Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3 »NUAK 2013-10-08 »Catherine Zetterqvist och Daniel Erlandsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3 »NUAK 2013-10-08 »Catherine Zetterqvist och Daniel Erlandsson."— Presentationens avskrift:

1 1 Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3 »NUAK 2013-10-08 »Catherine Zetterqvist och Daniel Erlandsson

2 2 Domäner i Ladok3 –Utbildningsinformation –Studiedeltagande –Resultat –Examen –Uppföljning

3 3 Vad är en utbildningsform? –Egen förordning alternativt annan väsentlig grund för en separerad hantering Omfattning –Exempel på utbildningsformer Högskoleutbildning o Utbildning på grund- och avancerad nivå o Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning –Varför behöver vi Utbildningsform? god funktionalitet oavsett utbildningsform genomslag vid åtgärder och vidareutveckling

4 4 Några centrala begrepp –Generell/enhetlig hantering = Förutsättningar för att utveckla grundfunktionalitet som klarar alla utbildningsformer –Utbildning Kurser sammanförda Kurser = Paketering

5 5 Enhetlig hantering av utbildningsformer –Dagens Ladok, tre separata delar Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def

6 6 Enhetlig hantering av utbildningsformer Högskoleutbildning o Utbildning på grund- och avancerad nivå o Utbildning på forskarnivå Förberedande utbildning Uppdragsutbildning M fl Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form

7 7 –Utbildningsinformation lägger grunden Relativt enkelt att skapa en ny utbildningsform Lärosätesgemensamma men används efter behov Vilka attribut man vill knyta till en utb bestäms till stor del lokalt Verksamhetsregler o knyts till rätt objekt och rätt utbildningsform Systemregler är enhetliga och oberoende av utbildningsform o Säkrar datakvalitet o Säkrar att vidareutveckling och förbättringar får genomslag på alla utbildningsformer Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form

8 8 –Genom den enhetliga hanteringen i utbildningsinformation finns en god grund för att alla kurstillfällen kan hanteras i bef antagningssystem, flödesmässigt. Dock inte specifika behörighetskontroller –Genomslag på alla utbildningsformer –Studieplan –Beslutshantering Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form

9 9 –Utsökning av studenter baseras på studiedeltagande –Moduler och komponenter hämtas från utbildningsinformation –Betygskala –Examinator Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form

10 10 –Kataloginformationen måste definieras per utbildningsform eller kunna uteslutas –Enhetlig funktionalitet för utbildningsbevis och kursbevis –Enhetlig funktionalitet för bilagor Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form

11 11 –Oberoende av utbildningsform Informationshämtning Sammanställningar Rapporter Underlag för årsredovisning Studie- deltagande Resultat Examen Uppföljning Utbildning - def Utb. form

12 12 Utbildningsinformation

13 13 Generell modell för utbildning Utbildningsform A Studieordning B Strukturnivå A Strukturnivå B Strukturnivå CStrukturnivå D Utbildningsform, förhållande 1:1 Studieordning, förhållande 1:m Strukturnivå, förhållande 0:m Utbildnings- precisering Studieordning A Enhet för utbildningen Kurs Kurspaketering

14 14 Högskoleutbildning i den generella modellen Utbildningsform A Studieordning B Strukturnivå AStrukturnivå BStrukturnivå CStrukturnivå D Studieordning A Högskoleutbildning 2007:års studieordning Grund- utbildning Forskar- utbildning Grund- och avancerad nivå Forskarnivå 1993:års studieordning Enhet = Poäng Enhet = Högskolepoäng

15 15 Förutbildning i den generella modellen Utbildningsform A Studieordning B Strukturnivå AStrukturnivå BStrukturnivå CStrukturnivå D Studieordning A Förutbildning Studieordningen Veckor Studieordningen ”Högskolepoäng” Enhet = ”Högskolepoäng”Enhet = Veckor

16 16 Utbildningskonfiguration (mall) –En mall definierar en utbildning eller ett utbildningstillfälle –En uppsättning av attribut i en mall är unik inom en utbildningsprecisering –Två typer av attribut i mallen Nationella o Attribut om kurs som krävs för att Ladok ska fungera t.ex. kurskod, kursbenämning och omfattning Lärosätesspecifika o Attribut som ett lärosäte ser behov av att lagra i Ladok t.ex. lärandemål huvudsakligt innehåll och examinationsformer

17 17 Ladok3 – Skapa kurs (högskoleutbildning och förutbildning)

18 18 Ladok3 – Förutbildning (nationella inställningar)

19 19 Mer information –www.ladok.se > Ladok3www.ladok.se –Projektwikin (hittas enklast via ladok.se) –Nyhetsbrev –Öppna frågestunder/infodagar –Andra träffar, Ladok-Inkubator, Nätverksträffar etc.


Ladda ner ppt "1 Stöd för olika utbildningsformer i Ladok3 »NUAK 2013-10-08 »Catherine Zetterqvist och Daniel Erlandsson."

Liknande presentationer


Google-annonser