Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LADOK3-Vad är på G? Studentcentrum-Öppet hus 2013-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LADOK3-Vad är på G? Studentcentrum-Öppet hus 2013-10-23."— Presentationens avskrift:

1

2 LADOK3-Vad är på G? Studentcentrum-Öppet hus 2013-10-23

3 Historik 70-tal19962004

4 Varför Ladok3? Ökande underhålls- kostnader Höga kostnader för förändringar Bristande stöd för integration Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik JavaUniface

5 Vad vill vi uppnå med Ladok3? Strukturella förbättringar Stöd för alla utbildningsnivåer Möjliggöra för utveckling av studieadministrationen Hantera förändringar Användarvänlighet Uppföljningsverktyg

6 Möjliga lösningar Ladok Vi behöver ett modernt system Helt ny lösning Vidareutveckla en befintlig lösning Sam- verkan Köp Egen utveckling Baserat på NyA Baserat på LpW Ladok 3? Ladok 3! Ladok 3?

7 Stödda processer Definiera utbildning Studiedeltagande Studieplanering Registrera resultat Anmälningar Uppföljning Examen Antagning

8 Grundstruktur ÅrsredovisningStrategiska rapporter Lärosäte Ladok3 GUI Uppföljning Lärosäte BI- verktyg Ekono mi LMS SQL Tjänster i Ladok3 Utb.info Stud.delt. Resultat Examenshant Student H ändelser (per lärosäten) SQL Tjänster i Ladok3

9 Generalisering av utbildningsformer

10 Projektet Ladok3

11 Ladok3-projektets beställarorganisation Ladokförvaltningen Ladokkonsortiet stämma 38 lärosäten samt CSN Styrelse Förvaltningsledning Ladok3:s styrgrupp Projekt Ladok3-projektet

12 Ladok3 projektorganisation 2013-10-01 Huvudprojektledare Johan Sjödin Huvudprojektledare Johan Sjödin Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Lösning Projektledare Bo Sehlberg Lösning Projektledare Bo Sehlberg Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Styrgrupp Staffan Sarbäck Kravframtagning Projektledare Anna Åhnberg Kravframtagning Projektledare Anna Åhnberg Stödfunktioner Lars Jackalin, QA/Controller Sophia Hanson Ridman, kommunikation Åsa Lindberg, projektadministration Stödfunktioner Lars Jackalin, QA/Controller Sophia Hanson Ridman, kommunikation Åsa Lindberg, projektadministration Expert- grupp -Arkitekter -Utvecklingsteam -Tekniskt stöd -Arkitekter -Utvecklingsteam -Tekniskt stöd -Support och stöd -Registervård -Projektledarnätverk -Support och stöd -Registervård -Projektledarnätverk -Huvudproduktägare -Områdesproduktägare -Domänexperter -Kravstöd -Verksamhetstestare -Huvudproduktägare -Områdesproduktägare -Domänexperter -Kravstöd -Verksamhetstestare 72 personer 53 heltider 19 lärosäten

13 Projektets ramar och prioriteringar Prioritet och viktning Tid och kostnad OmrådeViktning Kostnad 0,5 Funktionalitet 0,3 Tid 0,2 Beräknad kostnad (mkr) Takkostnad (mkr) Tidigaste leveranstidpunkt Senaste leveranstidpunkt 286314Q1 2016Q1 2017

14 Leveranser Projektet Ladok 3 Ny förvaltningsorganisation Lärosäte Migrerings- och testmiljö Ca 1 version/kvartal Första version 2013-04 2013-04-29 2014-11 Q1-2016—Q1-2017 Produktionssättning del 1, Årsredovisning. 2015-10 Produktionssättning del 4, startar 2017

15 Många och olika projekt Ladok3- projektet Lärosätesprojekt för Ladok3-systemet Systemutvecklingsprojekt Verksamhetsförändringsprojekt? IT-projekt?

16 Informationskanaler Öppen frågestund ca 1 gång per månad via Connect Öppna informationsdagar 2 gånger per år Nyhetsbrev 1 gång per månad (496 prenumeranter)Nyhetsbrev 1 gång per månad Ladok3 på webben En executive summary för det högre chefsskiktet är under framtagning –Målgrupp förvaltningschefer/motsv. –Frekvens 4 gånger per år

17 Vad är studieplan? Ärendehantering/Godkännandet Simulering/planering av kommande, planera är beroende av att utbildningsinformation finns specificerad alternativt byggs upp för respektive individ. Återspegling av nuläget, pågående finns oavsett Utbildningsstruktur – dvs studiedeltagande Redovisning av avklarade, genomfört finns oavsett Utbildningsstruktur - dvs bokförda resultat

18 Varför studieplan? Behov av programadministration i olika utsträckning –Enhetlig hantering oavsett grupp el individ Beslutslogg vid förändringar –Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden Underlag inför kommande termin/studieperiod –Enhetlig hantering av förväntat deltagande Kontroll mot examenskrav –Beroende av utbildningsinformation / examenskrav

19 MIT – Ett stöd i det lokala förändringsarbetet Integrationer Informationsmigrering Implementering Öka förståelsen Testa under utveckling Utvärdera egenskaper Demo för användare Successiv inlärning Utvärdera processer Testa informations- konvertering Proaktivt stöd MIT- miljö

20 Målet med användargränssnittet Ladok ska vara självinstruerande Ladoks användargränssnitt ska vara effektivt. Ladok vänder sig också till sällan-användare Ladok ska utgå från standarder inom webbaserade användargränssnitt.

21 Tre grundprinciper för Ladoks användargränssnitt Ett syfte per sida Grafiskt rent Följa en modern navigation

22 Syftet med riktlinjer för användargränssnittet Användaren känner igen sig i hela systemet Riktlinjerna är under förändring Riktlinjerna hänger ihop

23 Användartester Verksamhetspersoner anställda av Ladok3-projektet Tester ute på lärosätena Tester på Ladoks kompetensutvecklingsdagar Lärosätestester i MIT-miljön


Ladda ner ppt "LADOK3-Vad är på G? Studentcentrum-Öppet hus 2013-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser