Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte »Administratörer i Uppsala »Den 26 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte »Administratörer i Uppsala »Den 26 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte »Administratörer i Uppsala »Den 26 mars 2015

2 Organisationen bakom Ladok Ladokförvaltningen Ladokkonsortiet stämma 38 lärosäten samt CSN Styrelse Förvaltningsledning Projekt …äger systemet genom ett konsortium,

3 Ladok3 projektets sju effektmål 1.En gemensam plattform som är lättare att integrera med 7 effektmål 4. Förbättrade möjligheter att rationalisera den lokala studie- administrationen 4. Förbättrade möjligheter att rationalisera den lokala studie- administrationen 2. Ökad tillgänglighet och förbättrad identitetshantering 2. Ökad tillgänglighet och förbättrad identitetshantering 6. Hållbart och flexibelt systemstöd med en generaliserad struktur för utbildningar etc. 7. Ökad användbarhet och minimerad pappershantering 5. Högre tillförlitlighet i applikation och data och möta lärosätenas ökande krav på IT-säkerhet 3. Ökad kostnadseffektivitet för utveckling och underhåll

4 Vad vill vi uppnå med Ladok3? Strukturella förbättringar Stöd för alla utbildningsnivåer Möjliggöra för utveckling av studieadministrationen Hantera förändringar Användarvänlighet Uppföljningsverktyg

5 Stödda processer Definiera utbildning Studiedeltagande Studieplanering Registrera resultat Anmälningar Uppföljning Examen Antagning

6 Leveransplan

7 Resultathantering i Nya Ladok

8 Varför resultatleverans? »Lärosätena får möjlighet att tidigt och succesivt införa förändringar i verksamhetsprocessen Smidig övergång Bred användargrupp »Lärosätena får möjlighet att utvärdera utifrån verkliga situationer Stödet och eventuellt flöde i funktionalitet Beteenden i användargränssnittet Dokumentation/hjälpinstruktioner REST-tjänster (koppling mellan andra system och Ladok) »Feedback viktig för hela Ladok3- projektet

9 Avgränsningar för resultatleveransen »Enbart stöd för grund- och avancerad nivå. Inget stöd för forskarnivån eller annan utbildning förrän totalleveransen »Enbart visning att det finns tillgodoräknande på modul (prov) eller del av modul. Ingen funktionalitet för hantering ännu. »Lärarna kan använda resultatnotering. Ingen visning av resultatnotering för student, enbart tillgängligt via REST-tjänster »Ingen funktionalitet för plussning och borttagning av felaktiga uppgifter »Filtrera fram anmälda studenter till viss tentamen möjlig men tentamensadministrationen sker i gamla Ladok »Separata systemflöden i gamla och nya Ladok Hela betygsrapporteringen i ett system. Det går inte att börja i det ena och slutföra i det andra. Slutgiltigt resultat inlagt via nya Ladok blir tillgängligt i gamla Ladok

10 Nyheter jämfört med gamla Ladok »Lärare och examinatorer är en stor användargrupp »Dagens prov = modul i nya Ladok »Möjlighet att notera resultat på nivå under modul, ingen omfattning (=ej ”poängsatt”) »Förbereda kurs för att underlätta resultathanteringen för lärare och examinatorer »Meddela användare (via e-post) att det finns resultat att attestera »Elektronisk attestering

11 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknan de på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

12 Förbereda resultatrapportering - process Söka fram kurs eller kurstillfälle Ange resultatnotering (numeriskt resultat, fritextnotering etc.) Ange/koppla lärare och ev. medrättande lärare Ange examinator/beslutsfattare

13 Förutsättningar: rapportera resultat OM: »Kurs eller kurstillfälle är förberett »Lärare/examinator är angivna DÅ: »Hittar läraren sina kurser och kurstillfällen på sin sida »Kan enkelt se status för olika tillfällen

14 LADOK3 Resultatrapportering - process Resultat anges av lärare Lärare KLARMARKERAR resultat Beslutsfattare granskar resultat Beslutsfattare BESLUTAR betyg Beslutfattare loggar in igen på säker IDP Betygens status ändras till BESLUTAD Verifikat/arkivlista för bevarande Avisering till Besluts- fattare Avisering till Besluts- fattare Åter- autentisering Uppgifter för bevarande Resultat tillgängliggörs via studenttjänster Avisering till student

15 Utsökning av kurs

16 Lägga in betyg

17 Resultatverifikat

18

19 Effektivisering

20 Studentgränssnittet

21 Listan på vad som kommer för studenterna »Göra: »Ansökan rörande studiedeltagande, ex omregistrering och studieuppehåll. »Ansökan om tillgodoräknande »Anmäla studiedeltagande på kurser (olika typer av registrering) samt anmälan om avbrott på kurser och program, alla nivåer. »Tentamensanmälan »Examensansökan »Ta ut studieintyg (resultatintyg, registreringsintyg) »Verifiera studieintyg (registreringsintyg) för alla lärosäten »Verifiera sin examen för exempelvis antagning i annat land eller jobbsökning »Se och aviseras: » Översikt av egna studier: studiedeltagande på kurser (alla nivåer), avbrott, resultat, studieplan, tentamina, utbytesstudier, utfärdade examina. »Följa ärenden i systemet, exempelvis tillgodoräknande och examenshandläggning »Avisering om aktuella ärenden som kräver handling »Prenumerera på händelser om studiedeltagande (ex registrering) samt på resultathändelser »Anpassa: »Ändra egna uppgifter, adress, telefonnummer, e-post etc. »Välja språk för gränssnitt (svenska, engelska) »Möjlighet att agera på felmeddelanden

22 Vad en student kan göra just nu » registrera sig på kurs (på en eller flera perioder) » lämna återbud på kurs samt kurspaktering (program) » lämna avbrott på kurs » administrera sina kontaktuppgifter » ange kontaktuppgifter till anhörig (ICE)

23 Startsida: mobil och dator/surfplatta

24 Nya Ladok på SLU webben https://internt.slu.se/ladok3

25 Prenumerera på Ladok3-nyheter https://internt.slu.se/nyheter-ladok3

26 Lägg till en RSS-feed 1. Gå in på följande sida https://internt.slu.se/nyheter-ladok3https://internt.slu.se/nyheter-ladok3 2. Kopiera adressfältet

27 Lägg till en RSS-feed 3. Gå in i Outlook och leta upp mappen för RSS-feed 4. Högerklicka på RSS mappen och klicka på lägg till ny RSS-feed

28 Lägg till en RSS-feed 5. Klistra in adressen som du kopierade och klicka på lägg till 6. Klicka på ja

29 Frågor?


Ladda ner ppt "Informationsmöte »Administratörer i Uppsala »Den 26 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser