Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget och Säkerheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget och Säkerheten"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget och Säkerheten
Säkerhetsarbetet är viktigt men det är inte kärnverksamhet. Säkerhet är oftast ”to much” tills något händer och det visar sig ha varit ”to little”… Landstingets regionala lägesuppfattning kan förbättras. REFLEKTIONER SÅ LÅNGT

2 Det säkra landstinget I dag ingående delar i säkerhetsprocessen

3 Säkerhetsprocessens ska bidra till
Skapa en säker vård för patienter. Skapa en trygg och säker miljö för patienter, besökare, förtroendevalda, anställda och studerande. Säkerställa den dagliga driften och vid oförutsedda händelser möjliggöra en situationsanpassad optimal verksamhet inom alla ansvarsområden. Skydda landstingets verksamhet, information, egendom och ekonomi. Vidta åtgärder som bygger på risk-, händelse- och sårbarhetsanalyser samt uppföljning av en sammanhållen avvikelse- och händelserapportering. Internutredningar ska skapa beslutsunderlag i landstinget och kunna stödja andra utredningar vid tex försäkringsbolag, arbetsmiljöverket, socialstyrelsen och rättsväsendet.

4 Säkerhetsarbetet tidigare
Landstings- direktören Leds av landstings- direktören Regional säkerhets- kommitté Div cheferna Leds av respektive platschef Lokalt säkerhetsråd Respektive verksamhet

5 MÅLBILD RSR LG SÄK 2 st per år Landstings- direktören
Arena för beredning av säkerhetsrelaterade frågor Kris och Katastrof Miljösäk Driftsäk Brandsäk Patientsäk Infosäk Allmänsäk

6 Beredskapsrådet Leds av Säkerhetschefen (Anders Öhlund) Brandskyddsrådet Leds av Fastighetschefen (Richard Lif) Miljösäkerhetsrådet Leds av Miljöledaren (Bertil Frankkila) Driftsäkerhetsrådet Leds av Fastighetschefen (Richard Lif) Patientsäkerhetsråd Leds av Patientssamordnaren (Britta Svensson) Informationssäkerhetsrådet Leds av Landstingsarkivarien (Jörgen Johansson) Skyddsrådet Leds av Säkerhetschefen (Anders Öhlund)

7 Säkerhetsarbetet i organisationen
Regionalt säkerhets- råd Lokala säkerhetsråd Finns på varje sjukhus och leds av respektive platschef Leds av Säkerhetschef Respektive verksamhet Landstings- direktören Lednings- gruppen Kultur och Utb Folktandvård Primärvården Platschefer Delprocessamordnare 4-6 gr/år LG Säk 16/5 21/11

8 Syftet med RSR Upprätta Landstingets säkerhetsplan
Upprätta regional lägesbild av säkerhetsprocessen. Bereda divisionsövergripande säkerhetsärenden till förslag för beslut. Styrgrupp och/eller referensgrupp för lämpliga projekt

9 Syftet med LG Säk Kvalitésäkra framtagna underlag. Ta beslut
Implementera tagna beslut Uppföljning av tagna beslut.

10 Säkerhetsprocessens prioriteringar 2011-2013
Påbörja införandet av en landstingsgemensam avvikelseprocess Ny Patientsäkerhetslag ska vara implementerad, känd och tillämpad. Följa upp kunskap och efterlevnad av patientdatalagen. Följa upp landstingets förmåga att hantera driftstörningar. Utveckla landstingets förmåga att hantera våld och hot vid våra verksamheter. Utveckla landstingets förmåga vad avser internutredning, risk- och händelseanalys.

11 Sammanfattning Ansvar
Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer verksamhetsansvaret på alla nivåer. Landstingsdirektören är ytterst ansvarig för säkerheten och fastställer inriktning och beslutar om prioriteringar. Säkerhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet. Personalen har ansvar för rapportering av säkerhetsrelaterade händelser. Säkerhetschefen samordnar landstingets säkerhetsprocess på regional nivå och upprättar landstingets säkerhetsplan. Säkerhetschefen leder delprocesserna Allmän säkerhet och kris- och katastrofberedskap.

12 Sammanfattning Ansvar forts.
Delprocessansvarig leder arbetet inom eget ansvarsområde, upprättar regional lägesbild för egen delprocess samt företräder delprocessen i det regionala rådet. Säkerhetshandläggare ur FTV, PV, K/U och LT samordnar divisionens säkerhetsprocess, upprättar divisionens lägesbild samt företräder egen division i RSR. Platschefen samordnar landstingets säkerhetsprocess på sjukhus för samtliga divisioner, exklusive FTV, PV och K/U, och upprättar lokal lägesbild. Platschefen leder Allmän säkerhet och kris- och katastrofberedskap lokalt samt företräder samtliga divisioner, exklusive FTV, PV, K/U och LT, i RSR.

13 RESURSER I FÖRHÅLLANDE TILL UPPGIFT!?

14 Framgångsfaktorer för säkerheten
Kontinuitet, följ strukturen, engagera Sammanhållen avvikelserapportering Öka stödet för den lokala nivån Bryt ner nationella föreskrifter/lagar så de blir hanterbara (prioritera) Samordna utbildning och tillför om möjligt resurser Reglera ”smörgåsbord” med lösningar/avtal, spara pengar. Resursoptimera = Håll ihop säkerhetsprocessen

15 Frågor?


Ladda ner ppt "Landstinget och Säkerheten"

Liknande presentationer


Google-annonser