Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam examen - så gör vi i praktiken Sofia Knutz KTH UF/AUA/Examensgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam examen - så gör vi i praktiken Sofia Knutz KTH UF/AUA/Examensgruppen."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam examen - så gör vi i praktiken Sofia Knutz KTH UF/AUA/Examensgruppen

2 Arbetsgrupp med olika kompetenser arbetade fram riktlinjer för KTH:s engagemang i utbildningssamarbeten som ska leda till gemensam examen under hösten -13 och våren -14. Riktlinjer beslutades av rektor juni 2014. -Riktlinjer för forskarnivå -Riktlinjer för grund- och avancerad nivå Högskolelag Högskole- förordning KTH:s riktlinjer Checklistor

3 Riktlinjernas betydelse i organisationen Initiativ till utbildningssamarbeten ska stödjas av prodekanus i samråd rektor för vidare beredning. När fullständig underlag för utbildningssamarbetet finns i form av en checklista ska prodekanus efter samråd med rektor ge slutgiltigt godkännande för fortsatt beredning.

4 Förankring av riktlinjer inom KTH Rektorsgrupp Ledningsgrupp Fakultetsråd Utbildningsutskott Grundutbildningsansvariga Forskarutbildningsansvariga Administrativt utbildningsfunktionsansvariga

5 Riktlinjer - innehåll Inför studiernas påbörjande (antagning/behörighet/meritvärdering/besked/finansiering/ försäkring) Studiernas upplägg (lärandemål och utbildningsplan/ studieplan fo.utb.ämne/ ISP/del vid KTH/betygssystem/ studenters rättigheter och skyldigheter/disputation) Disciplinära åtgärder/avskiljande/ indragning av handledare

6 Riktlinjer – innehåll, forts. Examenskrav och examensbevis (redovisning av resultat/examensbevis/DS) Kvalitetssäkring (utvärdering/akademiska och adm. resurser) KTH-intern hantering (antagning/registrering/fakturering) Ansvarsfriskrivning (parternas ansvar)

7 Stöddokument vid sidan av riktlinjerna -Checklistor (grund och avancerad nivå/forskarnivå) -Mallar avtal exmensbevis gemensam individuell studieplan (forskarstudenter) avhandlingens utformning -Processbeskrivning för arbetet fram till beslut om inrättande av utbildningsprogram (utbildningssamarbete) som leder till gemensam examen.

8 Processkarta Ska ses som en illustration av komplexiteten från förslag till inrättande av ett utbildningsprogram (utbildningssamarbete) som leder till gemensam examen.

9 Checklista

10 Erfarenheter Riktlinjer kan inte vara alltför detaljerade. KTH:s riktlinjer ska se till att svensk lagstiftning följs och tydliggöra KTH ställningstagande i olika frågor. Utbildningssamarbeten som leder till gemensam examen medför att myndighetsbeslut kan överlåtas; antagning och tillgodoräknande utan särskild prövning. Långsiktighet!Fokus på mervärde!

11 Hur arbeta vidare? Beredningsgruppen för utbildningssamarbeten (BUS) -En ingång för alla typer av samarbeten Underlätta kontakt för den som vill påbörja ett utbildningssamarbete. -Består av arbetsgruppen som tog fram riktlinjerna Ta vara på den kunskap som samlats under arbetet med riktlinjerna. -Stående tid varje vecka Initialt nödvändigt för att få koll på samarbeten som är på gång. Färdigställa stöddokument.

12 Frågor? Sofia Knutz Gruppchef examensgruppen knutz@kth.se 08-790 6127


Ladda ner ppt "Gemensam examen - så gör vi i praktiken Sofia Knutz KTH UF/AUA/Examensgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser