Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Tehusprojektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Tehusprojektet"— Presentationens avskrift:

1

2 Presentation av Tehusprojektet

3 Ett projekt

4 Ett projekt Många vägval Vad (Var) är målet?

5 Trender 1990 - nu medicinska framsteg
ny operativ teknik, tex titthålskirurgi Narkosformer tidig aktivering-rehabilitering minskat ekonomiskt utrymme för sluten vård satsning på poliklinisering och dagvård kortare handläggnings- och utredningstider kraftig reduktion av antalet vårdplatser vårdavdelningarna successivt mindre Från ca vårdplatser till vårdplatser specialiserade sjuksköterskebaserade mottagningar

6 Framtid och utveckling
ett partnerskap mellan kund/patient och vårdare en ökande andel av vård och behandlingar ges i öppna vårdformer avancerad diagnostik och behandling utförs som dagsjukvård centrumbildningar patientperspektiv med vårdkedjetänkande multidisciplinärt samarbete ”kompetenscentrum vård" gränserna mellan öppen- och slutenvård suddas ut bättre bemanning genom samverkan samutnyttjande av lokaler och utrustning SÄS

7 Borås lasarett

8 Borås lasarett

9 Borås lasarett

10 Borås lasarett

11 Borås lasarett

12 Borås lasarett

13 Borås lasarett 2006

14 Och NU en Ny Vårdbyggnad
Innehållande: Plan Sjukgymnastik Plan Dagkirurgi Plan 3 – 8 Vårdavdelningar Projektbudget: 400 mkr Omfattning: ca 20´000 m2

15

16 Vad har kännetecknat ett byggprojekt?
Vi håller tiden Vi håller projektbudgeten Vi skapar rätt förutsättningar för fastighetsdriften Lokalerna går att använda för avsett ändamål Man skapar långsiktigt hållbara lösningar

17 Vad skall vi fokusera på??
Om vi skall vara lokal-försörjare måste vi fokusera på ”rätt” sak.

18 LCC sjukvård LCC hus Förstudie Projektering Entreprenad- kostnader
Fastighetsdrift 1 10 100 1 000 Relation kostnader Sjukvårds- drift 10 000 Sjukvårdsdriften under husets livslängd Fastighetsdriften under husets livslängd (< 10 % av sjukvårdsdriften Traditionellt fokus LCC sjukvård LCC hus Genom att fokusera här Möjlig relation 1 14 120 900 9 000

19 LCC sjukvård LCC hus Förstudie Projektering Entreprenad- kostnader
Fastighetsdrift 1 10 100 1 000 Relation kostnader Sjukvårds- drift 10 000 Sjukvårdsdriften under husets livslängd Fastighetsdriften under husets livslängd (< 10 % av sjukvårdsdriften LCC sjukvård LCC hus Genom att fokusera här Möjlig relation 2 14 120 900 9 000

20 Västfastigheter som Lokalförsörjare
Vi måste hjälpa verksam-heterna att lyfta blicken och gissa framtida utveckling. Målet måste vara att gemen-samt med verksamheten skapa framtidens vårdlokaler och inte dagens eller i värsta fallet - gårdagens.

21 Gemensam målbild ”Bil” Vad är ett bra projekt??? Starta ett Projekt
Starta ett Projekt Många vägval Var är målet? Gemensam målbild ”Bil” Vad är ett bra projekt??? Vi håller tiden Vi håller projektbudgeten Vi skapar rätt förutsättningar för fastighetsdriften Lokalerna går att använda för avsett ändamål

22 Programhandling Innehållsförteckning: Förutsättningar
Övergripande målsättningar Verksamhetsbeskrivningar Byggnadsprogram Lokalprogram Rumsfunktionsprogram

23 Ett lokalförsörjningsprojekt innebär många valsituationer
Genom att använda oss av LCC som besluts-underlag underlättas processen att hitta rätt

24 Generell vårdenhet med dagvård

25 Modul i vårdenhet med dagvård

26 Vad kommer sedan ??? Projekt: Vårdutveckling 2010+
Genomförande tid 2010 – 2013 Investering ca 250 mkr

27

28


Ladda ner ppt "Presentation av Tehusprojektet"

Liknande presentationer


Google-annonser