Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem får göra vad? Det är verksamhetschefens ansvar att leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem får göra vad? Det är verksamhetschefens ansvar att leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet."— Presentationens avskrift:

1 Vem får göra vad? Det är verksamhetschefens ansvar att leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen svarar för att personalen har erforderlig kompetens. Arbetsfördelningen ska ske så att de grundläggande kraven i hälso- och sjukvårds-lagen (HSL 1982:763), tandvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet (LYHS 1998:531) kan uppnås.

2 Vem får göra vad? Verksamhetschefen måste förvissa sig om att yrkesutövaren har relevant utbildning och kompetens för uppgifterna innan de eventuellt överlåts. Tydlig arbetsordning, riktlinjer för uppgifternas genomförande och kontinuerlig uppföljning är en förutsättning ur patientsäkerhetssynpunkt. Utveckling som innebär förskjutningar av ansvaret för arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten.

3 Vem får göra vad? Delegering av arbetsuppgift till någon som saknar formell kompetens men som förvärvat reell kompetens för uppgiften: SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård

4 Vem får göra vad? Formell kompetens Enligt SOSFS 1997:14
”legitimation för yrket eller godkänd högskole-utbildning som leder till yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning. Utöver sådan utbildning kan för vissa arbetsuppgifter kompetens förvärvas genom för yrket fastställd specialistutbildning eller genom särskilda kurser inom yrket”


Ladda ner ppt "Vem får göra vad? Det är verksamhetschefens ansvar att leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser