Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Claes Ruthberg, vd Presentation den 2 maj 2011 Välkommen till eWorks årsstämma 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Claes Ruthberg, vd Presentation den 2 maj 2011 Välkommen till eWorks årsstämma 2011."— Presentationens avskrift:

1 Claes Ruthberg, vd Presentation den 2 maj 2011 Välkommen till eWorks årsstämma 2011

2 Kraftigt förbättrad omsättning och resultat 2010 •Nettoomsättning 1 904 MSEK (1 640), en ökning med 16% •Rörelseresultat 34,7 MSEK (15,2) en ökning med 135% •Framgångsrik marknadsbearbetning •Vårt eget strukturarbete •Snabb återhämtning i ekonomin

3 Sammanfattning 2010 •Vi presenterade nya mål 5-5-15 och tog viktiga steg på vägen mot målet •Kraftigt ökad nettoomsättning, rörelseresultat och orderingång •Fortsatt god nyförsäljning, antalet ramavtal uppe i 125 •Antalet konsulter på uppdrag var all time high •Antalet konsulter i nätverket över 50 000 - viktig konkurrensfaktor som ger eWork unik leveransförmåga •Aktien togs upp till handel på NASDAG OMX Stockholm •Staffan Salén tog över som ordförande i tredje kvartalet

4 Rätt väg för förbättrad lönsamhet •Fortsatt effektivisering genom ständig förbättring •Allt större volymer hanteras med befintliga resurser •Ökad marknadsbearbetning och högre avslutsfrekvens i hela Norden •eWork får en allt mer strategisk roll vilket gör att vi försvarar bruttomarginalen väl Oslo Helsingfors Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn Linköping

5 eWork fortsätter att rita om kartan på konsultmarknaden eWork KONSULTBOLA G KUND KONSULTBOLA G KUND KONSULTBOLA G

6 Fortsatt utveckling av eWorks kunderbjudande Sourcing Management - Objektiv optimering av konsultinköp - Minskad administration - Minskade kostnader - Effektiv hantering av leverantörer Single Sourcing - Outsourcad konsultförsörjning - 3-5 årigt avtal - Garanterat kapade kostnader Try & Hire Ett flexibelt sätt hitta rätt kandidat för rekrytering. Sourcing Advisor Rådgivning inom både strategisk och taktisk sourcing. Partner Web Ett systemstöd som täcker hela processen från inköp till betalning.

7 Nya strategiska initiativ förstärker våra konkurrensfördelar Konsultskolan e-fakturering eBilling eSigning eWorkbarometern eWork Family Systemstöd Förstärkta nordiska resurser Växande nätverk med 50 000 konsulter Kvalitetsprocess Objektivt urvalsförfarande eWork Pay Express Seminarier Nätverksträffar Kostnadseffektiv hantering Kundteam Kompetensansvariga Oberoende Benchmarking Global Sourcing

8 Nordisk bas – global leveransförmåga

9 eWorkaktien •Styrelsens förslag till utdelning 1,15 SEK (0,75) •Motsvarar 79 procent av 2010 års resultat efter skatt (målet är 75 procent över tid). •Carnegie tog över som likviditetsgarant •Två utestående optionsprogram: - Ett om 250 000 optioner med ett lösenpris på 27,53 SEK/aktie - Ett om 165 000 optioner med ett lösenpris på 34,96 SEK/aktie - Ett tredje är beslutat och lanseras under 2011 •Bemyndigande om nyemission från stämman 2010

10 Bra start på 2011 •Nettoomsättningen ökade med 45 procent till 610,3 (420,4) MSEK. •Rörelseresultat ökade med 62 procent till 10,7 (6,6) MSEK. - Belastats med kostnader av engångskaraktär om 1,4 MSEK i Finland. •Orderingången uppgick till 784,7 (521,0) MSEK, en ökning med 51 procent. •Resultat efter skatt per aktie blev 0,47 (0,33) SEK. •För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 2 000, och uppgick som mest till 2 114.

11 Tre förklaringar till den starka utvecklingen •Fortsatt konsolidering av konsultköparnas inköp till färre leverantörer •Den starka efterfrågan förstärker fördelen med eWorks överlägsna leveransförmåga •Vårt eget strukturarbete och fortsatta effektivisering av sälj- och leveransorganisationen

12 Utsikter för 2011 Styrelsen bedömer att det förbättrade marknadsläget tillsammans med genomförda operativa förstärkningar gör att eWork väntas växa mer än marknaden och redovisa högre nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat 2011 jämfört med 2010. ” ”

13 Claes Ruthberg, vd och koncernchef Tel: 08-50 60 55 05, e-post: claes.ruthberg@ework.seclaes.ruthberg@ework.se Frågor och svar


Ladda ner ppt "Claes Ruthberg, vd Presentation den 2 maj 2011 Välkommen till eWorks årsstämma 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser