Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsuppgifter för GA och PA Joakim Lilliesköld.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsuppgifter för GA och PA Joakim Lilliesköld."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsuppgifter för GA och PA Joakim Lilliesköld

2 Översyn av arbetsuppgifter för GA och PA – Rapport från arbetsgrupp Arbetsgruppen Sara Naumann CHE (sammankallande), Anders Wörman ABE, Hedvig Kjellström CSC, Joakim Lilliesköld EES, Anders Sjögren ICT, Helene Rune SCI, Margareta Karlsson UF/UTA, Johan Alvfors THS, Johan Kvastad THS

3 Nuläge Samtliga skolor har GA och PA Samtliga skolor har utbildningskansli el. Motsvarande Vad som ingår i rollerna varierar -likaså om arbetsordning finns beskrivet eller ej Formerna för inflytande från studenter, lärare o avnämare varierar -Råd av olika former finns på flera skolor dock inte alla

4 Synpunkter, utmaningar, problem PA:s roll behöver bli tydligare -Tydligt beställarmandat för att kunna arbeta med programutveckling, med större inflytande på kursutveckling och genomförande GA kan behöva delegera uppgifter till PA Ansvar går att delegera, hur ser det ut med befogenheter Civilingenjörsprogram där avslutande masterprogram finns vid en annan skola – Vem har ansvar? Formella krav för GA och PA saknas

5 Förslag till arbetsfördelning GA bör ha ett övergripande ansvar på skolan för utbildning på grund- och avancerad nivå -Kontakter med KTH:s ledning och andra skolor i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå -Kontakter och information inom skolan -Skolans utbildningsprogram och kurser -Skolans systematiska kvalitetsarbete -Strategi för studentrekrytering -Ansvar för utbildningens internationalisering och samverkan med omgivande samhället -Huvudområdesansvar

6 Förslag till arbetsfördelning, forts. Ansvar och arbetsuppgifter för PA -Kontakter och information inom programmet -Programmets kvalitetsutveckling -Programmets genomförande -Mottagning av nya studenter och akademisk introduktion -Utvärdera och främja programmets genomströmning -Studentrekrytering till programmet

7 Förslag till förändringar i besluts- och delegationsordningen, samt möjlighet till vidaredelegation Förändringar av beslutande från skolchef till GA -Programplaner, läsårsplaner, kursplaner Varför? GA bör ha kvalitets- och utförandeansvar för skolans utbildningar Möjlighet för GA att delegera flera beslut som rör enskild students väg genom program till PA -Tillgodoräknande av reell kompetens och del av utbildning -Besluta om studieuppehåll -Tillstyrka ansökan om examen -Beslut om ”Learning Agreement” för utresande stud.

8 Övrigt Strategier för utveckling av skolornas utbildning och program ska redovisas Delegationer ska redovisas Klar definition av PA:s ansvar, särskilt viktigt med tanke på 3+2-strukturen Student- och avnämarinflytande Fortfarande administrativt jobbigt hur utbytesstudier skall hanteras


Ladda ner ppt "Arbetsuppgifter för GA och PA Joakim Lilliesköld."

Liknande presentationer


Google-annonser