Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultathantering i Ladok3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultathantering i Ladok3"— Presentationens avskrift:

1 Resultathantering i Ladok3
NUAK 2014 Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Bo Sehlberg

2

3 Innehåll Varför resultatleverans
Vilka möjligheter ger det lärosätena, ladok3- projektet Hur - Ladok3 funktionalitet mot befintlig Ladokdatabas En egen leverans Förändringar mot dagens resultathantering Begränsningar i resultatleveransen Funktionalitet och GUI-skisser

4 Varför resultatleverans
Lärosätena får möjlighet att tidigt och succesivt införa förändringar i verksamhetsprocessen Bred användargrupp Utvärdering i en verklig situation Smidig övergång Ladok3 projektet får möjlighet till återkoppling på användbarhetsaspekter Stödet och eventuellt flöde i funktionalitet Beteenden i användargränssnittet Dokumentation/hjälpinstruktioner REST-tjänster

5 Hur - Ladok3 funktionalitet
Admin GUI Student GUI Ladok Kärna Tjänstegränssnitt Kataloginf Studentinf Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Uppföljning Infratjänster

6 Hur - mot befintlig Ladokdatabas
Admin GUI Ladok Kärna Tjänstegränssnitt Resultat ACL Befintliga Ladok 2 databaser UmU UU LU Adapter

7 Leveranser och miljöer
ÅR+Uppföljn. Produktionsmiljö 1 Leverans 1 Leverans 2 Produktionsmiljö 2 Ladok3 Resultathantering Produktionsmiljö 3 Leverans 3

8 Förändringar mot dagens resultathantering
Lärare utgör målgrupp - lägga in resultat Möjlighet att notera resultat på komponenter Dagens prov = Modul i Ladok3 Resultatnotering på komponent, nivån under modul, ej poängsatt Elektronisk attestering Anonymiserad examination utan krav på föregående anmälan

9 Avgränsningar för resultatleveransen omfattar
Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning Ingen funktionalitet för tillgodoräknande Ingen utdata för att visa resultatnotering på komponent för student tillgängligt via REST-tjänster Ingen funktionalitet för borttag av felaktiga uppgifter/registervård

10 Avgränsningar för resultatleveransen omfattar
Två separata systemflöden – slutgiltigt resultat blir tillgängligt Tentamensanmälan i L2

11 Funktionalitet och GUI skisser

12 Alla byggstenar i resultathanteringen
Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Enklare utdata Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs Det här består resultathanteringen av i grova drag. Jag ska gå in på de flesta av delarna lite mer noggrant och förklara hanteringen samt visa GUI skisser. Tänk på att GUI skisserna är från en prototyp som inte är färdig i alla detaljer ännu. Så haka inte upp er på begrepp och detaljer utan tänk mer på helheten och funktionelliteten.

13 Alla byggstenar i resultathanteringen
Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Enklare utdata Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs Vi börjar med den förberedande delen. Här är tanken att man kan underlätta betygsrapportering och attestering för lärare och examinatorer genom att koppla dessa till kurstillfällen

14 Förbereda resultatrapportering
Man söker fram/ anger kurstillfällen

15 Förbereda resultatrapportering
Och därefter kopplar man rapporterande lärare och behörig attesterare (examinator) till kurstillfället Varför ska man göra de? Jo, då

16 Förbereda resultatrapportering
…ser dessa användare kurstillfällena på startsidan för rapportera resultat och har en genväg till att rapportera resultat på utbildningen. Det underlättar också vid avisering för attestering som jag ska visa lite senare.

17 Förbereda resultatrapportering
Under förbereda resultatrapportering ligger också skapa resultatnoteringar. Självklart kan man skapa dessa när som helst behovet uppstår. Här ser ni att det går att ha olika sorters noteringar.- Avklarad med checkbox, anteckningsfält, datumfällt m.m Tänkta att enbart vara noteringar dvs utan kontroller att alla har deltagit tex

18 Alla byggstenar i resultathanteringen
Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Enklare utdata Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs

19 Alla byggstenar i resultathanteringen
Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Enklare utdata Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs

20 Resultatnotering Här är exempel på en notering som är knuten till en modul eller en kurs. Man har valt avklarad och kommentarfält.

21 Betyg på modul där man ser notering
Modul A- Kursen X Modul A Inlämningsuppgift II Exempel på betyg på en modul där man ser noteringen

22 Betyg på kurs med visning av modulbetyg
Kursen X Exempel på betyg på kurs där man ser alla ingående moduler.

23 Alla byggstenar i resultathanteringen
Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Enklare utdata Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs

24 Alla byggstenar i resultathanteringen
Klarmarkera och attestera Avisera Arkivlista för bevarande Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Enklare utdata Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Här fick jag ta med tre byggstenar för att få det mer begripligt

25 Klarmarkera När rapporterande lärare (kan vara fler än en) är klar med betygssättningen ska betygen klarmarkeras. Det innebär att betyget låses och en avisering skickas till den som är kopplad som attesterare. Det går att ange medrättande lärare.

26 Avisera/ attestera/ arkivera/ underlag för bevarande
2. Granskar betygsättningen 1. Examinatorn får ett meddelande om att det finns betyg att attestera 3. Vid attestering behöver man kunna försäkra sig om att den som utför en handling i Ladok3 verkligen är den som är inloggad. Därför måste användaren återautentisera sig 4. Återautentisera sig (loggar in igen) 5. Betyget arkiverat 6. Underlag för bevarande i arkiv eller e- arkiv

27 Alla byggstenar i resultathanteringen
Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Enklare utdata Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs

28 Alla byggstenar i resultathanteringen
Enklare utdata Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs I resultatleveransen kommer lärare och examinatorer som inte har tillgång till vanliga Ladok arbeta. Dessa måste få tillgång till en enklare form av utdata utan att behöva gå till en administratör och be om hjälp. Det kommer att finnas

29 En student och en kurs En student och en kurs med ingående delar samt en Betygsfördelning på kurstillfälle. Exempel antal U, G och VG

30 Alla byggstenar i resultathanteringen
Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Klarmarkera och attestera Avisera Enklare utdata Hantera anonym examination Arkivlista för bevarande Hantera tillgodoräknande på del av kurs Ja, vad är nu kvar. Hantera anonymiseringskoder Hantera tillgodo på del av kurs kommer inte med i denna leverans.

31 Frågor?


Ladda ner ppt "Resultathantering i Ladok3"

Liknande presentationer


Google-annonser