Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 Jan Bengtsson VD, Uniflex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 Jan Bengtsson VD, Uniflex."— Presentationens avskrift:

1 Q4 Rapport 2013 Stockholm Jan Bengtsson VD, Uniflex

2 Uthyrning, rekrytering och omställning av personal
Yrkesområden Industri Lager El & Tele Bygg & Anläggning Växel & Reception Kundtjänst & Call-Center

3 Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

4 Geografisk täckning >40 orter i Sverige Norge Finland Tyskland

5 Bemanningsbranschen 2012 Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Sverige Norge Finland Tyskland Omsättning 21 mdkr 14,0 mdkr* 10,8 mdkr* 160 mdkr* Penetrationsgrad 1,3 % 1,0 %* 1,2 %* 2,0%* *2011 Källa: Bemanningsföretagen

6 Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden
Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet: Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

7 Q4 2013; Bra start på kvartalet, men trög avslutning
Omsättningen uppgick till 336,5 MSEK (375,3) en minskning med 10,3% Rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK (-1,5), motsvarande en rörelsemarginal på 0,6% (-0,4) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (-1,3) Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-1,8) Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,11) före utspädning och 0,03 SEK (-0,11) efter utspädning

8 1 januari – 31 december 2013 Omsättningen uppgick till 1 397,7 MSEK (1 577,6) en minskning med 11,4% Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (20,5), motsvarande en rörelsemarginal på 1,5% (1,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,1 MSEK (20,6) Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 MSEK (12,0) Resultat per aktie uppgick till 0,72 SEK (0,71) före utspädning och 0,71 SEK (0,70) efter utspädning

9 Sverige fjärde kvartalet och helår 2013
Omsättningen i Q4 uppgick till 300,1 MSEK (353,8) Rörelseresultatet i Q4 uppgick till 4,7 MSEK (2,0), motsvarande en rörelsemarginal på 1,6% (0,6) Omsättningen 2013 uppgick till 1 274,1 MSEK (1 500,5) Rörelseresultatet 2013 uppgick till 31,1 MSEK (31,0), motsvarande en rörelsemarginal på 2,4% (2,1)

10 Norge fjärde kvartalet och helår 2013
Omsättningen i Q4 uppgick till 21,6 MSEK (19,1) Rörelseresultatet i Q4 uppgick till 0,9 MSEK (-2,3), motsvarande en rörelsemarginal på 4,2% (-12,0) Omsättningen 2013 uppgick till 77,1 MSEK (70,5) Rörelseresultatet 2013 uppgick till -0,8 MSEK (-5,1), motsvarande en rörelsemarginal på -1,0% (-7,2)

11 Finland fjärde kvartalet och helår 2013
Omsättningen i Q4 uppgick till 2,3 MSEK (2,4) Rörelseresultatet i Q4 uppgick till -0,7 MSEK (-0,8) Omsättningen 2013 uppgick till 11,0 MSEK (5,1) Rörelseresultatet 2013 uppgick till -1,9 MSEK (-2,9)

12 Tyskland fjärde kvartalet och helår 2013
Omsättningen i Q4 uppgick till 12,5 MSEK (-) Rörelseresultatet i Q4 uppgick till -2,7 MSEK (-) Omsättningen 2013 uppgick till 35,5 MSEK (-) Rörelseresultatet 2013 uppgick till -6,8 MSEK (-)

13 Uniflex omsättning och rörelseresultat
Miljoner kr Omsättning Rörelseresultat

14 Förvärv av Utvecklingshuset
Uniflex förvärvade den 1 december omställningsbolaget Utvecklingshuset COM AB. Köpeskillingen uppgick till 8,0 MSEK, inklusive en villkorad tilläggsköpeskilling om 4,5 MSEK. Bedömningen är att verksamheten kommer ha en positiv påverkan på Uniflex resultat under Den beräknande årsomsättningen uppgår till ca 20 MSEK.

15 Fokus närmsta året Fortsatt lönsamhet Tillväxt Våra utlandssatsningar


Ladda ner ppt "Q4 Rapport 2013 Stockholm 2014-02-04 Jan Bengtsson VD, Uniflex."

Liknande presentationer


Google-annonser