Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Arehag 20061206 Nätverk för arbete med den nya utbildnings- och examens- strukturen inom högre utbildning Huvudområde/övergripande tema: Hållbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Arehag 20061206 Nätverk för arbete med den nya utbildnings- och examens- strukturen inom högre utbildning Huvudområde/övergripande tema: Hållbar."— Presentationens avskrift:

1 Marie Arehag 20061206 Nätverk för arbete med den nya utbildnings- och examens- strukturen inom högre utbildning Huvudområde/övergripande tema: Hållbar utveckling

2 Marie Arehag 20061206 Avtal mellan NSHU och Chalmers (värdhögskola) •Uppdrag att genomföra arbete med den nya strukturen under 1 år, slutrapportering senast 1 mars 2008. •300 kkr Villkor: •Alla lärosäten (upp till kandidatnivå) inbjuds att delta i nätverket •Huvudfokus på formulering av nivågrupperade lärandemål i den nya utbildnings- och examensstrukturen. •+ villkor om ekonomisk redovisning

3 Marie Arehag 20061206 Resultatförväntan (generellt) Gemensamma ståndpunkter och tillämpningar gällande •Mål för kurser och program på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå och andra aspekter av betydelse vid planering och genomförande av utbildningen, •Tillträde till program som leder till generella och konstnärliga examina på avancerad nivå, och •Tillträde till utbildning på forskarnivå

4 Marie Arehag 20061206 Huvudfokus på formulering av nivågrupperade lärandemål •Kurser och program ska anpassas till den nya strukturen •Syfte: Främja studenters rörlighet •Interagera med övriga NSHU-nätverk •Verka för spridning av resultaten

5 Marie Arehag 20061206 Lärandemål i examensordningen För alla examina: •Kunskap och förståelse •Färdighet och förmåga •Värderingsförmåga och förhållningssätt Nivåer: •Högskoleexamen •Kandidatexamen •Magisterexamen •Masterexamen •Licentiatexamen •Doktorsexamen Dessutom lärarexamen (utan nivåindelning)

6 Marie Arehag 20061206 I vår intresseanmälan •Att HU2-nätverket kan utgöra bas för detta nätverkande som en väsentlig del av sin verksamhet. •Terminsvisa träffar •Webbplats via GMV: HU2.se •NSHU-nätverket kan stödja alla HU2- aktiviter genom att NL-stråket är finansierat: vi kan kalla det NL-HU2

7 Marie Arehag 20061206 Vad ska vi göra för pengarna? Arbetstid för att •nå ut till alla, upprätta kontakter (även med övriga NSHU-nätverk) •samla o skriva o sprida förslag •Skriva o förankra rapport •Kostnader för 2 workshops (arr, luncher) •Webbplats

8 Marie Arehag 20061206 Vem gör vad? •Projektledare: Sverker Molander, Sverker.Molander@chalmers.seSverker.Molander@chalmers.se •Kontaktperson: Marie Arehag, Marie.Arehag@chalmers.seMarie.Arehag@chalmers.se •Reell kontaktperson: Anna Nyström Claesson, 031-772 2175 ancla@chalmers.se ancla@chalmers.se •HU2-webb: Ulf Andersson, ulf.andersson@gu.se ulf.andersson@gu.se •Värdhögskola för workshop i vår? •Kontaktperson/er på alla lärosäten

9 Marie Arehag 20061206 Ett år går fort.. •Nå kontakt med alla lärosäten, alla discipliner (även ännu ej HU-engagerade) •Insamling av exempel på lärandemål för grund- respektive avancerad nivå •En workshop i vår - Var? (fler exempel, diskussion om lärandemål) •Sammanställning, fler exempel, benchmarking

10 Marie Arehag 20061206 Forts. ett år…. •Förslag inför workshop II i höst – i GBG •Rapport för synpunkter, kompletteringar •Slutlig rapport klar senast 1 mars 2008.

11 Marie Arehag 20061206 HU2.se


Ladda ner ppt "Marie Arehag 20061206 Nätverk för arbete med den nya utbildnings- och examens- strukturen inom högre utbildning Huvudområde/övergripande tema: Hållbar."

Liknande presentationer


Google-annonser