Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13."— Presentationens avskrift:

1 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13

2 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Presentation av Tehusprojektet

3 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Ett projekt

4 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Ett projekt Många vägval Vad (Var) är målet?

5 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Trender 1990 - nu medicinska framsteg •ny operativ teknik, tex titthålskirurgi •Narkosformer •tidig aktivering-rehabilitering minskat ekonomiskt utrymme för sluten vård •satsning på poliklinisering och dagvård •kortare handläggnings- och utredningstider •kraftig reduktion av antalet vårdplatser vårdavdelningarna successivt mindre •Från ca 28-30 vårdplatser till 20-24 vårdplatser specialiserade sjuksköterskebaserade mottagningar

6 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 •ett partnerskap mellan kund/patient och vårdare •en ökande andel av vård och behandlingar ges i öppna vårdformer •avancerad diagnostik och behandling utförs som dagsjukvård •centrumbildningar •patientperspektiv med vårdkedjetänkande •multidisciplinärt samarbete •”kompetenscentrum vård" •gränserna mellan öppen- och slutenvård suddas ut •bättre bemanning genom samverkan •samutnyttjande av lokaler och utrustning Framtid och utveckling SÄS

7 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Borås lasarett

8 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Borås lasarett

9 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Borås lasarett

10 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Borås lasarett

11 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Borås lasarett

12 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Borås lasarett

13 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Borås lasarett 2006

14 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Och NU en Ny Vårdbyggnad Innehållande: Plan 1 Sjukgymnastik Plan 2 Dagkirurgi Plan 3 – 8 Vårdavdelningar Projektbudget: 400 mkr Omfattning: ca 20´000 m 2

15 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13

16 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Vad har kännetecknat ett byggprojekt? • Vi håller tiden • Vi håller projektbudgeten • Vi skapar rätt förutsättningar för fastighetsdriften • Lokalerna går att använda för avsett ändamål • Man skapar långsiktigt hållbara lösningar

17 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Vad skall vi fokusera på?? Om vi skall vara lokal- försörjare måste vi fokusera på ”rätt” sak.

18 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Förstudie Projektering Entreprenad- kostnader Fastighetsdrift 1 10 100 1 000 Relation kostnader Sjukvårds- drift 10 000 Sjukvårdsdriften under husets livslängd Fastighetsdriften under husets livslängd (< 10 % av sjukvårdsdriften Traditionellt fokus Genom att fokusera här Möjlig relation 1 14 120 9009 000

19 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Förstudie Projektering Entreprenad- kostnader Fastighetsdrift 1 10 100 1 000 Relation kostnader Sjukvårds- drift 10 000 Sjukvårdsdriften under husets livslängd Fastighetsdriften under husets livslängd (< 10 % av sjukvårdsdriften Genom att fokusera här Möjlig relation 2 14 120 9009 000

20 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Västfastigheter som Lokalförsörjare Vi måste hjälpa verksam- heterna att lyfta blicken och gissa framtida utveckling. Målet måste vara att gemen- samt med verksamheten skapa framtidens vårdlokaler och inte dagens eller i värsta fallet - gårdagens.

21 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Gemensam målbild Starta ett Projekt Många vägval Var är målet? Vad är ett bra projekt??? Vi håller tiden Vi håller projektbudgeten Vi skapar rätt förutsättningar för fastighetsdriften Lokalerna går att använda för avsett ändamål ”Bil”

22 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Programhandling Innehållsförteckning: Förutsättningar Övergripande målsättningar Verksamhetsbeskrivningar Byggnadsprogram Lokalprogram Rumsfunktionsprogram

23 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Ett lokalförsörjningsprojekt innebär många valsituationer Genom att använda oss av LCC som besluts-underlag underlättas processen att hitta rätt

24 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Generell vårdenhet med dagvård

25 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Modul i vårdenhet med dagvård

26 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13 Vad kommer sedan ??? Projekt: Vårdutveckling 2010+ Genomförande tid 2010 – 2013 Investering ca 250 mkr

27 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13

28 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13


Ladda ner ppt "Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13."

Liknande presentationer


Google-annonser