Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Östergötland
Investeringsplan Universitetssjukhuset i Linköping Bakgrund och utmaningar Fastighetsutveckling Projekt framtidens US Arbetsmetod och resultat Byggprojekt och politik

2 Landstinget i Östergötland
Tagna investeringsbeslut Rättspsyk Vadstena Lasarettet i Finspång Generalplan Norrköping Teknisk generalplan Norrköping Motala Universitetssjukhuset i Linköping div Projekt Framtiden US Summa Många kr.

3 Landstinget i Östergötland
Investeringsplan 2011 2012 2013 2014 2015 790 995 1 250 1 200 940 2010 fastighet 4% 2018 fastighet 6,7% av Landstinget totala budget

4 Landstinget i Östergötland
Historik före 2006 Lokalanpassningar efter verksamhets önskemål Verksamhetsfokus Kortsiktiga lösningar och investeringar Stort ombyggnadsbehov Dyra ombyggnader i dåliga byggnader intill pågående verksamhet För låg volym på reinvestering/underhåll/upprustning Obefintlig strategisk plan för Fastighetsutveckling

5 Landstinget i Östergötland
POUS Ca 70 delprojekt på ca miljoner Bakgrund o utmaning US, 2009 Stort ombyggnadsbehov Fullt sjukhus Varierande status på byggnader

6 Landstinget i Östergötland
Fastighetsutvecklingsplan US Utifrån fastighetsperspektiv Tydlig målsättning Sammanställd byggnadsinventering Plan för nybyggnad och rivning Antagen plan Generalplan US, verksamhetsperspektiv Teknisk förstudie, byggperspektiv

7 Framtidens US

8 Landstinget i Östergötland
Arbetsmetod i byggprojekt Organisera för bra projektresultat Fokus på måluppfyllelse Fokus på hela projektet och gemensamt ansvar Samverkansentreprenad Tydliga förväntningar från beställare Hålla sluttid och budget

9 Landstinget i Östergötland
Politiskt perspektiv Positivt att byggsidan föreslog en tydlig långsiktig strategi Planen mötte verksamhetsbehovet Samlat och sammanhållande intryck Stort förtroende för bygg, koll på tid och ekonomi Medveten om låg historisk fastighetsinvestering


Ladda ner ppt "Landstinget i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser