Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13."— Presentationens avskrift:

1 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter

2 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Presentation av Tehusprojektet

3 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Ett projekt

4 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Ett projekt Många vägval Vad (Var) är målet?

5 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Trender nu medicinska framsteg •ny operativ teknik, tex titthålskirurgi •Narkosformer •tidig aktivering-rehabilitering minskat ekonomiskt utrymme för sluten vård •satsning på poliklinisering och dagvård •kortare handläggnings- och utredningstider •kraftig reduktion av antalet vårdplatser vårdavdelningarna successivt mindre •Från ca vårdplatser till vårdplatser specialiserade sjuksköterskebaserade mottagningar

6 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter •ett partnerskap mellan kund/patient och vårdare •en ökande andel av vård och behandlingar ges i öppna vårdformer •avancerad diagnostik och behandling utförs som dagsjukvård •centrumbildningar •patientperspektiv med vårdkedjetänkande •multidisciplinärt samarbete •”kompetenscentrum vård" •gränserna mellan öppen- och slutenvård suddas ut •bättre bemanning genom samverkan •samutnyttjande av lokaler och utrustning Framtid och utveckling SÄS

7 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Borås lasarett

8 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Borås lasarett

9 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Borås lasarett

10 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Borås lasarett

11 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Borås lasarett

12 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Borås lasarett

13 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Borås lasarett 2006

14 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Och NU en Ny Vårdbyggnad Innehållande: Plan 1 Sjukgymnastik Plan 2 Dagkirurgi Plan 3 – 8 Vårdavdelningar Projektbudget: 400 mkr Omfattning: ca 20´000 m 2

15 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter

16 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Vad har kännetecknat ett byggprojekt? • Vi håller tiden • Vi håller projektbudgeten • Vi skapar rätt förutsättningar för fastighetsdriften • Lokalerna går att använda för avsett ändamål • Man skapar långsiktigt hållbara lösningar

17 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Vad skall vi fokusera på?? Om vi skall vara lokal- försörjare måste vi fokusera på ”rätt” sak.

18 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Förstudie Projektering Entreprenad- kostnader Fastighetsdrift Relation kostnader Sjukvårds- drift Sjukvårdsdriften under husets livslängd Fastighetsdriften under husets livslängd (< 10 % av sjukvårdsdriften Traditionellt fokus Genom att fokusera här Möjlig relation

19 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Förstudie Projektering Entreprenad- kostnader Fastighetsdrift Relation kostnader Sjukvårds- drift Sjukvårdsdriften under husets livslängd Fastighetsdriften under husets livslängd (< 10 % av sjukvårdsdriften Genom att fokusera här Möjlig relation

20 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Västfastigheter som Lokalförsörjare Vi måste hjälpa verksam- heterna att lyfta blicken och gissa framtida utveckling. Målet måste vara att gemen- samt med verksamheten skapa framtidens vårdlokaler och inte dagens eller i värsta fallet - gårdagens.

21 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Gemensam målbild Starta ett Projekt Många vägval Var är målet? Vad är ett bra projekt??? Vi håller tiden Vi håller projektbudgeten Vi skapar rätt förutsättningar för fastighetsdriften Lokalerna går att använda för avsett ändamål ”Bil”

22 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Programhandling Innehållsförteckning: Förutsättningar Övergripande målsättningar Verksamhetsbeskrivningar Byggnadsprogram Lokalprogram Rumsfunktionsprogram

23 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Ett lokalförsörjningsprojekt innebär många valsituationer Genom att använda oss av LCC som besluts-underlag underlättas processen att hitta rätt

24 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Generell vårdenhet med dagvård

25 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Modul i vårdenhet med dagvård

26 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter Vad kommer sedan ??? Projekt: Vårdutveckling Genomförande tid 2010 – 2013 Investering ca 250 mkr

27 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter

28 Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter


Ladda ner ppt "Södra Älvsborgs sjukhus Västfastigheter 2009-05-13."

Liknande presentationer


Google-annonser