Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Q3 Rapport 2013 Stockholm 2013-10-21 Jan Bengtsson VD, Uniflex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Q3 Rapport 2013 Stockholm 2013-10-21 Jan Bengtsson VD, Uniflex."— Presentationens avskrift:

1 Q3 Rapport 2013 Stockholm 2013-10-21 Jan Bengtsson VD, Uniflex

2 Uthyrning, rekrytering och omställning av personal Yrkesområden 1.Industri 2.Lager 3.El & Tele 4.Bygg & Anläggning 5.Växel & Reception 6.Kundtjänst & Call-Center

3 Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

4 Geografisk täckning >40 orter i Sverige Norge Finland Tyskland

5 Bemanningsbranschen 2012 Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Källa: Bemanningsföretagen SverigeNorgeFinlandTyskland Omsättning21 mdkr 14,0 mdkr*10,8 mdkr*160 mdkr* Penetrationsgrad1,3 %1,0 %*1,2 %*2,0%* *2011

6 Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet:Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

7 Q3 2013; Positivt rörelseresultat i Sverige och Norge Omsättningen uppgick till 359,5 MSEK (421,5) en minskning med 14,7% Rörelseresultatet uppgick till 16,2 MSEK (11,5), motsvarande en rörelsemarginal på 4,5% (2,7) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,3 MSEK (11,0) Resultatet efter skatt uppgick till 11,2 MSEK (7,6) Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,44) före utspädning och 0,64 SEK (0,43) efter utspädning

8 Omsättning och rörelseresultat per land Q3 2013. Sveriges omsättning uppgick till 322,1 MSEK (399,3) Rörelseresultatet uppgick till 17,0 MSEK (12,6) Norges omsättning uppgick till 23,6 MSEK (20,7) Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (-0,5) Finlands omsättning uppgick till 2,4 MSEK (1,5) Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,8) Tysklands omsättning uppgick till 11,4 MSEK (-) Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-)

9 1 januari – 30 september 2013 Omsättningen uppgick till 1 061,2 MSEK (1 202,4) en minskning med 11,7% Rörelseresultatet uppgick till 19,4 MSEK (22,0), motsvarande en rörelsemarginal på 1,8% (1,8) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,4 MSEK (22,0) Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 MSEK (13,9) Resultat per aktie uppgick till 0,69 SEK (0,81) före utspädning och 0,69 SEK (0,81) efter utspädning

10 Omsättning och rörelseresultat per land 1 januari – 30 september 2013. Sveriges omsättning uppgick till 974,0 MSEK (1 146,7) Rörelseresultatet uppgick till 26,4 MSEK (28,9) Norges omsättning uppgick till 55,5 MSEK (51,5) Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-2,8) Finlands omsättning uppgick till 8,7 MSEK (2,7) Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (-2,1) Tysklands omsättning uppgick till 23,0 MSEK (-) Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-)

11 Uniflex omsättning och rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat Miljoner kr

12 Förvärv av Utvecklingshuset Uniflex och Poolia har ingått en överenskommelse som innebär att Uniflex förvärvar Utvecklingshuset COM AB från Poolia per den 1 december 2013. Utvecklingshuset är Poolias omställningsverksamhet främst inom LO- kollektivet. Köpeskillingen uppgår till 3,5 MSEK vid tillträdet och baserat på faktisk omsättning 2014 kan en tilläggsköpeskilling utfalla med 0-4,5 MSEK. Förvärvet är villkorat av godkännande med minst nio tiondelar av de såväl avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämmor i Uniflex och Poolia.

13 Fokus närmsta året Fortsatt lönsamhet Tillväxt Våra utlandssatsningar


Ladda ner ppt "Q3 Rapport 2013 Stockholm 2013-10-21 Jan Bengtsson VD, Uniflex."

Liknande presentationer


Google-annonser