Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rocklunda PPP-modell för utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rocklunda PPP-modell för utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Rocklunda PPP-modell för utveckling
Bakgrund: - Politiskt löfte om påbörjande av nytt fotbollstadion under mandatperioden - Prövning av olika LOU-modeller - Tradition inom PPP-lösningar i Västerås Ex. Mälarbanan Högskolan Kårhus Stadsdelsförnyelse Konserthus Besöksattraktion - Privata intressenter med lokalt- och idrottsengagemang - Idé om bandyhall växte fram

2

3

4 Rocklunda, principer Staden säljer Rocklundaområdet exkl. ”skogen” till bolaget. Bolaget övertar driften på Rocklunda, Arosvallen och Blåsbo. Pris=bokförda värdet av anläggningar och inventarier, ca 128 mkr. Staden förhyr det sålda området inkl. driften på 25- årskontrakt mot en grundhyra. Bolaget erbjuder ett antal optioner mot separat tilläggshyra för varje option. Staden hyr ut till föreningslivet som idag, ”korttidsuthyrning” (uthyrning per timme) . Staden bestämmer taxorna

5 Rocklunda Köpare: - Fredrik Svensson, industriman
- P-O Pettersson, MJP Bygg AB, genom gemensamt ägt bolag Bolaget - Tar över driftpersonalen Staden: - Hyr driftade anläggningar - Har återköpsrätt vid hyresperiodens slut på vissa villkor

6 Rocklunda, nya anläggningar
I hyreskontraktet finns prissatta optioner att bolaget bygger/svarar för: Hall över bandystadion, ny pist av betong, läktare mm Fotbollsstadion. Kan byggas etappvis Färdigställande av Rocklundahallen: Restaurang, nya stolar, jumbotron, akustiktak, ny belysning mm Flytt av Hakonplan inkl. 6 nya omkl.rum Månskensrinken får tak + 3 väggar Nya omklädningsrum 250 kvm Västeråshallen Ny konstgräsplan på Apalby Nya interngator, P-platser asfalteras mm. Varje del kan avropas för sig. Priset är i form av tillkommande hyra.

7

8

9 Rocklunda, hyra optioner
(index 90 % KPI) Grundhyra bef. anläggning 26,5 mkr Bandyarena, Hakonplan, mm 5,9 Fotbollsarena ,0 Rocklundahallen, entré, restaur. 1, ,6 Rocklundahallen, stolar, tak mm 0,3 Apalby konstgräs 0,4 V:åshallen omkl.rum 0,2 Månskensrinken tak 0,3 1,2 Summa: 38,8

10 Rocklunda, Ekonomisk jämförelse Stadens redovisning 2005 jämförd med hyreskostnader (mkr)
TIN:s kostnader inkl. hyra till Fk 45,0 TIN:s intäkter , ,0 Grundhyra befintlig anläggning 26,5 Optioner Bandy, Fotboll, R-hall 11,1 Beräknad kostnad värme, el, vatten 9,0 Stadens intäkter , , ,6 Intäktsökning staden med optioner ,0-3,0 Netto för staden inkl att optionerna byggs ca ,6 till +1,4 (Interna poster Fk och finansförvaltningen är kostnadsneutrala)

11

12 Rocklunda, tidplan bygg
Sommar 2006 Rivning V läktaren på bandystadion och läktartaket på Ö läktaren. Pålning och bygge av Ö läktartakets pelare (som senare ska bära halltaket). Bygge av ny V läktare inkl. tak, event. bygge av nytt tak Ö läktaren. Flytt av Hakonplan. Vår/sommar 2007 Bygge av färdig Bandyhall, klar till 15/ inkl ny pist. Hösten 2008 Färdigt Fotbollsstadion 2006-- Åtgärder på Rocklundahallen och övriga åtgärder enligt ök

13 Rocklunda, föreningarna
Föreningarna bildar marknadsföringsbolag, staden ges inflytande i lämplig form. Avtal upprättas. Bolaget bekostar en heltids marknadsförare i marknadsföringsbolaget förutsatt att optionerna Bandyarena, Fotbollsarena och Rocklundahallen genomförs. Staden sätter taxorna och råder över uthyrningen Föreningarna ges inflytande och intäktsmöjligheter vid arrangemangsuthyrning

14 Rocklunda, slutsatser Affären möjlig p g a lokalt engagemang hos intressenterna Tillgång till kapital med långsiktig avkastning Skattemässiga möjligheter Tillgång till byggkompetens samt långt gången samordning i tid och rum av byggandet Supporten från idrottsrörelsen övertygade politiken om möjligheterna med upplägget Saknades konkurrenter beredda att erbjuda samma upplägg


Ladda ner ppt "Rocklunda PPP-modell för utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser