Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Villkorligt antagna till master HUR KONTROLLERAS EXAMEN?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Villkorligt antagna till master HUR KONTROLLERAS EXAMEN?"— Presentationens avskrift:

1 Villkorligt antagna till master HUR KONTROLLERAS EXAMEN?

2 Vilka ska kontrolleras? •Endast villkor grundläggande behörighet för avancerad nivå. •Villkor särskild behörighet kontrolleras av institutionen.

3 Varför? •Registrering kan inte ske förrän examen är kontrollerad och grundläggande behörighet för avancerad nivå är inlagd i ladok.

4 Vem gör vad? •Institutionen kräver in examenshandlingar. •Antagningen granskar handlingarna och lägger in grundläggande behörighet i ladok.

5 Vad ska krävas in? •Diplom i original •Fullständigt transcript i original •Översättning om annat språk än engelska, danska, norska, tyska, franska eller spanska.

6 Om diplom ej utfärdats ännu •Provisional certificates/tillfälliga intyg godtas. •Transcript där det framgår att examen är klar godtas. •Intyg att man ansökt om examen godtas inte.

7 Original? •Antagningen vill i första hand ha in originaldokument. Det framgår på antagningsbeskedet att man ska vara beredd på att visa upp originalhandlingar. •OM original ändå saknas: korrekt vidimerade kopior enligt kraven på www.universityadmissions.se godtas också.www.universityadmissions.se •Ovidimerade kopior godtas inte.

8 Landspecifika krav •Transcript från USA och Kanada ska inkomma i förseglat kuvert och får inte vara öppnat av studenten. •I Kina får man två typer av diplom, ett Graduation Certificate och ett Degree Certificate. Båda måste uppvisas.

9 Vad ska bifogas? •Personnummer •Programbenämning •Kurskod/er för inledande kurs/er •Kontaktperson hos er

10 Kom till oss! •Av säkerhetsskäl vill vi att ni kommer till antagningen och lämnar examenshandlingarna. Vi låser in dem. •Skicka inte hit studenterna själva. •Inga handlingar ska skickas via internposten. •Samla gärna ihop examenshandlingar från så många som möjligt innan ni kommer.

11 Vad händer sedan? •Antagningen kontrollerar examina i turordning. •Vi meddelar er när det är klart och vad som ev saknas. •Vi lägger in dispens för inledande kurs för de som ej uppvisat fullständig dokumentation. •Vi skickar kopior till Strömsund. •Ni hämtar dokumenten hos oss.

12 De som inte kan styrka examen än •Kan registreras på inledande kurs/er. •Mejla en excellista över dessa personer med namn, personnummer och kurskod/er för inledande kurs/er till instlant@stu.lu.se instlant@stu.lu.se •OBS: inledande kurs/er måste läggas upp som fristående kurstillfälle i ladok – kontakta ladokavd.

13 Svensk kandidatexamen •De som har en kandidatexamen från Sverige behöver inte visa upp examensbevis. •Mejla en lista över dessa personer med namn och personnummer till instlant@stu.lu.seinstlant@stu.lu.se

14 Glöm inte •Ovidimerade kopior godtas inte •Ange alltid program i kontakt med antagningen •Ange alltid kontaktperson hos er •Studenten ska inte skickas hit

15 Öppettider •Receptionen är öppen månd – torsd 10 – 12 och 13 – 15, fred 10 – 12. •Ring gärna innan ni kommer.

16


Ladda ner ppt "Villkorligt antagna till master HUR KONTROLLERAS EXAMEN?"

Liknande presentationer


Google-annonser