Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Test och kvalitetssäkring i Ladok3 »Lisa Eliasson, Testsamordnare »Göran Kero, Testarkitekt »2012-09-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Test och kvalitetssäkring i Ladok3 »Lisa Eliasson, Testsamordnare »Göran Kero, Testarkitekt »2012-09-25."— Presentationens avskrift:

1 Test och kvalitetssäkring i Ladok3 »Lisa Eliasson, Testsamordnare »Göran Kero, Testarkitekt »2012-09-25

2 Vilka är vi? »Lisa Eliasson Testsamordnare, Utforskande tester, Ladok3-projektet Kravsamordnare, Ladokkonsortiet Ladokansvarig, Högskolan Dalarna »Göran Kero Testarkitet, Ladok3-projektet ITS, Umeå Universitet

3 Agenda »Testöversikt Ladok3 »Verksamhetstester »Testmiljöer, införandestöd och integration »Lärosätenas delaktighet »Frågor och diskussion

4 Hur arbetar Ladok3-projektet med kvalitet? »Syfte Stödja utveckling  Utvärdera produkten Förebyggande  Hitta buggar Bygga rätt produkt  Bygga produkten rätt »Fokus Verksamhet  Teknik »Ansats Verifiera  Utforska »Mottagare Produktion  Förvaltning

5 Olika typer av test i Ladok3

6 Testöversikt Ladok3 Stödja utvecklingen Utvärdera produkten Verksamhetsfokus Tekniskt fokus (Brian Marick’s Agile Testing Quadrant – fritt översatt med vissa justeringar)

7 Testöversikt Ladok3 Stödja utvecklingen Utvärdera produkten Verksamhetsfokus Tekniskt fokus Enhetstester Interna integrationstester (Test-driven utveckling) (Brian Marick’s Agile Testing Quadrant – fritt översatt med vissa justeringar)

8 Enhetstester  Vem?  Utvecklingsteam  När?  Ständigt vid utveckling  Hur?  Automatiska tester (JUnit)  Perspektiv?  Tekniskt  Varför?  Stödja utveckling  Testa produktens beståndsdelar

9 Interna integrationstester  Vem?  Utvecklingsteam  När?  Kontinuerligt  Växer i takt med produkten  Hur?  Automatiska tester  Perspektiv?  Tekniskt helhetsperspektiv  Varför?  Stödja utveckling  Säkerställa att produktens delar hänger ihop

10 Testöversikt Ladok3 Stödja utvecklingen Utvärdera produkten Verksamhetsfokus Tekniskt fokus Cucumbertester (Prototyper) (Beteende-driven utveckling) Enhetstester Interna integrationstester (Test-driven utveckling) (Brian Marick’s Agile Testing Quadrant – fritt översatt med vissa justeringar)

11 Cucumbertester  Vem?  Områdesproduktägare/domänexperter tillsammans med utvecklingsteam  När?  Vid domänanalys (detaljering av krav)  Hur?  Exempel formulerade i klartext  Implementeras som automattester av utvecklingsteam  Perspektiv?  Verksamhet (krav)  Varför?  Säkerställa rätt funktionalitet  Tydliggöra kraven  Stöd vid förändring

12 Testöversikt Ladok3 Stödja utvecklingen Utvärdera produkten Verksamhetsfokus Tekniskt fokus Cucumbertester (Prototyper) (Beteende-driven utveckling) Utforskande tester Användbarhetstester Acceptanstester Enhetstester Interna integrationstester (Test-driven utveckling) (Brian Marick’s Agile Testing Quadrant – fritt översatt med vissa justeringar)

13 Utforskande tester  Vem?  Verksamhetstestare  Utvecklingsteam  När?  Kontinuerligt  Hur?  Manuella funktionella tester  Planeras och dokumenteras strukturerat  Perspektiv?  Verksamhet  Varför?  Utvärdera produkten  Hitta buggar

14 Användbarhetstester  Vem?  Verksamhetsrepresentanter tillsammans med användbarhetsexpert  När?  Vid utvalda tillfällen  Hur?  Användargrupper  Perspektiv?  Verksamhet  Varför?  Tidigt bedöma om produkten är användarvänlig och uppmärksamma brister i användbarhet

15 Acceptanstester  Vem?  Mottagande förvaltning/lärosäten (i samarbete med projektet)  När?  Innan leverans till förvaltning  Hur?  Manuella tester  Tvärsnitt av fullskalig produktion  Perspektiv?  Verksamhet  Varför?  Bedöma om produkten håller tillräckligt hög kvalitet för leverans  Produktion och förvaltning

16 Testöversikt Ladok3 Stödja utvecklingen Utvärdera produkten Verksamhetsfokus Tekniskt fokus Cucumbertester (Prototyper) (Beteende-driven utveckling) Utforskande tester Användbarhetstester Acceptanstester Icke-funktionella tester (Prestanda, säkerhet etc) Test mot externa system Leveranstester Enhetstester Interna integrationstester (Test-driven utveckling) (Brian Marick’s Agile Testing Quadrant – fritt översatt med vissa justeringar)

17 Icke-funktionella tester (ex prestanda, säkerhet, installerbarhet etc)  Vem?  Utvecklingsteam  Specifik testkompetens  När?  Delvis kontinuerligt  Delvis vid behov/”när det är klart”  Hur?  Tekniska tester, till stor del med verktygsstöd  Perspektiv?  Tekniskt  Varför?  Minimera risken för allvarliga incidenter

18 Test mot externa system  Vem?  Utvecklingsteam i samarbete med ansvariga för det externa systemet  När?  Då den aktuella kopplingen är tillräckligt klar  Vid behov (ex förändringar på någon sida)  Hur?  Simulering av verkligheten  Perspektiv?  Tekniskt/verksamhet  Varför?  Säkerställa att produkten fungerar tillsammans med sin omvärld

19 Leveranstester  Vem?  Utvecklingsteam (CM/Sysadmin/DBA)  När?  Vid release av ny version  Hur?  Automatiska och manuella tester  Perspektiv?  Tekniskt  Varför?  Upptäcka om någon kritisk funktion fallerar

20 Testöversikt Ladok3 Stödja utvecklingen Utvärdera produkten Verksamhetsfokus Tekniskt fokus Cucumbertester (Prototyper) (Beteende-driven utveckling) Utforskande tester Användbarhetstester Acceptanstester Icke-funktionella tester (Prestanda, säkerhet etc) Test mot externa system Leveranstester Enhetstester Interna integrationstester (Test-driven utveckling) (Brian Marick’s Agile Testing Quadrant – fritt översatt med vissa justeringar)

21 Utforskande tester A program is a collection of opportunities for things to go wrong

22 Utforskande tester »För att utvärdera produkten »Som ett komplement till alla andra tester »Används för att hitta fel som inte hittas med vanliga maskinella tester.

23 Utforskande tester »Man testar inte samma sak på riktigt samma sätt två gånger »Testfall som utvecklas hela tiden »Testarna uppfinner sina testfall – utifrån givna ramar

24 Utforskande tester »Utförs av testare från den verksamhet som ska använda systemet. »Vi kan testa STORT och vi kan testa smått »Vi kan testa brett eller smalt »Vi kan testa funktion eller upplevelse

25 Ytterligare tester »Test av informationskonverterare I samarbete med införandeprojektet »Test av integrationer hos lärosäten Tillhandahålla ändamålsenliga testmiljöer o Testdata av god kvalitet Stötta lärosätenas tester Samla generella (återkommande) spörsmål Bidra till samverkan

26 Projektets interna testmiljöer »Kontinuerlig integration »Intern test inom sprintar »Sprintdemo »Verksamhetstester »Test av informationskonvertering »Prestandatester

27 Externa testmiljöer »Utvärderingsmiljö för REST-tjänster Hösten 2012 »MIT – Migrerings- och integrationstestmiljö Fr o m våren 2013 Test av lärosätenas integrationer Informationskonvertering »Acceptanstestmiljö

28 Leveranser

29 FRÅGOR? Lisa Eliasson, lisa.eliasson@du.selisa.eliasson@du.se Göran Kero, goran.kero@adm.umu.segoran.kero@adm.umu.se


Ladda ner ppt "Test och kvalitetssäkring i Ladok3 »Lisa Eliasson, Testsamordnare »Göran Kero, Testarkitekt »2012-09-25."

Liknande presentationer


Google-annonser