Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag."— Presentationens avskrift:

1 Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag

2 Budgetberedning 2012-04-19 Intäkter Kort beskrivning av 2012-års verksamhet *Hyror egna fastigheter 4,5 Mkr *Hyror kommunala fastigheter 14 Mkr *Förvaltning kommunala fastigheter 2,4 Mkr *Övriga intäkter inkl. vaktmästeri 1,7 Mkr

3 Tiabs egna fastigheter •Slakteriet 11 •Slakteriet 43 •Torgkiosken •Industribyn 2 •Balder 6 •Balder 7 •Gjuteriet 5

4 Budgetberedning 2012-04-19 Kostnader Kort beskrivning av 2012-års verksamhet *Tiabs egna fastigheter, -drift, -fastighetsskatt, - avskrivningar, -administrationskostnader och finansiella kostnader blir inte mycket över till underhåll (350 tkr) *Kommunens fastigheter, kostnadsteckning när avtal skrevs *Vaktmästeri, kostnadstäckning

5 Budgetberedning 2012-04-19 Investeringar, amortering, försäljning Investeringar för 2012 är Inga investeringar planerade. Beror oftast på anpassning inför uthyrning Amortering för 2012 är Ca 2 600 tkr Försäljning Slakteriet 11, villan

6 Framtiden 2011 Under 2012 kommer arbetet med bolagets framtida struktur påbörjas. Samtal sker med Tomelilla Kommun om förvaltningsuppdraget ska fortsätta och i vilken skepnad. De närmsta åren kommer även ett antal pensionsavgångar vilket gör att framtida struktur kommer att se annorlunda ut. Diskussion förs även gällande fastighetsbeståndets struktur vad gäller eventuell försäljning eller rivning.

7 Budgetberedning 2012-04-19 Framtiden idag: *Kommunal fastighetsförvaltning Vad vill man ha och vad är man beredd att betala för. Om kommunen vill starta i egen regi, tillbakagång av personal 8 st *Vaktmästeri Färre fasta timmar, förändring av verksamheter ger andra behov *Företagets organisation Strukturering av arbettsuppgifter, kostnadsmedvetenhet

8 Budgetberedning 2012-04-19 Vad vill kommunen med bolaget? *Ägardirektiv Vilka förväntningar har ägaren på bolaget och vilken funktion ska bolaget fylla i kommunen? *Förvaltning av kommunens fastigheter och Österlenhem Fortsatt förvaltning? Om förvaltning hur löser vi då LOU?

9 Budgetberedning 2012-04-19 •Hur ser bolaget ut 2013 och framöver?


Ladda ner ppt "Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag."

Liknande presentationer


Google-annonser