Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S TUDIEDELTAGANDE I NYA L ADOK Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Annette Larsson 2015-09-22, NUAK Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S TUDIEDELTAGANDE I NYA L ADOK Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Annette Larsson 2015-09-22, NUAK Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 S TUDIEDELTAGANDE I NYA L ADOK Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Annette Larsson 2015-09-22, NUAK Uppsala

2 2 Följ utvecklingen – ta del av produktplanen Version = kvalitetssäkrat flöde genom hela systemet Version A - ? Från enkelt till mer komplext Produktplan på wikin [https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner]https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Produktplan+och+versioner Versionerna leveras till MIT-miljön Demo via connect

3 3 Version AVersion D En kurs läggs upp i nya Ladok med tillhörande kurstillfälle En student ges plats till kurstillfället, manuellt Studenten registreras Resultat rapporteras Behörighetsförändringar hanteras Ett kursbevis erhålls Underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning skapas Inresande student, X, med interimspnr som ersätts med svenskt. Utresande student, Y. Hantera students studiefinansiering. Kurspaketering med ingående kurstillfällen fördelas över flera perioder med underliggande moduler med omfattning. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning. Exempel på versioner

4 4 Visning live Programantagning, påbörja utbildning Studieuppehåll - dokumentera Återuppta studier – byta programtillfälle Byte av kurstillfälle Studieval Avbrott

5 5 Påbörja utbildning Användarscenario Sarah Granström är antagen till sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2013. I utbildningens första termin ingår kurserna Vårdandets fundament och vetenskapsteori I,15 hp, samt Anatomi och fysiologi, 15 hp. Sarah tar kontakt med administratören Anette för att få hjälp med registreringen på första kursen.

6 6 Studieuppehåll Användarscenario Sarah har hunnit till fjärde terminen och har bestämt sig för att göra ett studieuppehåll innan hon påbörjar sista läsåret. Den 24 maj lämnar hon in en ansökan om uppehåll p g a arbete utomlands under höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Administratören Anette handlägger ansökan.

7 7 Återupptagande Användarscenario Administratören Anette har fått in en ansökan om återupptagande från studenten Björn Berggren som har haft uppehåll i studierna på sjuksköterskeprogrammet. Han vill nu få en plats i termin fem för fortsatta studier. Lärosätet har beslutat att ge Björn möjlighet att fortsätta sina programstudier i termin fem höstterminen 2015. Björn har fått beslutet att han har en plats och att han ska göra kursval inför termin fem. Han kan välja en av fyra kurser om vardera 7,5 hp. Han meddelar att han väljer kursen Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård. När registreringsperioden för kursen öppnar tar Björn kontakt med Anette för hjälp med registreringen..

8 8 Omregistrering Användarscenario Björn vill också få möjlighet att göra klart kursen Omvårdnad vid somatisk ohälsa från termin fyra där han har kvar vissa rester.

9 9 Avbrott Användarscenarier Daniel Arnö, student på sjuksköterskeprogrammet, kommer in till administratören Anette och anmäler avbrott på programmet fr o m i dag. Daniel berättar att han har kommit in på journalistprogrammet som egentligen var hans förstaval.


Ladda ner ppt "S TUDIEDELTAGANDE I NYA L ADOK Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Annette Larsson 2015-09-22, NUAK Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser