Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målseminarium för stöd för utbildning på forskarnivå Användarscenarier Annette Larsson 2014-10-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målseminarium för stöd för utbildning på forskarnivå Användarscenarier Annette Larsson 2014-10-08."— Presentationens avskrift:

1 Målseminarium för stöd för utbildning på forskarnivå Användarscenarier Annette Larsson 2014-10-08

2 Skapa utbildningar och tillfällen »Användarscenario »Administratören Jonas ska skapa utbildningsutbudet för våren 2015 för att kunna utlysa platser samt för att kunna publicera kursutbudet för sökande. Kursutbudet finns därmed tillgängligt och planeringen av doktorandernas studier för kommande halvår kan påbörjas.

3 Skapa ett kurstillfälle hösten 2015 för kursen kvantitativa och kvalitativa analysmetoder 7,5 hp

4 Skapa tillfällesstrukturen för Utbildning på forskarnivå inom ämnet Tyska, språkvetenskap »Användarscenario Studierektor Johan vill planera utbildningsstrukturen för ämnet Tyska, språkvetenskap, för att kunna ta emot antagningar för våren 2015. Enligt den allmänna studieplanen omfattar kursdelen 90 hp som kan bestå av kurser inom och utom lärosätet. Utbildningen startar med en obligatorisk kurs Översiktskurs över språkvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp. Nästa halvår ingår också kursen Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, 7,5 hp. Kurstillfällen för dessa kurser finns skapade sedan tidigare. Johan loggar in i Ladok för att skapa en tillfällesstruktur för ämnet Tyska, språkvetenskap som startar vårterminen 2015. Han söker fram institutionens kursutbud, väljer de kurstillfällen som ska ingå och lägger in dessa i tillfällesstrukturen och publicerar den.

5 Skapa tillfällesstruktur för ämnet Tyska, språkvetenskap

6 Forts Skapa tillfällesstruktur

7 Skapa personlig studieväg för ämne på forskarnivå med tillfällesstruktur »Användarscenario Kristina är utsedd till huvudhandledare och har tillsammans med doktoranden Eva påbörjat planeringen av Evas utbildning. Bertil är utsedd till bitr handledare. Tidplan och studiefinansiering finns för hela utbildningen och Eva är antagen till utbildning i ämnet Tyska, språkvetenskap som leder till doktorsexamen med start våren 2015. Kristina vill skapa de åtaganden som doktoranden Eva ska genomgå första året på utbildningen. Kristina loggar in i Ladok och söker fram Evas personliga studieväg och ser de obligatoriska kurserna med kurstillfällen. Under våren 2015 ska Eva läsa Översiktskurs över språkvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp och under hösten 2015 kursen Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, 7,5 hp. Eva har dessutom valt att under våren 2015 läsa kursen Fördjupningskurs i korpuslingvistik, 4,5 hp. Under hösten 2015 har Eva valt kursen Språkvariation och talspråk versus skriftspråk, 7,5 hp. Kristina söker fram de kurstillfällen som Eva har valt och lägger till dessa i Evas personliga studieväg. Under Evas första år på utbildningen påbörjar hon även avhandlingsarbete. Arbetstiteln är ”Die Verwendung von Gesprächspartikeln”. Kristina skapar ett åtagande för denna del av utbildningen.

8 Eva påbörjar studier »Användarscenario Eva är antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet Tyska, språkvetenskap med start vårterminen 2015. Hon har deltagit i planeringen av utbildning och har fått information om utbildningsstart och registreringsperioder. Registrering på första kursen ska ske mellan den 17/1 och den 25/1. Den 18/1 loggar Eva in i Ladok och ser i sin personliga studieväg att utbildningen startar med kursen Översiktskurs över språkvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp och att denna är öppen att registrera sig på. Eva kan också se att hon under våren 2015 ska läsa kursen Fördjupningskurs i korpuslingvistik, 4,5 hp. Hösten 2015 ska hon läsa kurserna Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, 7,5 hp samt Språkvariation och talspråk versus skriftspråk, 7,5 hp. Eva registrerar sig på första kursen och kan se att hennes studier på forskarnivå därmed är påbörjade. Eva registrerar sig på övriga kurser allteftersom registreringsperioderna för dessa är öppna.

9 Eva påbörjar utbildning

10 Evas utbildning på forskarnivå påbörjas

11 Resultatrapportering »Användarscenario »Bengt är examinator för kursen Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, 7,5 hp. Examinationstillfället är genomfört och han har tagit beslut om betyg för samtliga deltagare och vill rapportera betygen. Han loggar in och söker ut de doktorander som är registrerade på kursen för att skapa underlag för rapporteringen. Han lägger in samtliga betyg och signerar.

12 Visa Resultatrapportering

13 Rapportering av studieaktivitet och studiefinansiering »Användarscenario »Jonas är administratör för utbildning på forskarnivå på sin institution. Han har i december fått in underlag för rapportering av studieaktivitet och studiefinansiering från samtliga doktorander för hösten 2015. Han rapporterar uppgifter för respektive doktorand.

14 Visa Rapportering studieaktivitet och studiefinansiering

15 Eva kan se resultat och registreringar (ta ut intyg) »Användarscenario Eva behöver ett studieintyg över att hon studerar hösten 2015 och loggar in i Ladok. I översikten kan hon bl a se kurser och åtaganden samt de resultat som hittills har rapporterats in. Hon skriver ut ett registreringsintyg för hösten 2015.

16 Fortsatt planering av personlig studieväg »Användarscenario Handledaren Kristin och doktoranden Eva har genomfört revidering av studieplanen inför våren 2016. De har kommit överens om att Eva ska fortsätta sin utbildning med Fördjupningskurs i pragmatik 7,5 hp samt Statistik för humanister 7,5 hp. Under hösten 2016 ska kursen Fonologi och morfologi 7,5 hp ingå. Eva ska också delta i en konferens i Berlin 2016-08-02—06. Utöver detta fortsätter Eva med avhandlingsarbetet. Kurstillfällen för dessa kurser finns skapade sedan tidigare. Kristin loggar in i Ladok och hämtar upp Evas personlig studieväg. Hon söker fram aktuella kurstillfällen och lägger in dem. Hon skapar också åtagandet Konferens i Berlin 1,5 hp under perioden 2016-09- 02—06.

17 Visa Skapa individuellt åtagande

18 Eva fortsätter sina studier »Användarscenario Eva ska påbörja sitt andra år på utbildningen och har fått information om att registreringsperioden öppnar den 2016-07-25. Hon loggar in för att registrera sig på åtagandet Konferens i Berlin 1,5 hp.

19 Visa Eva fortsätter studier och registrerar sig på individuellt åtagande

20 Uppföljning »Användarscenarier 1.Läraren Bengt vill innan kursstart ta fram underlag för förväntade doktorander till kursen Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder för planering av genomförande. 2.Läraren Bengt vill ta fram underlag över vilka doktorander som är registrerade på kursen Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder för att förbereda examination. 3.Läraren Bengt vill göra resultatuppföljning för kursen Kvantitativa och kvalitativa analysmetoder för att planera ev omtentamen. 4.Administratören Jonas har blivit ombedd att inför planeringen av handledarresurser ta fram underlag för vilka av institutionens doktorander som har studieupphåll.

21 Sök ut förväntade studenter till kursen Kvalitativa ….

22 Godkänd avhandling »Användarscenario »Efter disputation har beslut tagits att Evas avhandling är godkänd. Administratören Jonas rapporterar in beslutet som signeras av beslutsfattaren.

23 Övrigt »Samtliga kurser inom utbildningen är avklarade »Antagning till senare del »Avhandlingsdelen »Avklarad andel »Uppehåll/Avbrott »Forskarprogram, forskarskolor »Intyg om studier (resultat, registreringar, mm)

24 Återupptagande av studier på sjuksköterske- programmet

25 4. Beslutet dokumenteras

26

27 Studieuppehåll på program


Ladda ner ppt "Målseminarium för stöd för utbildning på forskarnivå Användarscenarier Annette Larsson 2014-10-08."

Liknande presentationer


Google-annonser