Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införandestöd till Förnyad förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införandestöd till Förnyad förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Införandestöd till Förnyad förvaltning
LPL-möte Umeå universitet

2 Bakgrund Lars Cronfalk går i pension 17/4 2014.
Inom delprojektet hanteras en supportfunktion med två halvtidsresurser, arbetet med registervård, kontakterna med det lokala projektledarnätverket samt dokumentation. Alternativen är att rekrytera en ny resurs eller att göra något nytt. Efter överväganden inom projektet och diskussioner med Förnyad förvaltning (FF) har vi gemensamt kommit till slutsatsen att delar av nuvarande Införandestöd passar bättre i en förvaltningsorganisation. Enligt FF projektplan skall en supportfunktion upprättas under Q

3 Införandestöd flyttas över 1 år tidigare än planerat
Projektledare Lars Cronfalk Förnyad förvaltning Projektledare Malin Zingmark Support och stöd Registervård Gun Wallius Projektledarnätverk Dokumentation Petter Dahlman Support och stöd Mattias och Andreas Projektledarnätverk Budget som flyttas är 2*50% (Mattias och Andreas) + 25% managementtid för ledning av support och nätverk. Totalt från 15/ till mars 2017 ger detta kr. Gun flyttas in i Produktägarorganisationen under Anna Åhnberg och Petter hamnar i en stabsfunktion med dokumentation

4 Införandestöd till Förnyad förvaltning
Ansvaret för stöd till lärosätena flyttas från Ladok3-projektet till Förnyad förvaltning 1 april 2014 Tidigareläggning av förvaltningens supportfunktion Två halvtidsresurser + 20% projektledning tillkommer Ambitionsnivån vad gäller stöd till lärosätena överenskommen mellan projekten. Stödet kräver stort engagemang från L3 Det långsiktiga samarbetet mellan förvaltningsorganisationen och L3 överenskommen på hög nivå – fortsatt arbete krävs

5 Målbild för IS i Förnyad förvaltning
Målet med införandestödet är att tillhandahålla information, stöd och riktlinjer till lärosätena för att möjliggöra att lärosätenas övergång till nya Ladok blir så smidig som möjligt. Målet är INTE att ta över och driva enskilda lärosätens införandeprojekt.

6 Aktiviteter som ska göras inom IS
Tydliggöra lärosätenas ansvar i produktionssättningarna via konsortialavtalet Ta fram en produktionssättningsplan Tydliggöra vad som krävs inför varje produktionssättning Vid EN förutbestämd tidpunkt innan varje produktionssättning följa upp att varje lärosäte håller uppsatt tidsplan. Om planen inte följs eskalera problemet och stötta mer om möjligt Projektsupport fram till januari 2015 då ordinarie support tar över ansvaret Underhålla framtagen leveransplan mot lärosätena MIT-miljö Kurser o informationsträffar (i ämnen som berör de flesta lärosäten) Blänkare

7 Aktiviteter som ska göras inom IS, forts
Öppna frågestunder Demonstrationer Delta i träffar med lokala projektledare Registervårdshandböcker Aktivitets- och checklistor Dialog med varje lärosäte om hur de bygger sina integrationer (för att säkra att den gemensamma installationen inte belastas för mycket) Visualisering och konkretisering genom demos/öppna frågestunder och aktivitets- och checklistor Deltagande i lokala aktiviteter på begäran (begränsat beroende på resurstillgång) Lyfta fram goda exempel när de dyker upp

8 Aktiviteter som INTE ska göras inom IS
Regelbunden enskild avstämning med varje lärosäte för att säkra att de håller uppsatt tidsplan Aktivt söka upp lärosätena för att delta i lokala aktiviteter Stödja nätverk för tvärsamarbete (endast nätverket för lokala projektledare kommer att stöttas) Konkreta frågor till lärosätet, som kräver engagemang för att besvara (Kommer dock att göras för frågor som rör integrationer) Aktivt leta efter goda exempel i olika frågor Ta fram en generisk logisk plan (endast lista med exempel på aktiviteter vid produktionssättning)

9 Frågor / Funderingar Saknar ni något i IS-paketet?


Ladda ner ppt "Införandestöd till Förnyad förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser