Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudområde/övergripande tema: Hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudområde/övergripande tema: Hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Huvudområde/övergripande tema: Hållbar utveckling
Nätverk för arbete med den nya utbildnings- och examens-strukturen inom högre utbildning Huvudområde/övergripande tema: Hållbar utveckling Marie Arehag

2 Avtal mellan NSHU och Chalmers (värdhögskola)
Uppdrag att genomföra arbete med den nya strukturen under 1 år, slutrapportering senast 1 mars 2008. 300 kkr Villkor: Alla lärosäten (upp till kandidatnivå) inbjuds att delta i nätverket Huvudfokus på formulering av nivågrupperade lärandemål i den nya utbildnings- och examensstrukturen. + villkor om ekonomisk redovisning Marie Arehag

3 Resultatförväntan (generellt)
Gemensamma ståndpunkter och tillämpningar gällande Mål för kurser och program på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå och andra aspekter av betydelse vid planering och genomförande av utbildningen, Tillträde till program som leder till generella och konstnärliga examina på avancerad nivå, och Tillträde till utbildning på forskarnivå Marie Arehag

4 Huvudfokus på formulering av nivågrupperade lärandemål
Kurser och program ska anpassas till den nya strukturen Syfte: Främja studenters rörlighet Interagera med övriga NSHU-nätverk Verka för spridning av resultaten Marie Arehag

5 Lärandemål i examensordningen
För alla examina: Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Nivåer: Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Dessutom lärarexamen (utan nivåindelning) Marie Arehag

6 I vår intresseanmälan Att HU2-nätverket kan utgöra bas för detta nätverkande som en väsentlig del av sin verksamhet. Terminsvisa träffar Webbplats via GMV: HU2.se NSHU-nätverket kan stödja alla HU2-aktiviter genom att NL-stråket är finansierat: vi kan kalla det NL-HU2 Marie Arehag

7 Vad ska vi göra för pengarna?
Arbetstid för att nå ut till alla, upprätta kontakter (även med övriga NSHU-nätverk) samla o skriva o sprida förslag Skriva o förankra rapport Kostnader för 2 workshops (arr, luncher) Webbplats Marie Arehag

8 Vem gör vad? Projektledare: Sverker Molander, Kontaktperson: Marie Arehag, Reell kontaktperson: Anna Nyström Claesson, HU2-webb: Ulf Andersson, Värdhögskola för workshop i vår? Kontaktperson/er på alla lärosäten Marie Arehag

9 Ett år går fort.. Nå kontakt med alla lärosäten, alla discipliner (även ännu ej HU-engagerade) Insamling av exempel på lärandemål för grund- respektive avancerad nivå En workshop i vår - Var? (fler exempel, diskussion om lärandemål) Sammanställning, fler exempel, benchmarking Marie Arehag

10 Forts. ett år…. Förslag inför workshop II i höst – i GBG
Rapport för synpunkter, kompletteringar Slutlig rapport klar senast 1 mars 2008. Marie Arehag

11 HU2.se Marie Arehag


Ladda ner ppt "Huvudområde/övergripande tema: Hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser