Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Pågående arbete, Planering & utvärdering Kartläggning Klart: 31 januari Ansvarig: Planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Pågående arbete, Planering & utvärdering Kartläggning Klart: 31 januari Ansvarig: Planering."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Pågående arbete, Planering & utvärdering Kartläggning Klart: 31 januari Ansvarig: Planering & utvärdering Nuläge områdena - Beräknade förändringar av studentantal, utbud och finansiering. - Vilka scenarion blir aktuella för respektive fakultet? - Var/gällande vad finns störst akuta behov? Var finns det "glapp"? Beredskap sektionscheferna - Hur berörs respektive sektion? - Vad kommer krävas för att anpassa organisationen? - Vad kan omprioriteras? Vision & mål - profilering och utbud – vad är rimligt i förhållande till nulägesanalysen och tidigare gjorda analyser gällande studentrekrytering?

2 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Antal nybörjarna på masterprogram 120 hp hösten 2009 som har examen från olika regioner

3 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Antal nybörjarna på masterprogram 120 hp hösten 2009 som har examen från olika regioner LU examen och/eller minst 120 hp från LU Övriga SverigeEU/ESSUtanförTotalt LTH194144158 N21251160117 J11142945 S exkl SASAM 264436105211 SASAM758080163 EHL20321641109 M3635643120 H62 1627167 10:de51175780

4 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Andel av nybörjarna på masterprogram 120 hp hösten 2009 som har examen från olika regioner

5 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Andel av nybörjarna på masterprogram 120 hp hösten 2009 som har examen från olika regioner LU examen och/eller minst 120 hp från LUÖvriga SverigeEU/ESSUtanför LTH1%6%3%91% N18%21%9%51% J2% 31%64% S exkl SASAM 12%21%17%50% SASAM46%49%5%0% EHL18%29%15%38% M30%29%5%36% H37% 10%16% 10:de6%14%9%71%

6 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Regional rekrytering av nybörjarna på masterprogram (120 hp) hösten 2009

7 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Intervjuer, enkäter Vision & mål – vad till vem? Varför är det viktigt att ha internationella studenter? Höjer kvaliteten Berikande för studiemiljön Bättre urval av studenter om man letar internationellt Skärper lärarnas kompetens Vilken typ av internationella studenter vill vi ha? Hellre utbytesstudenter än masterstudenter Studenter som har goda förutsättningar att klara sina studier Studenter från EES Duktiga studenter – ingen betydelse var de kommer från Viktigt med kvalitetskontroll Viktigt att vi behåller kvalitetskraven

8 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Intervjuer, enkäter Strategi & mål – hur och vem gör vad? Har ni fastställt en handlingsplan ? Nej, vi avvaktar det centrala projektet Frågan är komplex och hanteras löpande av fakultetsledningen i diskussioner om utbildningsportföljen Fakultetsledningen kommer att få uppdraget att utreda konsekvenser och ta fram strategi Vad får det kosta? Det kommer att kosta och det får kosta. Så lite som möjligt Går ej att svara på den frågan ännu Vi har inte gjort några beräkningar Hantering och programledning kostar cirka 4-5 tkr (LTH) Cirka 80 tkr (HÅS) Kurser inom Graduate School fick under 2009 en tilldelning med 42 tkr kronor per HÅS. Cirka 150 t kr (K-fak)

9 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Intervjuer, enkäter Service och marknadsföring Har ni plan för utökad service till internationella studenter? Ingen utvecklad plan Ja, vår internationella koordinator Att konkurrenslandskapet fundamentalt ändras, leder inte till att det med automatik finns ökade resurser i systemet Plan över ankomst och studietid, men vi vet ej om det finns resurser för extra stöd International office har väl fungerande mottagning Vi har internationell avdelning som ska ge service till de utländska studenterna (M-fak) Plan för service ses över just nu (LTH) Behövs central hjälp juridisk kvalitetsgranskning, antagning, förstärkning i mastersfrågan, stipendier (men besluten ligger på programledningarna) Vem ska ansvara för marknadsföringen? Centralt ansvar Forskarnas kontakter är viktiga Går bättre att centralisera den internationella än den nationella marknadsföringen Bra information på nätet – där har alla nivåer viktig roll Institutionen Studieinformatören Ingen internationell marknadsföring utanför EES Internationellt är webbplatsen viktig LU och respektive fakultet måste ha ett gemensamt ansvar Marknadsföringen bör ligga nära verksamheten och utgå från fakulteternas behov Fakulteten behöver bollplank på central nivå – hur gör vi med betalsajter, sociala medier t ex?

10 Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Planering och utvärdering/ 4 december 2009 Pågående arbete, Planering & utvärdering Kartläggning Klart: 31 januari Ansvarig: Planering."

Liknande presentationer


Google-annonser