Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultathantering i Ladok3 »NUAK 2014 »Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Bo Sehlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultathantering i Ladok3 »NUAK 2014 »Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Bo Sehlberg."— Presentationens avskrift:

1 Resultathantering i Ladok3 »NUAK 2014 »Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Bo Sehlberg

2

3 Innehåll »Varför resultatleverans Vilka möjligheter ger det lärosätena, ladok3- projektet »Hur - Ladok3 funktionalitet mot befintlig Ladokdatabas »En egen leverans »Förändringar mot dagens resultathantering »Begränsningar i resultatleveransen »Funktionalitet och GUI-skisser

4 Varför resultatleverans »Lärosätena får möjlighet att tidigt och succesivt införa förändringar i verksamhetsprocessen Bred användargrupp Utvärdering i en verklig situation Smidig övergång »Ladok3 projektet får möjlighet till återkoppling på användbarhetsaspekter Stödet och eventuellt flöde i funktionalitet Beteenden i användargränssnittet Dokumentation/hjälpinstruktioner REST-tjänster

5 Ladok3 Ladok Kärna Uppföljning Hur - Ladok3 funktionalitet Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Studentinf Admin GUI Student GUI Infratjänster Kataloginf Tjänstegränssnitt

6 Ladok3 Ladok Kärna Hur - mot befintlig Ladokdatabas Resultat Admin GUI Adapter Tjänstegränssnitt ACL Befintliga Ladok 2 databaser UmU UU LU

7 Leveranser och miljöer ÅRÅR+Uppföljn. Leverans 1Leverans 2 Leverans 3 Ladok3 Resultathantering Produktionsmiljö 1 Produktionsmiljö 3 Produktionsmiljö 2

8 Förändringar mot dagens resultathantering »Lärare utgör målgrupp - lägga in resultat »Möjlighet att notera resultat på komponenter Dagens prov = Modul i Ladok3 Resultatnotering på komponent, nivån under modul, ej poängsatt »Elektronisk attestering »Anonymiserad examination utan krav på föregående anmälan

9 Avgränsningar för resultatleveransen omfattar »Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning »Ingen funktionalitet för tillgodoräknande »Ingen utdata för att visa resultatnotering på komponent för student tillgängligt via REST-tjänster »Ingen funktionalitet för borttag av felaktiga uppgifter/registervård

10 Avgränsningar för resultatleveransen omfattar »Två separata systemflöden – slutgiltigt resultat blir tillgängligt »Tentamensanmälan i L2

11 Funktionalitet och GUI skisser

12 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

13 Alla byggstenar i resultathanteringen Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera Förbereda resultat- rapportering

14 Förbereda resultatrapportering

15

16

17

18 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

19 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera Rapportera resultat

20 Resultatnotering

21 Betyg på modul där man ser notering Modul A- Kursen X Inlämningsuppgift II Modul A

22 Betyg på kurs med visning av modulbetyg Kursen X

23 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

24 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

25 Klarmarkera

26 Avisera/ attestera/ arkivera/ underlag för bevarande 2. Granskar betygsättningen 4. Återautentisera sig (loggar in igen) 5. Betyget arkiverat 6. Underlag för bevarande i arkiv eller e- arkiv 1. Examinatorn får ett meddelande om att det finns betyg att attestera 3.

27 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

28 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

29 En student och en kurs

30 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknande på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

31 Frågor?


Ladda ner ppt "Resultathantering i Ladok3 »NUAK 2014 »Anette Eriksson, Catherine Zetterqvist, Bo Sehlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser