgreppsväg –Har vi fri väg? Bommar? Alternativa infartsvägar?

22 Södertörns brandförsvarsförbund © Nomenklatur Brytpunkt. Används vid större insatser och där behov av taktiska resurser föreligger. Halvhalt. Kort halt i det egna fordonståget. Skyddad brytpunkt. När det råder ett osäkert ordningsläge framme på skadeplatsen Fordonsplacering Med fordonsplacering menas hur det enskilda fordonet placeras framme på själva skadeplatsen.

23 Södertörns brandförsvarsförbund © Fordonsplacering

24 Södertörns brandförsvarsförbund © Taktik •Möt upp !! –Väldigt viktigt att ni möter upp oss när vi kommer fram. Om vi inte hittar er förmodar vi att ni försökt släcka själva och blivit kvar. Det leder till att insatsen inriktas på livräddning. Därmed försenas släckning och begränsning av branden.

25 Södertörns brandförsvarsförbund © Övning •framkomstrapport –Objekt –Skada •Lägesrapport –Objekt –Skada –Hot

26 Södertörns brandförsvarsförbund ©

27

28

29

30

31

32

33 Praktik •Användning av pulversläckare •Släckgranater. •Släckgranater finansieras av kommunens försäkringsbolag SRF där de står för kostnaden vid släckinsats.

34 Södertörns brandförsvarsförbund © FIP - Södertälje kommun •Väktarbolag •Radio utrustning •Släckutrustning •Samverkande med RCSL 2009-2010 •Släckinsatser 2009-2010 •Securitas •Ericsson Aurora •2 st 6 kg pulversläckare •133 tillfällen •40 släckinsatser

35 Södertörns brandförsvarsförbund © Frågor ?


Ladda ner ppt "Södertörns brandförsvarsförbund © RCSL Räddningscentralen Stockholms län Leif Jonsson Chef räddningscentralen Patrik Söderqvist Projektledare Kommunal."

Liknande presentationer


Google-annonser