Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forum 20 år 1993-2013. 1800-1910 Lasarett och sjukstugor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forum 20 år 1993-2013. 1800-1910 Lasarett och sjukstugor."— Presentationens avskrift:

1 Forum 20 år 1993-2013

2 1800-1910 Lasarett och sjukstugor

3 1910-1950 Sanatorier och epidemisjukhus

4 1950-1980 Storsjukhusen och den offentliga sektorns expansion

5

6 Landstingens fastighetsförvaltning i expansion fram till 1980-talet Stora fastighetsägare och byggherrar Komplexa byggnader och projekt Beställarkompetens med resurser för fastighetsutveckling och byggproduktion Centraliserad ägarstyrning Fastighetsdrift och verksamhetsservice i sjukhusen regi

7 Landstingens 80-tal Stark centralstyrning Ekonomiska underskott (skatten kan inte längre höjas) Reducering av personal Vårdköer Strukturförändring Effektivisering Intern prissättning

8 1990-tal Decentralisering och kundnytta Fortsatt effektivisering med marknaden som modell Beställar-utförarmodeller i vården – Stockholms-, Bohus-, Dalamodellen m.fl. Fastighetsverksamheten blir resultatenhet med intäkter från internhyror. Fokus på effektivare lokalutnyttjande och kostnadsminskningar för drift, underhåll och energi. Förvaltarbyggherre med uppdrag att skapa kundnytta. Ädel-, psykiatri- och gymnasiereformer minskar Landstingets fastighetsinnehav.

9 1990-tal forts. Privata vårdgivare gör entré Outsourcing av fastighetsdrift Förvaltaren tillsammans med sjukhusen tar fram Fastighetsutvecklingsplaner Facilities management Miljö- och hållbarhetsfrågor

10 Resultat Effektivare lokalutnyttjande resulterade i stora vakanser som kunde hyras ut eller försäljas. Landstingens fastighetsinnehav minskar med 1/3-del. Reavinster och sjunkande räntor ger överskott till ägaren att fördela till sjukvården.

11 2000-tal De lågt hängande frukterna nedplockade

12 2000-tal Centralisering och Koncernnytta Hyresgästerna tar ett större ansvar för sin lokalförsörjning och börjar upprätta lokalförsörjningsplaner. Serviceförvaltningar bildas med FM-uppdrag inkl. fastighetsförvaltning. Somliga sjukhus från expansionsåren börjar bli omoderna. Fortsatt ökning av inflyttningen till storstadsregionerna skapar kapacitetsbrist på vårdplatser. Centrala programfunktioner för strategiska investeringar börjar inrättas i landstingens ledningar.

13 Förhållningssätt Hantera Akuta behov Macro Behandla Uppkomna behov Förutse Framtida behov Skapa Framtiden Micro Kort Lång Framförhållning KUNDPERSPEKTIV Operativt ÄGARPERSPEKTIV Långsiktighet Operativ ledning Service Drift Infrateknik Strategisk planering Strategisk ledning Fastighetsutveckling… Förvaltning UPPDRAG: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och service Internpriser. Skapa Kundnytta UPPDRAG: Bistå och företräda ägaren/landstinget i fastighetsstrategiska frågor. Skapa Koncernnytta Projektledning PU/Omby Projektledning ? ?

14

15 Tack och Grattis!


Ladda ner ppt "Forum 20 år 1993-2013. 1800-1910 Lasarett och sjukstugor."

Liknande presentationer


Google-annonser