Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning på universitet och högskolor Vill du bli ambulanssjuksköterska eller barnmorska?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning på universitet och högskolor Vill du bli ambulanssjuksköterska eller barnmorska?"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning på universitet och högskolor Vill du bli ambulanssjuksköterska eller barnmorska?

2 Karriärvägar – efter gymnasieskolan ÅR (3 år) (1 år)

3 Högre utbildning Riksdagen har beslutat om utbildning på universitet och högskolor och delat dem i tre nivåer: •Grundnivå •Avancerad nivå •Forskarnivå

4 Poängsystem Ett studieår på heltid under 40 veckor motsvarar 60 hp (högskolepoäng). 1 veckas studier = 1,5 hp. För varje kurs bedöms hur stor arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Det bestämmer kursens poäng.

5 Betygsgrader Kursmålen uttrycks i olika grader gällande: •Kunskap och förståelse •Färdighet och förmåga •Värderingsförmåga och förhållningssätt Betygsskalan är tregradig: U – G – VG

6 Utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna får i gymnasieskolan, eller på motsvarande kunskaper. För att bli antagen till utbildning på grundnivån krävs att man har slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande.

7 Examina på grundnivå Examina delas in i generella examina och yrkesexamina. Vissa yrken kräver en speciell utbildning eller legitimation. Dessa avslutas med en yrkesexamen. På grundnivå finns nästan 30 olika examina.

8 Examina inom vård - yrkesexamina på grundnivå •Arbetsterapeutexamen •Audionomexamen (hörsel) •Biomedicinsk analytikerexamen (laboratorium) •Röntgensjuksköterskeexamen •Sjukgymnastexamen •Sjuksköterskeexamen •Socionomexamen (Social omsorgsexamen togs bort 1/1 2007)

9 Utbildning på avancerad nivå Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. Utbildningen ska leda till: - Fördjupade kunskaper -Ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar för att självständigt integrera och använda kunskaper - Utvecklad förmåga och förutsättningar att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - Utvecklad förmåga och förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat arbete.

10 Examina på avancerad nivå Examina delas in i generella examina och yrkesexamina. Vissa yrken kräver en speciell utbildning eller legitimation. Dessa avslutas med en yrkesexamen. På den avancerade nivån finns idag > 20 olika examina.

11 Examina inom vård - yrkesexamina på avancerad nivå •Barnmorskeexamen •Läkarexamen •Specialistsjuksköterskeexamen, 11 olika inriktningar -Ambulanssjuksköterska -Anestesisjukvård -Intensivvård -Operationssjukvård -Distriktssköterska -Kirurgisk vård -Medicinsk vård -Onkologisk vård (cancervård) -Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar -Psykiatrisk vård -Vård av äldre Högskoleförordningen (1993:100) http://www.notisum.se http://www.notisum.se

12 Utbildningen Du söker finns på ________________________ ÖREBRO UNIVERSITET 019 – 30 30 00 www.oru.se e-post : studentcentrum@oru.sewww.oru.se


Ladda ner ppt "Utbildning på universitet och högskolor Vill du bli ambulanssjuksköterska eller barnmorska?"

Liknande presentationer


Google-annonser