Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges första plusenergiarena

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges första plusenergiarena"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges första plusenergiarena
Projektet kommer att startas av representanter från Nässjö Kommuns Barn & Utbildningsnämnd, Kultur & Fritidsnämnd, Tekniska nämnden tillsammans med de ideella föreningarna Nässjö IF, IFK Nässjö samt intresseföreningen SmålandArena. En ambition ska vara att så långt möjligt försörja arenan med lokalt producerad energi, men det främsta målet är att energiförbrukningen ska vara helt klimatneutral, CO2-fri energieffektiv och smart.

2 Sveriges första plusenergiarena
Målet med förundersökningen är 1. Projektet skall i detalj undersöka möjligheterna att bygga om Skogsvallen till Sveriges första helårsidrottsarena (med bl.a. inomhushall för bandy och fotboll) som är klimatneutralt på energi. 2. En ambition kan vara att så långt möjligt försörja arenan med lokalt producerad energi, men det främsta målet är att energiförbruk-ningen ska vara helt klimatneutral, CO2-fri, energieffektiv och smart. 3. Att pröva om detta kan göras med en budget på max mkr Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

3 Sveriges första plusenergiarena
Målet med förundersökningen är 4. Att skapa ett så detaljerat program som möjligt för genomförandet. Detta program skall vara fullvärdigt även beträffande arkitektoniskt uttryck och funktionalitet. 5. Att skapa en finansieringsplan och budget för genomförandet. 6. Att i detalj undersöka och planera företagens och skolornas medverkan i företags- och utbildningsateljén. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

4 Sveriges första plusenergiarena
Förstudien skall ge en detaljerad bild av hur en sådan anläggning skall se ut vad den kommer att kosta vilka samarbetspartners som skall delta hur samarbetet (ateljén) skall utformas mm. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

5 Förundersökningen skall pröva om det så långt som möjligt går att försörja arenan med lokalt producerad energi. Kan uppnås genom att…. Minimering av Skogsvallens energiförbrukning Återvinning av överskottsvärme för uppvärmning egen energiproduktion genom solfångare, solceller. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

6 Sveriges första plusenergiarena
Att skapa en anläggning syftar till att stimulera intresset för idrottsutövning med bl.a bandy och andra vinteridrotter att särskilt stödja kvinnors och utlandsföddas idrott att stimulera intresset för energieffektivt byggande och underhåll att vara en växthusmiljö för regionala företag av olika slag, för att utveckla innovativa metoder för energihushållning. att ge de regionala företagen ett projekt där de kan visa upp sig och sin kompetens inom energiområdet. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

7 Sveriges första plusenergiarena
GENOMFÖRANDE Förundersökningen skall pröva om självförsörjningssyftet kan uppnås genom: 1. minimering av Skogsvallens energiförbrukning 2. återvinning av överskottsvärme för uppvärmning 3. egen energiproduktion genom solfångare/solceller. Den skall också pröva om och hur detta kan göras inom ramen för en budget på max mkr. Ett tekniskt-arkitektoniskt program skall skapas som utgör en tillräcklig grund för projektering av bygget. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

8 Sveriges första plusenergiarena
DELTAGARE i förstudien behövs kompetens för … allmän projektplanering t ex för överenskommelse och planering med företag och skolor konstruktion och kostnadsberäkning arkitektonisk programformulering inkl. design energifrågor idrottsliga frågor Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

9 Minska kostnaden för kylenergi
Idag kostar kylenergin på bandybana ca kronor Väggar & Tak halverar kylenergin Invallning av ”is-pisten” ”Tunnare is” = laserstyrning Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

10 Minskad kostnad belysning
Idag kostar belysningen på bandybana ca kronor Möjlig besparing Moderna armaturer Ljusautomatik för minskad belysning Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

11 Återvinning av överskottsvärme
Idag kostar uppvärmning och varmvatten ca kronor Överskottsvärmen tas tillvara i begränsad omfattning Ta tillvara på överskottsvärmen från kylanläggning Konvertering av uppvärmningssystem i omklädningsbyggnaden Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

12 Egen energiproduktion
Solfångare – Solceller Små vindkraftverk på taket Bidragsmöjligheter för energiutveckling ? Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

13 Förstudien skall ge en detaljerad bild av om detta kan göras med en budget på max 25-30 mkr
Administration Projektorganisation Köpa färdigt / plocka ihop ? Klubbarnas engagemang Enighet i klubben vad vill vi ? Projektgrupp med mandat Arkitekt – bollplank Organisationsform - Arenabolag ? Samarbete med näringsliv och kommen Egen ekonomi Underlätta samutnyttjande Projektledning Arkitekt Skisser, visualisering och partner Projektledare Genomför projekt gentemot entreprenörer och samordnar konsulter och upphandling Konsulter Lyhörd och smidighet i organisation, god stämning viktigt Tydliga avtal Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

14 Fackverk i balk och pelare Rak underkant på 12 m nivå
Form Sadeltak Plåthall / Träväggar ? Fackverk i balk och pelare Rak underkant på 12 m nivå Konstruktion Oisolerade väggar Isolerat tak, kondensisolering Stängd hall, inneluft kontrolleras av lufttorkar Färdig hall framtagen av tillverkare Energifrågor Isolerat tak Isolerade väggar Solpaneler - belysning uppvärmning Sarger runt ispisten Samkörning med andra hallar / funktioner Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

15 Förstudien skall ge en detaljerad bild av företagens och skolornas intresse att medverka o projektet
undersöka förutsättningarna för att skapa en företags- och utbildningsateljé som kopplas till projektet. vilka samarbetspartners som skall delta hur samarbetet (ateljén) skall utformas mm. Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !

16 Tidplan Bandyhall i Nässjö – en möjlighet ! - Förbereda projekt
- Ta fram projektgrupp April - Projektansökan - Presentation om möjlig byggnation Maj - Analys av nuvarande energiförbrukning - Kommunalt beslut om fortsatt projekt Juni - Beslut regionförbundet Sveriges första plusenergiarena - Genomförande förstudie projekt September– december Bandyhall i Nässjö – en möjlighet !


Ladda ner ppt "Sveriges första plusenergiarena"

Liknande presentationer


Google-annonser