Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de."— Presentationens avskrift:

1 1 Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de ideella föreningarna Nässjö IF, IFK Nässjö samt intresseföreningen SmålandArena. En ambition ska vara att så långt möjligt försörja arenan med lokalt producerad energi, men det främsta målet är att energiförbrukningen ska vara helt klimatneutral, CO2-fri energieffektiv och smart. Sveriges första plusenergiarena

2 2 Målet med förundersökningen är 1. Projektet skall i detalj undersöka möjligheterna att bygga om Skogsvallen till Sveriges första helårsidrottsarena (med bl.a. inomhushall för bandy och fotboll) som är klimatneutralt på energi. 2.En ambition kan vara att så långt möjligt försörja arenan med lokalt producerad energi, men det främsta målet är att energiförbruk-ningen ska vara helt klimatneutral, CO2-fri, energieffektiv och smart. 3.Att pröva om detta kan göras med en budget på max 25-30 mkr Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Sveriges första plusenergiarena

3 3 Målet med förundersökningen är 4. Att skapa ett så detaljerat program som möjligt för genomförandet. Detta program skall vara fullvärdigt även beträffande arkitektoniskt uttryck och funktionalitet. 5.Att skapa en finansieringsplan och budget för genomförandet. 6.Att i detalj undersöka och planera företagens och skolornas medverkan i företags- och utbildningsateljén. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Sveriges första plusenergiarena

4 4 Förstudien skall ge en detaljerad bild  av hur en sådan anläggning skall se ut  vad den kommer att kosta  vilka samarbetspartners som skall delta  hur samarbetet (ateljén) skall utformas mm. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Sveriges första plusenergiarena

5 5 Förundersökningen skall pröva om det så långt som möjligt går att försörja arenan med lokalt producerad energi. Kan uppnås genom att…. •Minimering av Skogsvallens energiförbrukning •Återvinning av överskottsvärme för uppvärmning •egen energiproduktion genom solfångare, solceller. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

6 6 Sveriges första plusenergiarena Att skapa en anläggning syftar till  att stimulera intresset för idrottsutövning med bl.a bandy och andra vinteridrotter  att särskilt stödja kvinnors och utlandsföddas idrott  att stimulera intresset för energieffektivt byggande och underhåll  att vara en växthusmiljö för regionala företag av olika slag, för att utveckla innovativa metoder för energihushållning.  att ge de regionala företagen ett projekt där de kan visa upp sig och sin kompetens inom energiområdet.

7 7 GENOMFÖRANDE o Förundersökningen skall pröva om självförsörjningssyftet kan uppnås genom: • 1. minimering av Skogsvallens energiförbrukning • 2. återvinning av överskottsvärme för uppvärmning • 3. egen energiproduktion genom solfångare/solceller. o Den skall också pröva om och hur detta kan göras inom ramen för en budget på max.25-30 mkr. • o Ett tekniskt-arkitektoniskt program skall skapas som utgör en tillräcklig grund för projektering av bygget. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Sveriges första plusenergiarena

8 8 DELTAGARE i förstudien behövs kompetens för … o allmän projektplanering t ex för överenskommelse och planering med företag och skolor o konstruktion och kostnadsberäkning o arkitektonisk programformulering inkl. design o energifrågor o idrottsliga frågor Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Sveriges första plusenergiarena

9 9 Minska kostnaden för kylenergi Väggar & Tak halverar kylenerginInvallning av ”is-pisten””Tunnare is” = laserstyrning Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Idag kostar kylenergin på bandybana ca. 800.000 kronor Idag kostar kylenergin på bandybana ca. 800.000 kronor

10 10 Minskad kostnad belysning Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Möjlig besparing Moderna armaturer Ljusautomatik för minskad belysning Idag kostar belysningen på bandybana ca. 100.000 kronor Idag kostar belysningen på bandybana ca. 100.000 kronor

11 11 Återvinning av överskottsvärme Ta tillvara på överskottsvärmen från kylanläggning Konvertering av uppvärmningssystem i omklädningsbyggnaden Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Idag kostar uppvärmning och varmvatten ca. 500.000 kronor Överskottsvärmen tas tillvara i begränsad omfattning Idag kostar uppvärmning och varmvatten ca. 500.000 kronor Överskottsvärmen tas tillvara i begränsad omfattning

12 12 Egen energiproduktion Solfångare – Solceller Små vindkraftverk på taket Bidragsmöjligheter för energiutveckling ? Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

13 13 Förstudien skall ge en detaljerad bild av om detta kan göras med en budget på max 25-30 mkr Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Administration • Projektorganisation • Köpa färdigt / plocka ihop ? Klubbarnas engagemang • Enighet i klubben vad vill vi ? • Projektgrupp med mandat • Arkitekt – bollplank Organisationsform - Arenabolag ? •Samarbete med näringsliv och kommen •Egen ekonomi •Underlätta samutnyttjande Projektledning •Arkitekt –Skisser, visualisering och partner •Projektledare –Genomför projekt gentemot entreprenörer och samordnar konsulter och upphandling •Konsulter •Lyhörd och smidighet i organisation, god stämning viktigt •Tydliga avtal

14 14 Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! Form • Sadeltak • Plåthall / Träväggar ? • Fackverk i balk och pelare • Rak underkant på 12 m nivå Konstruktion • Oisolerade väggar • Isolerat tak, kondensisolering • Stängd hall, inneluft kontrolleras av lufttorkar • Färdig hall framtagen av tillverkare Energifrågor Isolerat tak Isolerade väggar Solpaneler - belysning uppvärmning Sarger runt ispisten Samkörning med andra hallar / funktioner

15 15 Förstudien skall ge en detaljerad bild av företagens och skolornas intresse att medverka o projektet Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! undersöka förutsättningarna för att skapa en företags- och utbildningsateljé som kopplas till projektet. vilka samarbetspartners som skall delta hur samarbetet (ateljén) skall utformas mm.

16 16 Tidplan April - Projektansökan - Ta fram projektgrupp - Förbereda projekt Maj - Analys av nuvarande energiförbrukning - Presentation om möjlig byggnation Juni - Beslut regionförbundet - Kommunalt beslut om fortsatt projekt September– december - Genomförande förstudie projekt Sveriges första plusenergiarena Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !


Ladda ner ppt "1 Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de."

Liknande presentationer


Google-annonser