Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Ladok3s Tema 0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Ladok3s Tema 0"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Ladok3s Tema 0
, NUAK, Stockholm Bo Sehlberg, lösningsansvarig Daniel Erlandsson, områdesproduktägare Anders Stenebo, användargränssnitt

2 Agenda över passet Bakgrund till Tema 0 Kravarbetet Arbetsgången
Vad vi gjort under temat Våra erfarenheter från arbetet Den kommande arbetsgången Presentation av lösningen Visning av användargränssnittet

3 Bakgrunden till Tema 0 Lägga grunden för arkitekturen som vi ska bygga vidare på Genom att: Bygga en liten del verksamhetsfunktionalitet för flera studieadministrativa processer som Ladok3 ska stödja Arbeta fram grundläggande domänmodeller Arbeta fram grunden för användargränssnittet För att: Säkerställa att den tilltänkta arkitekturen fungerar Dessutom: Prova arbetssättet – dra lärdomar inför framtiden

4 Kravarbetet Grunden till kraven på Ladok3 har tagits fram i processbeskrivningar gjorda av verksamhetsrepresentanter Processbeskrivningarna bearbetas till Epics och User Stories En Epic är en övergripande beskrivning av vad en användare vill uppnå i ett system En User Story är en mer detaljrik beskrivning av vad en användare vill uppnå i ett system Beskrivningarna dokumenteras i en kravförteckning (Product Backlog) User Stories prioriteras av produktägaren Eventuella oklarheter i kravförteckningen lämnas för utredning före utvecklingen (Sprinten) startar User Stories detaljeras (förutsättningar, regler, testfall)

5 User Stories Som administratör
vill jag utifrån en kurs skapa en resultatlista för att kunna rapportera resultat Givet (regler): Att en ny resultatlista med tillståndet "Skapad" ska skapas utifrån registreringar på den kurs som avses. Listan ska innehålla alla studenter som är registrerade på kursen Och att om ytterligare studenter tillkommer som registrerade på kursen efter att resultatlistan upprättas ska de inte automatiskt läggas till den befintliga listan. För att resultatrapportera på dessa studenter ska en ny lista upprättas Och att användaren har rollen administratör eller examinator för kursen Och att man ska kunna spara en lista i tillståndet "Skapad" utan begränsningar Och att endast betygsgrader ingående i kursens betygsskala kan anges Och att när man klarmarkerar en resultatlista så tas alla studenter som man inte betygssatt bort från listan och listan hamnar i tillståndet "Klarmarkerad" Och att en student inte ska kunna finnas på två olika resultatlistor för samma kurs med samma examinationsdatum Och att en student inte ska kunna ingå i en resultatlista (status "Skapad") om denne har ett (godkänt/fastställt) resultat på den kursen Och att examinationsdatum inte får ligga innan datumet för senast godkända modul Och att examinationsdatum måste vara tidigare än beslutsdatum Och att resultat kopplas till kurs. Eventuell relation även till kurstillfälle måste utredas

6 Arbetsgång Förberedande domänanalys (övergripande)
Domänanalys (mer detaljerad) Sprintarbetet (återkommande utvecklingsperiod omfattande tre veckor) Sprintplanering (planering av sprintens innehåll) Daily-scrum + VS-scrum (dagligen) Wiki-arbete (detaljera User Stories) Teknikmöten (designprinciper och lösningar) Sprint review (demo av vad som gjorts) Sprint retrospective (utvärdering av arbetet)

7 Vad har vi gjort? Tema 0 - enkelt flöde genom hela systemet
Sprint 1 – Student registrerar (FFG) sig på kurstillfälle Sprint 2 – Skapa grund för en kurs och ett kurstillfälle Sprint 3 – Hantera status för kurs och kurstillfälle Sprint 4 – Rapportera betyg på hel kurs Sprint 5 – Dokumentera utfärdad examen Sprint 6 – Underlag för beräkning helårsprestationer (uppföljning – årsredovisning) Sprint 7 – Erhålla antagningsbeslut, utan villkor, för en student på ett kurstillfälle (förbereda för registrering)

8 Erfarenheter från arbetet
En fungerande teknisk arkitektur på plats Bättre framförhållning i detaljering av krav Bättre framförhållning i utredningar Upprätta bra och snabb kommunikation inom projektteamet Hantera decentraliserade arbetsplatser Hantera begränsad arbetstid inom produktägarorganisationen (deltidskontrakt)

9 Kommande arbetsgång Riktlinjer Grundstruktur Arbetsflöden Layout

10 Kommande arbetsgång Bearbeta Epics/US Prioritering
Initiera utredningar

11 Kommande arbetsgång Utreda eventuella oklarheter

12 Kommande arbetsgång Skapa nya US baserat på Epics

13 Kommande arbetsgång Utveckla lösningen

14 Kommande arbetsgång Utveckla Informations- konverteraren

15 Lösningspresentation

16 Vad vi gjort i tema 0 Utveckling av grundarkitektur:
Sex autonoma tjänster Integrationstjänst Tjänstegränssnitt – REST Meddelandehantering – Atom feeds Automatiska tester Enhetstester Verksamhetstester Enkelt temporärt användargränssnitt Påbörjat informationskonvertering Hantering av bygg-, test- och demomiljöer Automatisering

17 En tjänst i Ladok3 Hanterar ett verksamhetsområde i studiedokumentationsprocessen Autonom Tjänstegränssnitt Meddelanden Verksamhetslogik Lagring Användargränssnitt

18 Vad vi utvecklat i tjänsterna i Tema 0
Verksamhetsnytta Infrastruktur

19 Tema 0 - tjänster Studentinformation Utbildningsinformation
Skapa student Hämta ID för pnr Utbildningsinformation Skapa grund för och godkänn kurs Skapa grund för och dokumentera kurstillfälle Hämta id för kurstillfälle Studiedeltagande Ta emot antagning Registrera på kurstillfälle Resultat Skapa kursrapporteringslista Dokumentera och klarmarkera resultat på kurs Signera kursrapporteringslista Definitiv inläggning av kursrapporteringslista Examen Dokumentera vilken examen/kurs ett bevis blivit utfärdat för Uppföljning Underlag för redovisning för föregående period/år Etablera Import av antagningsfil från NyA, skapa student och studiedeltagande

20 Temporärt GUI – ska ersättas

21 Just nu – september/oktober
Utvärdera, utmana och verifiera arkitekturen Skapa test- och analysfunktioner Definiera testfall (prestanda, kapacitet, stabilitet) Ev. justera utifrån erfarenheter och resultat Utveckla det riktiga användargränssnittet enligt prototyp Huvuddragen Ersätt temporärt mot funktionalitet utvecklad i Tema 0

22 Detaljeringsarbetet för GUI

23 Vad innebär detaljeringen
Skisser Specifikation

24

25

26

27 Hur arbetar vi med detaljeringen
Dialog-skisser Proto-typ Ta fram grundstruktur Detaljera dialoger Godkänna dialoger GUI riktlinjer Dialog-spec.

28 Att skapa en kurs

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Att registrera en student

40

41


Ladda ner ppt "Presentation av Ladok3s Tema 0"

Liknande presentationer


Google-annonser