Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Landstinget och Säkerheten Säkerhetsarbetet är viktigt men det är inte kärnverksamhet. Säkerhet är oftast ”to much” tills något.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Landstinget och Säkerheten Säkerhetsarbetet är viktigt men det är inte kärnverksamhet. Säkerhet är oftast ”to much” tills något."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Landstinget och Säkerheten Säkerhetsarbetet är viktigt men det är inte kärnverksamhet. Säkerhet är oftast ”to much” tills något händer och det visar sig ha varit ”to little”… Landstingets regionala lägesuppfattning kan förbättras. 090511 REFLEKTIONER SÅ LÅNGT

2 Landstingsdirektörens stab Det säkra landstinget I dag ingående delar i säkerhetsprocessen

3 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsprocessens ska bidra till Skapa en säker vård för patienter. Skapa en trygg och säker miljö för patienter, besökare, förtroendevalda, anställda och studerande. Säkerställa den dagliga driften och vid oförutsedda händelser möjliggöra en situationsanpassad optimal verksamhet inom alla ansvarsområden. Skydda landstingets verksamhet, information, egendom och ekonomi. Vidta åtgärder som bygger på risk-, händelse- och sårbarhetsanalyser samt uppföljning av en sammanhållen avvikelse- och händelserapportering. Internutredningar ska skapa beslutsunderlag i landstinget och kunna stödja andra utredningar vid tex försäkringsbolag, arbetsmiljöverket, socialstyrelsen och rättsväsendet.

4 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsarbetet tidigare Regional säkerhets- kommitté Lokalt säkerhetsråd Leds av respektive platschef Leds av landstings- direktören Respektive verksamhet Landstings- direktören Div cheferna

5 Landstingsdirektörens stab MÅLBILD RSR Landstings- direktören LG SÄK Miljösäk Driftsäk Brandsäk Patientsäk Infosäk Allmänsäk Kris och Katastrof Arena för beredning av säkerhetsrelaterade frågor 2 st per år

6 Landstingsdirektörens stab Skyddsrådet Leds av Säkerhetschefen (Anders Öhlund) Beredskapsrådet Leds av Säkerhetschefen (Anders Öhlund) Miljösäkerhetsrådet Leds av Miljöledaren (Bertil Frankkila) Driftsäkerhetsrådet Leds av Fastighetschefen (Richard Lif) Informationssäkerhetsrådet Leds av Landstingsarkivarien (Jörgen Johansson) Patientsäkerhetsråd Leds av Patientssamordnaren (Britta Svensson) Brandskyddsrådet Leds av Fastighetschefen (Richard Lif)

7 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsarbetet i organisationen Regionalt säkerhets- råd Lokala säkerhetsråd Finns på varje sjukhus och leds av respektive platschef Leds av Säkerhetschef Respektive verksamhet Landstings- direktören Lednings- gruppen Kultur och Utb Folktandvård Primärvården Platschefer Delprocessamordnare 4-6 gr/år LG Säk 16/5 21/11

8 Landstingsdirektörens stab Syftet med RSR Upprätta Landstingets säkerhetsplansäkerhetsplan Upprätta regional lägesbild av säkerhetsprocessen.lägesbild Bereda divisionsövergripande säkerhetsärenden till förslag för beslut.divisionsövergripande Styrgrupp och/eller referensgrupp för lämpliga projekt projekt

9 Landstingsdirektörens stab Syftet med LG Säk Kvalitésäkra framtagna underlag. Ta beslut Implementera tagna beslut Uppföljning av tagna beslut.

10 Landstingsdirektörens stab Säkerhetsprocessens prioriteringar 2011-2013 Påbörja införandet av en landstingsgemensam avvikelseprocess Ny Patientsäkerhetslag ska vara implementerad, känd och tillämpad. Följa upp kunskap och efterlevnad av patientdatalagen. Följa upp landstingets förmåga att hantera driftstörningar. Utveckla landstingets förmåga att hantera våld och hot vid våra verksamheter. Utveckla landstingets förmåga vad avser internutredning, risk- och händelseanalys.

11 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Ansvar Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret på alla nivåer. Landstingsdirektören är ytterst ansvarig för säkerheten och fastställer inriktning och beslutar om prioriteringar. Säkerhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet. Personalen har ansvar för rapportering av säkerhetsrelaterade händelser. Säkerhetschefen samordnar landstingets säkerhetsprocess på regional nivå och upprättar landstingets säkerhetsplan. Säkerhetschefen leder delprocesserna Allmän säkerhet och kris- och katastrofberedskap.

12 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Ansvar forts. Delprocessansvarig leder arbetet inom eget ansvarsområde, upprättar regional lägesbild för egen delprocess samt företräder delprocessen i det regionala rådet. Säkerhetshandläggare ur FTV, PV, K/U och LT samordnar divisionens säkerhetsprocess, upprättar divisionens lägesbild samt företräder egen division i RSR. Platschefen samordnar landstingets säkerhetsprocess på sjukhus för samtliga divisioner, exklusive FTV, PV och K/U, och upprättar lokal lägesbild. Platschefen leder Allmän säkerhet och kris- och katastrofberedskap lokalt samt företräder samtliga divisioner, exklusive FTV, PV, K/U och LT, i RSR.

13 Landstingsdirektörens stab RESURSER I FÖRHÅLLANDE TILL UPPGIFT!?

14 Landstingsdirektörens stab Framgångsfaktorer för säkerheten Kontinuitet, följ strukturen, engagera Sammanhållen avvikelserapportering Öka stödet för den lokala nivån – Bryt ner nationella föreskrifter/lagar så de blir hanterbara (prioritera) – Samordna utbildning och tillför om möjligt resurser – Reglera ”smörgåsbord” med lösningar/avtal, spara pengar. Resursoptimera = Håll ihop säkerhetsprocessen

15 Landstingsdirektörens stab Frågor?


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Landstinget och Säkerheten Säkerhetsarbetet är viktigt men det är inte kärnverksamhet. Säkerhet är oftast ”to much” tills något."

Liknande presentationer


Google-annonser