Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentcentrum-Öppet hus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentcentrum-Öppet hus"— Presentationens avskrift:

1

2 Studentcentrum-Öppet hus 2013-10-23
LADOK3-Vad är på G? Studentcentrum-Öppet hus

3 Historik Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal 1996 2004

4 Varför Ladok3? Höga kostnader för förändringar
Ökande underhålls-kostnader Höga kostnader för förändringar Bristande stöd för integration Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik Java Uniface

5 Vad vill vi uppnå med Ladok3?
Hantera förändringar Användarvänlighet Uppföljningsverktyg Strukturella förbättringar Stöd för alla utbildningsnivåer Möjliggöra för utveckling av studieadministrationen

6 Vi behöver ett modernt system Vidareutveckla en befintlig lösning
Möjliga lösningar Ladok Vi behöver ett modernt system Helt ny lösning Vidareutveckla en befintlig lösning Sam-verkan Köp Egen utveckling Baserat på NyA Baserat på LpW Ladok3? Ladok3? Ladok3! Ladok3? Ladok3?

7 Stödda processer Definiera utbildning Studieplanering Uppföljning
Studiedeltagande Anmälningar Registrera resultat Examen Antagning

8 Grundstruktur Ladok3 Lärosäte SQL GUI BI-verktyg Uppföljning
Årsredovisning Strategiska rapporter Lärosäte Ladok3 GUI Uppföljning BI-verktyg Ekonomi LMS SQL Tjänster i Ladok3 Utb.info Stud.delt. Resultat Examenshant Student Händelser (per lärosäten)

9 Generalisering av utbildningsformer

10 Projektet Ladok3

11 Ladok3-projektets beställarorganisation
38 lärosäten samt CSN Ladokkonsortiet stämma Styrelse Förvaltningsledning Ladok3:s styrgrupp Ladokförvaltningen Projekt Projekt Ladok3-projektet

12 Ladok3 projektorganisation 2013-10-01
Huvudprojektledare Johan Sjödin Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Lösning Projektledare Bo Sehlberg Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Styrgrupp Staffan Sarbäck Kravframtagning Projektledare Anna Åhnberg Stödfunktioner Lars Jackalin, QA/Controller Sophia Hanson Ridman, kommunikation Åsa Lindberg, projektadministration Expert-grupp Arkitekter Utvecklingsteam Tekniskt stöd Support och stöd Registervård Projektledarnätverk Områdesproduktägare Domänexperter Kravstöd Verksamhetstestare 72 personer 53 heltider 19 lärosäten

13 Projektets ramar och prioriteringar
Prioritet och viktning Tid och kostnad Område Viktning Kostnad 0,5 Funktionalitet 0,3 Tid 0,2 Beräknad kostnad (mkr) Takkostnad (mkr) Tidigaste leveranstidpunkt Senaste leveranstidpunkt 286 314 Q1 2016 Q1 2017

14 Ny förvaltningsorganisation
Leveranser Q1-2016—Q1-2017 Projektet Ladok 3 Ny förvaltningsorganisation Lärosäte Migrerings- och testmiljö Ca 1 version/kvartal Första version Produktionssättning del 1, Årsredovisning Produktionssättning del 4, startar 2017

15 Många och olika projekt
Lärosätesprojekt för Ladok3-systemet Ladok3-projektet Systemutvecklingsprojekt Verksamhetsförändringsprojekt? IT-projekt?

16 Informationskanaler Öppen frågestund ca 1 gång per månad via Connect
Öppna informationsdagar 2 gånger per år Nyhetsbrev 1 gång per månad (496 prenumeranter) Ladok3 på webben En executive summary för det högre chefsskiktet är under framtagning Målgrupp förvaltningschefer/motsv. Frekvens 4 gånger per år

17 Vad är studieplan? Ärendehantering/Godkännandet
Simulering/planering av kommande, planera  är beroende av att utbildningsinformation finns specificerad alternativt byggs upp för respektive individ. Återspegling av nuläget, pågående     finns oavsett Utbildningsstruktur – dvs studiedeltagande Redovisning av avklarade, genomfört    finns oavsett  Utbildningsstruktur   - dvs bokförda resultat

18 Varför studieplan? Behov av programadministration i olika utsträckning
Enhetlig hantering oavsett grupp el individ Beslutslogg vid förändringar Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden Underlag inför kommande termin/studieperiod Enhetlig hantering av förväntat deltagande Kontroll mot examenskrav Beroende av utbildningsinformation / examenskrav

19 MIT – Ett stöd i det lokala förändringsarbetet
Integrationer Implementering Proaktivt stöd MIT-miljö Öka förståelsen Testa under utveckling Utvärdera egenskaper Demo för användare Successiv inlärning Utvärdera processer Informationsmigrering Testa informations- konvertering

20 Målet med användargränssnittet
Ladok ska vara självinstruerande Ladoks användargränssnitt ska vara effektivt. Ladok vänder sig också till sällan-användare Ladok ska utgå från standarder inom webbaserade användargränssnitt.

21 Tre grundprinciper för Ladoks användargränssnitt
Ett syfte per sida Grafiskt rent Följa en modern navigation

22 Syftet med riktlinjer för användargränssnittet
Användaren känner igen sig i hela systemet Riktlinjerna är under förändring Riktlinjerna hänger ihop

23 Användartester Verksamhetspersoner anställda av Ladok3-projektet
Tester ute på lärosätena Tester på Ladoks kompetensutvecklingsdagar Lärosätestester i MIT-miljön


Ladda ner ppt "Studentcentrum-Öppet hus"

Liknande presentationer


Google-annonser