Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 Jan Bengtsson VD, Uniflex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 Jan Bengtsson VD, Uniflex."— Presentationens avskrift:

1 Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 Jan Bengtsson VD, Uniflex

2 Uthyrning, rekrytering och omställning av personal Yrkesområden 1.Industri 2.Lager 3.El & Tele 4.Bygg & Anläggning 5.Växel & Reception 6.Kundtjänst & Call-Center

3 Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

4 Geografisk täckning •>40 orter i Sverige •Norge •Finland •Tyskland

5 Bemanningsbranschen 2012 Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Källa: Bemanningsföretagen SverigeNorgeFinlandTyskland Omsättning21 mdkr 14,0 mdkr*10,8 mdkr*160 mdkr* Penetrationsgrad1,3 %1,0 %*1,2 %*2,0%* *2011

6 Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet:Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

7 Q4 2013; Bra start på kvartalet, men trög avslutning •Omsättningen uppgick till 336,5 MSEK (375,3) en minskning med 10,3% •Rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK (-1,5), motsvarande en rörelsemarginal på 0,6% (-0,4) •Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (-1,3) •Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-1,8) •Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,11) före utspädning och 0,03 SEK (-0,11) efter utspädning

8 1 januari – 31 december 2013 •Omsättningen uppgick till 1 397,7 MSEK (1 577,6) en minskning med 11,4% •Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (20,5), motsvarande en rörelsemarginal på 1,5% (1,3) •Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,1 MSEK (20,6) •Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 MSEK (12,0) •Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,71) före utspädning och 0,71 SEK (0,70) efter utspädning

9 Sverige fjärde kvartalet och helår 2013 •Omsättningen i Q4 uppgick till 300,1 MSEK (353,8) •Rörelseresultatet i Q4 uppgick till 4,7 MSEK (2,0), motsvarande en rörelsemarginal på 1,6% (0,6) •Omsättningen 2013 uppgick till 1 274,1 MSEK (1 500,5) •Rörelseresultatet 2013 uppgick till 31,1 MSEK (31,0), motsvarande en rörelsemarginal på 2,4% (2,1)

10 Norge fjärde kvartalet och helår 2013 •Omsättningen i Q4 uppgick till 21,6 MSEK (19,1) •Rörelseresultatet i Q4 uppgick till 0,9 MSEK (-2,3), motsvarande en rörelsemarginal på 4,2% (-12,0) •Omsättningen 2013 uppgick till 77,1 MSEK (70,5) •Rörelseresultatet 2013 uppgick till -0,8 MSEK (-5,1), motsvarande en rörelsemarginal på -1,0% (-7,2)

11 Finland fjärde kvartalet och helår 2013 •Omsättningen i Q4 uppgick till 2,3 MSEK (2,4) •Rörelseresultatet i Q4 uppgick till -0,7 MSEK (-0,8) •Omsättningen 2013 uppgick till 11,0 MSEK (5,1) •Rörelseresultatet 2013 uppgick till -1,9 MSEK (-2,9)

12 Tyskland fjärde kvartalet och helår 2013 •Omsättningen i Q4 uppgick till 12,5 MSEK (-) •Rörelseresultatet i Q4 uppgick till -2,7 MSEK (-) •Omsättningen 2013 uppgick till 35,5 MSEK (-) •Rörelseresultatet 2013 uppgick till -6,8 MSEK (-)

13 Uniflex omsättning och rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat Miljoner kr

14 Förvärv av Utvecklingshuset •Uniflex förvärvade den 1 december omställningsbolaget Utvecklingshuset COM AB. Köpeskillingen uppgick till 8,0 MSEK, inklusive en villkorad tilläggsköpeskilling om 4,5 MSEK. •Bedömningen är att verksamheten kommer ha en positiv påverkan på Uniflex resultat under 2014. Den beräknande årsomsättningen uppgår till ca 20 MSEK.

15 Fokus närmsta året •Fortsatt lönsamhet •Tillväxt •Våra utlandssatsningar


Ladda ner ppt "Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 Jan Bengtsson VD, Uniflex."

Liknande presentationer


Google-annonser