Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag Ta fram förslag till en övergripande samverkansmodell. •Organisation – ägande, hyra •Val av hall – övertryck eller traditionell •Finansiering –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag Ta fram förslag till en övergripande samverkansmodell. •Organisation – ägande, hyra •Val av hall – övertryck eller traditionell •Finansiering –"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag Ta fram förslag till en övergripande samverkansmodell. •Organisation – ägande, hyra •Val av hall – övertryck eller traditionell •Finansiering – merkostnad o mervärde

2 Två olika alternativ Investeringsnivå Övertryckshall74 mkr avskrivningstid 33 år Traditionell hall100 mkr avskrivningstid 50 år

3 Två olika alternativ Årlig driftskostnad Övertryckshall10 mkr Traditionell hall10,6 mkr

4 Finansiering Förutsättningar i förstudien: •Aktiekapital4 mkr •Kommunal borgen70 mkr resp. 96 mkr •Kalkylränta 4 % •Avskrivningstider33 år resp. 50 år

5 Verksamhetsmässigt Kommunen är ägare till marken. Kommunen upplåter marken till Arena Ljusdal som bygger. Kommunen hyr av Arena Ljusdal. I kommunens hyra ingår all hyra till föreningar och skolor. M a o kommunen sätter hyran. Kommunen ansvarar för vaktmästeri likt idag på IP. Dras av från årliga hyran. Ca: 1,2 mkr.

6 I ena vågskålen ligger fördelarna med en Arena I den andra ligger X mkr. Kommunens merkostnader

7 Vad är detta värt? Bandyn - vår enda elitsport. Marknadsföringsvärde att synas i media? X tkr World cup - 14 mkr i omsättningsökning för näringen. Värde för kommunen? X tkr - mediavärdet? X tkr Bandygymnasiet - värde att inriktningen är kvar och utvecklas? X tkr Östernäs - värdet av att nåt händer? Betydelse för handelsområdet? Positiva spiralen. X tkr Evenemang/ mässor - värdet för näringslivet? X tkr - värdet för medborgarna? X tkr Barn/ungdomar - positivt för barn/ungdomar. Ungdomsidrotten. X tkr Befolkningsutvecklingen - Flyttar någon fler hit/färre härifrån? X tkr - Hemvändartraditionen. Värdet att man kommer hem på besök? X tkr Nya tomter till försäljning på IP - försäljningsvärde? X tkr - möjligt inflyttarvärde? X tkr Renoveringsbehov IP? X tkr - nuvarande kylanläggning är ca: 10 år - övriga faciliteter

8 Årliga kostnader, år 1 ÖvertryckshallTraditionell hall 10 mkr 10,6 mkr Kommersiellt Kommunen 2 mkr 8 mkr8,6 mkr

9 Intäktskalkyl ÖvertryckTraditionell Intäkter AL ABår 1år 10år 1år 10 kommersiellt2,03,02,03,0 hyra kommunen8,07,08,67,6 summa:10,010,010,610,6

10 I ena vågskålen ligger fördelarna med en Arena I den andra ligger 8 mkr (år1) minus dagens 3,5 mkr för IP = 4,5 mkr eller.. 5,1 mkr för den traditionella hallen (8,6 – 3,5 = 5,1 mkr) Kommunens merkostnader

11 Är detta värt 4,5 alt. 5,1 mkr, år 1? Merkostnad jämfört med kostnad för IP idag, 3,5 mkr Bandyn - vår enda elitsport. Marknadsföringsvärde att synas i media? X tkr World cup - 14 mkr i omsättningsökning för näringen. Värde för kommunen? X tkr - mediavärdet? X tkr Bandygymnasiet - värde att inriktningen är kvar och kan utvecklas? X tkr Östernäs - värdet av att nåt händer? Betydelse för handelsområdet? Positiva spiralen. X tkr Evenemang/ mässor - värdet för näringslivet? X tkr - värdet för medborgarna? X tkr Barn/ungdomar - positivt för barn/ungdomar. Ungdomsidrotten. X tkr Befolkningsutvecklingen - flyttar någon fler hit/färre härifrån? X tkr - hemvändartraditionen. Värdet att man kommer hem på besök? X tkr Nya tomter till försäljning på IP - försäljningsvärde? X tkr - möjligt inflyttarvärde? X tkr Renoveringsbehov IP? X tkr - nuvarande kylanläggning är ca: 10 år - övriga faciliteter

12 Kan kostnaderna sänkas? I kalkylerna in förstudien ligger redan en kommunal borgen. Om delar av borgen istället utgörs av ett kommunalt lån (överlikviditeten) får kommunen en positiv ränteeffekt. Kommunen bör då kanske också vara delägare. Kommunen kan som alternativ till lån t ex ta markinvesteringen på 24 mkr. Kostnadseffekt dock lika som lån med självfinansiering.

13 Delägarskap och lån Ett delägarskap betyder: en rimlig nivå är 33 % delägarskap = 2 mkr en möjlighet till insyn och påverkan en billigare finansiering genom utökat aktiekapital samt kommunalt lån ett större åtagande en större risk

14 Delägarskap och lån Ett kommunalt lån betyder: istället för kommunal borgen finns det finansiella fördelar med ett kommunalt lån. en beräknad överlikviditet på 76 mkr finns vid årsskiftet. Av dessa kan maximalt 50 mkr lånas ut. det uppstår då en pluseffekt när placeringsräntan är 1,5 – 2 % och utlåneräntan till AL AB är 4 % (kommunens internränta). m a o kommunen tar den räntevinst som banken annars tagit.

15 Finansiering Övertryckshall Investering74 mkr Aktiekapital6 mkr varav kommunen2 mkr varav privat4 mkr Kommunalt lån om 50 mkr till 4 % ränta Kommunal borgen om 18 mkr

16 Finansiering Traditionell hall Investering100 mkr Aktiekapital6 mkr varav kommunen2 mkr varav privat4 mkr Kommunalt lån om 50 mkr till 4 % ränta Kommunal borgen om 44 mkr.

17 Kommunens kostnader ÖvertryckTraditionell år 1år 10år 1år 10 hyreskostnad8,07,08,67,6 kommunalt lån *-1,0-1,0-1,0-1,0 summa:7,06,07,66,6 * Utlåning till 4 % jmf med en placeringsränta på 2 %

18 I ena vågskålen ligger fördelarna med en Arena I den andra ligger 7 mkr (år1) minus dagens 3,5 mkr för IP = 3,5 mkr eller.. 4,1 mkr för den traditionella hallen (7,6 – 3,5 = 5,1 mkr) Kommunens merkostnader

19 Är detta värt 3,5 alt. 4,1 mkr, år 1? Från år 10 är merkostnader 2,5 mkr resp. 3,1 mkr Merkostnad jämfört med kostnad för IP idag, 3,5 mkr Bandyn - vår enda elitsport. Marknadsföringsvärde att synas i media? X tkr World cup - 14 mkr i omsättningsökning för näringen. Värde för kommunen? X tkr - mediavärdet? X tkr Bandygymnasiet - värde att inriktningen är kvar och kan utvecklas? X tkr Östernäs - värdet av att nåt händer? Betydelse för handelsområdet? Positiva spiralen. X tkr Evenemang/ mässor - värdet för näringslivet? X tkr - värdet för medborgarna? X tkr Barn/ungdomar - positivt för barn/ungdomar. Ungdomsidrotten. X tkr Befolkningsutvecklingen - flyttar någon fler hit/färre härifrån? X tkr - hemvändartraditionen. Värdet att man kommer hem på besök? X tkr Nya tomter till försäljning på IP - försäljningsvärde? X tkr - möjligt inflyttarvärde? X tkr Renoveringsbehov IP? X tkr - nuvarande kylanläggning är ca: 10 år - övriga faciliteter

20 Kommunens kostnader i jämförelse Mkr Övertryck Traditionell år 1år 2år 10 år 1 år 2år 10 1. Ren hyra8,07,97,0 8,6 8,57,6 2. Ägande/lån/7,06,96,0 7,6 6,56,6

21 Risker Att Arena Ljusdal inte klarar den årliga driften. - att kostnaderna ökar - att intäkterna inte nås Dock är 80 % av de årliga kostnaderna garanterade av kommunens hyra. En traditionell hall innebär en större finansiell risk utifrån ett större kommunalt åtagande.


Ladda ner ppt "Uppdrag Ta fram förslag till en övergripande samverkansmodell. •Organisation – ägande, hyra •Val av hall – övertryck eller traditionell •Finansiering –"

Liknande presentationer


Google-annonser