Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional växtvärk och växande utmaningar Dags för nya lösningar och strukturer Björn Hasselgren, 5 juli 2013, Almedalen Arkitektur och samhällsbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional växtvärk och växande utmaningar Dags för nya lösningar och strukturer Björn Hasselgren, 5 juli 2013, Almedalen Arkitektur och samhällsbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Regional växtvärk och växande utmaningar Dags för nya lösningar och strukturer Björn Hasselgren, 5 juli 2013, Almedalen Arkitektur och samhällsbyggnad

2 Allt går igen… (RRV, 1990)

3 Hur får vi transportinfrastrukturen dynamisk och effektiv?

4 Utvecklingen över tiden av transport- infrastrukturen Teknologi Ekonomi Politik och ”socio- kultur” Offentlig sektor Privat sektor Utveckling av transportinfrastrukturen

5 Privat och offentligt – olika logiker Natur- liga mono -pol Finans - iering Externa effekter Sam- hälls- ekono -mi Stor- drift Kon- kurrens -kraft Inno- vation Incita -ment Flexi- bilitet Kund- fokus Central planering Decentraliserad koordinering Politisk kultur Fördelningsaspekter Samhällsekonomi Svagare incitament Kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnader Näringslivskultur Effektivitetsaspekter Företagsekonomi Starkare incitament Full kostnadstäckning, öronmärkning

6 Hur koordinera resurserna? Spontan koordinering Centraliserad planering och styrning Marknads- misslyckande Offentlig sektor- misslyckande Koordinerat Okoordinerat Centraliserad kunskap Individuell och lokal kunskap

7 Kollektivt och privat Enskilda vägar Nationella vägar och järnvägar Kommunala och regionala gator och spår

8 Mer avgifter och alternativa driftformer – i andra länder OPS, vägavgifter, regionalisering Vägavgifter, statligt aktiebolag, OPS OPS, kilometeravgifter utreds OPS, koncessioner, bolagisering av vägar? OPS, avgifter för tung trafik OPS, decentralisering, alternativa driftformer OPS, centralisering, alternativa driftformer, avgifter

9 Ändra finansieringsformerna Direkt relation mellan kunder och leverantörer ger effektivitetstryck och tydlighet Inför öronmärkning av avgifter och skatter Exploateringsavgifter

10 Se över ansvarsfördelningen Minska statens nät För över till regionerna Nordiskt trafikverk?

11 Transportinfrastrukturpolitikens paradoxer Förstatligande Företags- ekonomisk styrmodell 1939-63 Företags- ekonomisk styrmodell Samhälls- ekonomisk styrning 1963-88 Samhälls- ekonomisk styrning Privatisering och omreglering 1989- En ny ansvars- fördelning Blandad finansiering - mer avgifter, OPS 2015 -

12 Björn Hasselgren KTH Arkitektur och samhällsplanering +46-70-762 33 16 bjorn.hasselgren@abe.kth.se www.kth.se/blogs/hasselgren @HasselgrenB


Ladda ner ppt "Regional växtvärk och växande utmaningar Dags för nya lösningar och strukturer Björn Hasselgren, 5 juli 2013, Almedalen Arkitektur och samhällsbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser